WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Надання кредитів фізичним особам на придбання автомобілів за програмою “Авто в кредит” - Реферат

Надання кредитів фізичним особам на придбання автомобілів за програмою “Авто в кредит” - Реферат

Б. При купівлі ТЗ у фізичної особи:

Позичальник:

- Укладає з Продавцем договір купівлі-продажу або біржову угоду. Договір купівлі-продажу посвідчується нотаріально (біржова угода нотаріально не посвідчується). Для перевірки того, що на ТЗ не накладено обтяження, за рахунок Позичальника робиться перевірка наявності запису про ТЗ в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (далі - Державний реєстр). В разі наявності запису про заставу ТЗ в Державному реєстрі, кредитний працівник повідомляє Позичальника та Продавця про заставу ТЗ та призупиняє видачу кредиту Позичальнику до з'ясування обставин. Надає договір купівлі-продажу ТЗ / біржової угоди кредитному працівнику. Достовірність копії засвідчується підписом кредитного працівника та підписом клієнта, як така, що відповідає оригіналу.

Позичальник підписує кредитний договір та додаткову угоду до кредитного договору, укладає договір страхування життя/нещасний випадок, авто на умовах „повне КАСКО", цивільної відповідальності та сплачує страхові внески. При наявності Поручителя – між Поручителем та Банком підписується договір поруки. Сплачує власний внесок Продавцю.

Надає Посереднику (погодженому Банком) доручення на реєстрацію ТЗ в органах ДАІ та отримання "Свідоцтва про реєстрацію ТЗ", а також подальшого укладання договору застави ТЗ. Банк надає Позичальнику кредитні кошти (в присутності Продавця) в готівковій чи безготівковій формі. Кредитний працівник контролює передачу кредитних коштів Продавцю як оплату за ТЗ. Передача коштів та здійснення повного розрахунку між Позичальником та Продавцем має бути завірено письмово у вигляді розписки. Продавець передає необхідні документи для реєстрації ТЗ в органах ДАІ Посереднику, який діє від імені Позичальника на підставі доручення. Посередник здійснює реєстрацію ТЗ в органах ДАІ, отримує свідоцтво про реєстрацію ТЗ. Для додаткового забезпечення того, що ТЗ не буде проданий, в свідоцтві про реєстрацію ТЗ органами ДАІ обов'язково ставиться відмітка про продаж ТЗ в кредит (наприклад: "Автомобіль продано в кредит ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", "Кредит ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"). Посередник контролює наявність даної відмітки відмітки. Після виконання п.6.9. Посередник від імені Позичальника укладає договір застави ТЗ (за рішенням Кредитного комітету – іншого забезпечення). В договорі застави необхідно передбачити можливість реалізації оформленого в забезпечення майна через третіх осіб. Договір застави не потребує нотаріального посвідчення.

На підставі письмового повідомлення Банку та за рахунок Позичальника вноситься запис про реєстрацію застави ТЗ до Державного реєстру обтяжень рухомого майна (при необхідності, і додаткового забезпечення). Посередник передає Свідоцтво про реєстрацію ТЗ Позичальнику. Кредитний працівник контролює наявність укладених договорів страхування та документів, що підтверджують сплату страхових платежів, договору купівлі-продажу/ біржової угоди, договору застави ТЗ. Кредитний працівник формує кредитну справу, яка складається з наступних документів:

 • документів згідно глави 4 даної Інструкції (частково копії);

 • копії висновків служб Банку;

 • копії 2-го екземпляру кредитного договору;

 • копії свідоцтва про державну реєстрацію ТЗ;

 • копії договору купівлі-продажу ТЗ /біржової угоди;

 • копії Договорів страхування (життя Позичальника/нещасний випадок, "повне КАСКО", цивільно-правова відповідальність власника ТЗ) та копії документів, що підтверджують сплату страхових платежів Позичальника;

 • копії 2-го екземпляра договору застави;

 • витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна;

 • копії протоколу про надання кредиту;

 • копії договору поруки (при наявності);

 • контрольного листа реєстрації телефонних дзвінків Позичальнику з приводу страхування (за необхідністю);

 • акт перевірки заставленого майна (формується на момент перевірки);

 • внутрішній опис справи.

Часові затрати на прийняття рішення та надання кредиту Позичальнику з моменту отримання повного пакету належно оформлених документів не повинен перевищувати:

Показник

TTY

TTC5

При купівлі у автодилера

нового ТЗ

3

3

ТЗ, що був у користуванні

5

5

При купівлі ТЗ у фізичної особи

5

5

Контроль за дотриманням Позичальником своїх зобов'язань та своєчасним оформленням потрібних документів покладається на кредитного працівника. Кредитний працівник проводить перевірку фінансового стану Позичальника / Поручителя не рідше, ніж 1 раз на рік, а також наявність та стан заставленого майна не рідше, ніж 1 раз на 6 місяців. Перевірка фінансового стану Позичальника проводиться на основі поданої довідки про доходи, які були одержані за основним та додатковим місцем роботи за останні 12 місяців. Довідка складається станом на 01 січня року, наступного за звітним, та надається в Банк до 30 січня кожного року протягом строку дії кредитного договору за допомогою поштового зв'язку, рекомендованим листом або особисто. Якщо по кредиту фінансовим Поручителем виступає юридична особа, Позичальнику / Поручителю необхідно представляти в Банк протягом першого кварталу баланс підприємства Поручителя, форму – 2 станом на 01 січня кожного року протягом строку дії кредитного договору. Кредитний працівник, отримавши документи, разом з супровідною запискою надає їх для перевірки через відділ забезпечення до відділу кредитного аналізу ОД/ОФ Банку. В разі суттєвого погіршення фінансового стану Позичальника, що негативно впливає на виконання ним зобов'язань за кредитним договором, кредитний працівник повинен повідомити про це начальника відділення. Перевірка наявності та стану заставного майна (ТЗ) проводиться шляхом огляду предмету застави, а саме: кредитний працівник перевіряє відповідність кольору, марки та реєстраційного номеру, вказаного в свідоцтві про реєстрацію ТЗ з номерним знаком, маркою, кольором на представленому до огляду ТЗ. Перевірка ТЗ повинна проводитися за місцем знаходження заставодержателя (Банку). Після проведення перевірки стану автомобіля, кредитний працівник складає "Акт перевірки стану та наявності застави" (згідно форми, затвердженої "Порядком роботи із заставним майном в АППБ "Аваль"), який підписується Позичальником (заставодавцем) та кредитним працівником. На випадок, коли перевірка заставного майна відбулась без присутності Позичальника (заставодавця) (майно було надано до огляду третіми особами), кредитний працівник фіксує це в акті та ставить лише свій підпис. В акті важливо відобразити стан заставного майна:

 • задовільний - ТЗ не має явних пошкоджень: вм'ятин, подряпин, ціле скло;

 • незадовільний - ТЗ не може самостійно приїхати до Банку, має подряпини, бите скло чи пошкоджені інші частини кузова, наявні суттєві пошкодження.

У разі, якщо стан ТЗ - незадовільний, кредитний працівник зобов'язаний повідомити про це начальника відділення (відділу забезпечення ОД/ОФ). Останній, на власний розсуд, ініціює оцінку вартості ТЗ експертами з оцінки майна (відповідно до "Порядку роботи із заставним майном в АППБ "Аваль"), які складають "Висновок з оцінки ТЗ". Якщо вартість ТЗ, вказана у "Висновку з оцінки ТЗ", менша за поточну заборгованість Позичальника – кредитний працівник ініціює перед відповідним Кредитним Комітетом (згідно ліміту повноважень) розгляд питання щодо надання Позичальником додаткового забезпечення або дострокове повернення кредиту на суму, не меншу ніж розходження між вартістю, вказаною у Висновку з оцінки ТЗ та поточною заборгованістю Позичальника. Необхідність та вимоги до переоцінки ТЗ визначаються відповідно до "Порядку роботи із заставним майном в АППБ "Аваль". Щорічно кредитний працівник Банку перевіряє наявність договорів страхування та платежів за ними. Копії договорів страхування та платіжних документів кредитний працівник підшиває в кредитну справу Позичальника. У випадку не подовження Позичальником договорів страхування або несплати чергових страхових платежів, відповідальний кредитний працівник по телефону, а у разі його відсутності - письмово, повідомляє Позичальника про необхідність здійснити оплату страхування в обмежений термін (5 днів). Копія листа підшивається до кредитної справи. Якщо відбувся телефонний контакт – це фіксується в "Контрольному листі реєстрації телефонних дзвінків позичальнику з приводу страхування" (Додаток 7). У разі нездійснення Позичальником своїх зобов'язань в обумовлений строк, кредитний працівник зобов'язаний службовою запискою повідомити Страхову компанію, Службу безпеки Банку, начальника відділення (відділу забезпечення) та підготувати розгляд справи на чергове засідання Кредитного комітету згідно ліміту повноважень. Кредитним комітетом приймається рішення щодо подальшої роботи з Позичальником.


 
 

Цікаве

Загрузка...