WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Надання кредитів фізичним особам на придбання автомобілів за програмою “Авто в кредит” - Реферат

Надання кредитів фізичним особам на придбання автомобілів за програмою “Авто в кредит” - Реферат

Реферат з банківської справи

Надання кредитів фізичним особам на придбання автомобілів за програмою "Авто в кредит"

Кредити фізичним особам надаються на придбання:

 • нових транспортних засобів через мережу автомобільних салонів Автодилерів;

 • транспортних засобів, що були у користуванні, через мережу автомобільних салонів Автодилерів та у фізичних осіб.

Строк надання кредиту, максимальний і мінімальний розмір кредиту, періодичність погашення заборгованості за основним боргом, нарахованих процентів, а також інші умови визначаються відповідними програмами споживчого кредитування за напрямком "Автомобіль в кредит", що затверджуються Правлінням Банку. Граничні відсоткові ставки та комісії затверджуються відповідними рішеннями КУАП та Тарифного комітету Банку. Кредитні кошти надаються шляхом безготівкового перерахування на поточний рахунок Позичальника з можливістю:

 • подальшого безготівкового перерахування на користь Продавця;

 • подальшого зняття коштів готівкою через касу Банку (при цьому, кредитний працівник забезпечує контроль цільового використання коштів).

Якщо кредит надається в іноземній валюті, при безготівковому перерахуванні на поточний рахунок Позичальника, валютні кошти за заявою Позичальника можуть бути проконвертовані в гривню на міжбанківському валютному ринку або в касі Банку згідно ТК № 233 по здійсненню безготівкових операцій продажу валюти за кредитними операціями по споживчому кредитуванню фізичних осіб від 08.12.2004 року.

Розмір кредиту встановлюється в залежності від вартості ТЗ та фінансового стану позичальника:

1. Вартість нового ТЗ визначається згідно розцінок Продавця, вказаних в рахунку-фактурі (специфікації)1. У разі виникнення сумнівів у відповідального кредитного працівника щодо вартості нового ТЗ, здійснюється його оцінка відповідно до п. 3.1. "Порядку роботи із заставним майном в АППБ "Аваль":

 • Якщо вартість нового ТЗ, вказана в рахунку-фактурі (специфікації) більша за вартість, яка зазначена у Висновку з оцінки ТЗ, складеним кредитним працівником (експертом з оцінки забезпечення Банку, незалежним експертом з оцінки забезпечення) - Позичальник надає додаткове забезпечення з урахуванням коефіцієнту покриття забезпечення або збільшує власний внесок на суму, що не менша ніж розходження між ціною, вказаною в рахунку-фактурі (специфікації) та у Висновку з оцінки ТЗ;

 • Якщо вартість нового ТЗ, вказана в рахунку-фактурі (специфікації) менша за вартість, яка зазначена у Висновку з оцінки ТЗ - розмір кредиту встановлюється на рівні вартості ТЗ, вказаній в рахунку-фактурі (специфікації);

2. Вартість ТЗ, що був у користуванні, визначаєтьсязгідно Висновку з оцінки транспортного засобу, складеного кредитним працівником (експертом з оцінки забезпечення Банку або незалежним експертом з оцінки забезпечення):

А)При купівлі через Автодилера:

 • Якщо вартість ТЗ, що був у користуванні, вказана в рахунку-фактурі (специфікації) більша за вартість, яка зазначена у Висновку з оцінки ТЗ - Позичальник надає додаткове забезпечення з урахуванням коефіцієнту покриття забезпечення або збільшує власний внесок на суму, не меншу ніж розходження між ціною, вказаною в рахунку-фактурі (специфікації) та у Висновку з оцінки ТЗ;

 • Якщо вартість ТЗ, що був у користуванні, вказана в рахунку-фактурі (специфікації) менша за вартість, яка зазначена у Висновку з оцінки ТЗ - розмір кредиту встановлюється на рівні вартості ТЗ, вказаній в рахунку-фактурі (специфікації).

В)при купівлі у фізичної особи:

 • Якщо сума кредиту, вказана в Заяві-анкеті позичальника, більша за вартість, яка зазначена у Висновку з оцінки ТЗ - Позичальник надає додаткове забезпечення з урахуванням коефіцієнту покриття забезпечення або збільшує власний внесок на суму, не меншу ніж розходження між сумою кредиту, вказаною в Заяві-анкеті позичальника та у Висновку з оцінки ТЗ;

 • Якщо сума кредиту, вказана в Заяві-анкеті позичальника, менша за вартість, яка зазначена у Висновку з оцінки ТЗ - розмір кредиту встановлюється на рівні суми, вказаній в Заяві-анкеті позичальника.

Оцінка майна здійснюється кредитним працівником (експертом з оцінки забезпечення Банку, незалежним експертом з оцінки забезпечення) відповідно до "Порядку роботи із заставниммайном в АППБ"Аваль".

Забезпеченням виконання зобов'язань за кредитним договором виступає ТЗ, що купується за рахунок кредитних коштів. За рішенням Кредитного Комітету можливе додаткове / інше забезпечення (за згодою сторін).

Придбаний ТЗ може бути зареєстрований:

а) на Позичальника,

б) на іншу повнолітню дієздатну особу, яка буде виступати заставодавцем (майновим поручителем за кредитом).

Обов'язковому страхуванню підлягає:

 • ТЗ, що виступає в якості забезпечення - страхування на умовах "повного КАСКО";

 • цивільно-правова відповідальність власника ТЗ;

 • життя Позичальника /нещасний випадок;

 • додаткове забезпечення (при наявності).

Страхування здійснюється щорічно протягом всього строку дії кредитного договору. За договорами страхування "повне КАСКО", страхування життя Позичальника/нещасний випадок та страхування додаткового забезпечення вигодонабувачем обов'язково є Банк. Страхова компанія має бути акредитована Банком.

Суб'єктами програми споживчого кредитування "Авто в кредит" є:

 • Банк;

 • Покупець (Позичальник);

 • Продавець;

 • Посередник (при купівлі у фізичної особи ТЗ, що був у користуванні).

Позичальник (Покупець) повинен відповідати вимогам, визначеним Положенням АППБ "Аваль" "Про методику оцінки фінансового стану позичальників – фізичних осіб".

Продавець:

а) юридична особа (Автодилер), що здійснює реалізацію нових транспортних засобів та тих, що були у використанні. Бажано, щоб взаємовідносини Банку та Продавця (Автодилера) за напрямком споживчого кредитування "Авто в кредит" були урегульовані Генеральною угодою з Продавцем про співпрацю 2 (типова форма Генеральної угоди з Продавцем наведена в Додатку 1);

б) фізична особа, яка здійснює продаж транспортних засобів, що були у використанні.

Посередник – юридична особа, яка за дорученням Позичальника здійснює реєстрацію ТЗ в органах ДАІ (отримує постійний технічний паспорт) та може укладати договір застави ТЗ на підставі нотаріально посвідченої довіреності Позичальника. Взаємовідносини Банку та Посередника повинні бути урегульовані Генеральною угодою з Посередником про співпрацю (типова форма Генеральної угоди з Посередником наведена в Додатку 2). Перелік юридичних осіб, що можуть виступати в якості Посередника, затверджується рішенням Правління дирекції / філіалу. Послуги Посередника оплачуються Позичальником.

Пакет документів для отримання кредиту на придбання транспортного засобу повинен складатися з наступних документів:

- Заява-анкети позичальника – фізичної особи та Умови кредитування за відповідною програмою.

- Копія довідки ДПІ про присвоєння ідентифікаційного номеру;

- Документ, який посвідчує особу, відповідно до вимог Положення АППБ "Аваль""Про методику оцінки фінансового стану позичальників – фізичних осіб";

- В залежності від джерела отримання доходів, Клієнт надає Банку документи, визначені Положенням АППБ "Аваль" "Про методику оцінки фінансового стану позичальників – фізичних осіб";

- Довідки про доходи інших членів сім'ї, якщо такі доходи включаються до спільного сімейного бюджету і будуть задіяні у погашенні кредиту;

- Документ, який містить характеристику автомобіля, що купується (рахунок-фактура, договір купівлі-продажу, протокол намірів, специфікація тощо) – при купівлі ТЗ у Автодилера; копії правовстановлюючих документів на ТЗ та постійного технічного паспорту ТЗ Продавця – при купівлі ТЗ у фізичної особи;


 
 

Цікаве

Загрузка...