WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Кредитні відносини банків з індивідуальними позичальниками (магістерська) - Реферат

Кредитні відносини банків з індивідуальними позичальниками (магістерська) - Реферат

■ неризикових позичальників (затримка платежу від 1 дня до 1 місяця);

■ позичальників, що перебувають у ненормальній ситуації (затримка 1-3 місяці);

■ позичальників, що викликають стурбованість (затримка 3-6 місяці);

■ позичальників, що викликають серйозну стурбованість і недовіру (затримка більше 6 місяців).

Отже, робота банку зводиться не лише до видачі кредиту, а й до постійної роботи з клієнтами, вміння правильно визначити і при необхідності скоригувати клас позичальника та вжити відповідні заходи.

Оцінка кредитоспроможності позичальника за фінансовими показниками має такі недоліки: по-перше, не можна обмежуватись чи віддавати перевагу одному з показників, оскільки ці коефіцієнти неповно характеризують кредитоспроможність позичальника; по-друге, в умовах нестабільної економіки, високих темпів інфляції фактичні показники за минулі періоди не можуть бути єдиною базою оцінки здатності позичальника погасити свої зобов'язання у визначений термін, включаючи позики банку, оскільки розрахунок оцінки фінансового стану позичальника на основі системи фінансових коефіцієнтів будується на сальдових звітних показниках; по-третє, відсутня єдина база оптимальних значень фінансових показників. Їхній рівень змінюється залежно від стану економіки країни, що прямо пропорційний фінансовому стану вітчизняних підприємців; по-четверте, розраховані коефіцієнти фіксують лише мить економічного часу, залишаючи за кадром безперервні динамічні зміни [80, c. 26].

Повернення кредиту, являючи собою основну властивість кредитних відносин, на практиці знаходить своє вираження в певному механізмі. Він базується, з одного боку, на економічних процесах, що лежать в основі зворотного руху кредиту, з іншого боку – на правових відносинах кредитора і позичальника, що випливають із їхнього місця в кредитній угоді.

Промінвестбанк проводить наступну оцінку соціального, майнового та фінансового стану індивідуального позичальника – "Промінвестбанку".

1. Соціальна стабільність Бали

  • фізична особа працездатного віку 10

  • наявність шлюбного контракту 10

  • забезпеченість роботою 10

2. Питома вага річних виплат за кредитом (процентів та погашення основної частини кредиту) у сукупному річному доході позичальника

25% 10

менше 25% 20

Сукупний річний доход позичальника – це заробітна плата: доход по вкладах у фінансових установах, по державних та муніципальних облігаціях, сертифікатах фондів та компаній, акціях підприємств: гонорари, стипендії тощо.

3. Користувався банківськими позиками у минулому та своєчасно їх погашав 20

4. Має зв'язки та підтримку у ділових колах (підтверджується відповідним листом-рекомендацією) 10

Класифікація індивідуальних позичальників за кількістю набраних балів

Клас: Бали

А вище 70

Б 60

В 50

Г 40

Д нижче 40

В основі аналізу кредитоспроможності клієнта лежить збір необхідної інформації, яка найбільш повно характеризує клієнта. В США і західних країнах існують спеціальні юридичні норми і правила, які регулюють порядок збору та об'єм інформації, яка використовується банками для аналізу кредитоспроможності клієнта. В них вказується, що кредит повинен надаватися будь-якому позичальнику, який задовольняє встановленим критеріям відносно кредитного ризику. Для забезпечення подібного підходу Конгрес США затвердив закон "Про рівні кредитні можливості", (ECOA – Equal Credit Opportunities Act), у відповідності до яких кредитори не мають права здійснювати дискримінацію потенційних позичальників [82, c. 26].

Інший юридичний акт – Положення "В", прийнятий ФРС США, - визначає основні критерії, які повинні виконуватись при складанні банками анкет (заяв на видачу кредиту) і визначені кредитоспроможності клієнта. В Положенні "В" передбачається таким чином інформація про клієнтів, яка може використовуватись банком в бальних системах оцінки кредитоспроможності: визначається коло інформації, яку банк не може запросити та використовувати проти клієнта. Положення забезпечує умови для кращої оцінки кредитоспроможності клієнта. (Наприклад, позичальник зобов'язаний включити в анкету інформацію про чоловіка (жінку) при звернення в банк за позикою незалежно від наявності солідарної відповідальності за борги). Кредитори зобов'язані повідомити позичальників про можливості надання їм позик на протязі 30 днів з моменту одержання заяви на видачу позик.

В США закон обмежує можливості банків по збору інформації, яка стосується сімейного стану позичальника, сплати аліментів, суспільних внесків, планів жінок відносно вагітності і родів, наявності телефона або його відсутність та ін.

В процесі аналізу індивідуальної кредитоспроможності фізичних осіб важливо дуже обережно використовувати метод кредитного скорингу, тому що особливо при видачі довгострокових позик ситуація в процесі виконання кредитного договору сильно змінюється і можлива серйозна небезпека непогашення позики.

Очевидно, що використання бальних систем оцінки кредитоспроможності клієнтів — це найбільш об'єктивний і економічно обгрунтований процес прийняття рішень, аніж використання експертних оцінок. Єдина складність полягає в тому, що бальні системи оцінки кредитоспроможності клієнта повинні бути статистично детально перевірені та вони потребують постійного оновлення інформації, що може бути дорого для банку. Тому невеликі банки, як правило, не розробляють власних моделей аналізу кредитоспроможності клієнтів через високу вартість їх підготовки і обмеженою інформаційною базою [65, c. 31].

Більш детальним є аналіз економічного стану постачальника методом коефіцієнтів. Тому особливу увагу банкіри у всьому світі приділяють сьогодні аналізу фінансових коефіцієнтів, наприклад, показників ліквідності, оборотності засобів, забезпечення власними засобами, прибутковості або на основі грошового потоку, внаслідок чого визначається клас кредитоспроможності позичальника та його рейтинг.

Для встановлення розміру адекватного покриття кредитного ризику у споживчих позиках, західні банки нерідко розраховують спеціальні показники, коефіцієнти, які характеризують мінімальний розмір платежів на погашення позики і максимально дозволений розмір заборгованості по відношенню до доходів клієнта.

Використовуючи подібні коефіцієнти банкір використовує: відповідність розміру доходу, який вказаний в анкеті, розміру фактичного доходу клієнта; стабільність джерел доходів; і визначає умови погашення позики в тому випадку, якщо позичальник втрачає частину доходу через зниження загальної ділової активності або зниження конкурентноздатності даного виду бізнесу і т.д [52, c. 90].

Значення ж забезпеченості (в тому числі застав) полягає в наданні вторинного джерела погашення позики. Забезпечення по позиці може приймати форму застави у вигляді матеріальних цінностей, які кредитуються, інших активів, які належать клієнту, або гарантій по позиці, поручительств і страхування.

3.3. Робота банків з проблемними кредитами та шляхи удосконалення кредитних відносин з індивідуальними позичальниками

Практика роботи зарубіжних банків із проблемними кредитами засвідчує, що раннє виявлення проблемних кредитів все частіше натрапляє на людський фактор. Більше того, практика показує, що досить часто проблемні кредити, які завчасно виявлені, дійсно набагато складніші, ніж передбачували працівники банку.

Перші ознаки проблемності кредитів можна поділити на "фінансові", котрі пов'язані безпосередньо із роботою клієнта, та "нефінансові".

Нефінансовими "сигналами" можуть бути необгрунтовані затримки в одержанні від клієнта фінансової звітності, особливо тоді, коли кредитним договором передбачено надання інформації протягом певного проміжку часу. Пояснення клієнтів про причини затримки власне є свідченням проблемності кредитів. Небажання клієнта дати детальні пояснення з приводу тих чи інших статей фінансової звітності може бути оцінене як відмова від співробітництва і довіри у взаємовідносинах банку і клієнта [54, c. 10].

Небажання клієнта дати інформацію може бути обумовлене метою приховати неприємні факти виробничої чи фінансової діяльності. Прохання клієнта про перегляд умов кредитування, зміни в схемі погашення кредиту або пролонгація кредиту також є нефінансовими застережними сигналами проблемності кредитів.Фінансові ознаки проблемності кредитів можуть виявлятися при проведенні аналізу фінансової звітності. В даному випадку, зазвичай, проблемності кредитів не уникнути. Застережні сигнали фінансового характеру можуть виявлятися через відхилення показників господарсько-фінансової діяльності компанії-боржника від планових або очікуваних відхилень в системі обліку і контролю боржника, або через модифікацію наданих йому кредитів. Остання виявляється у тих випадках, коли, наприклад, сезонні кредити можуть поповнюватися періодично і, в результаті, стануть постійним джерелом фінансування затрат клієнта. Порушення обороту грошових потоків клієнта примушує останнього до змін умов кредитування, пролонгації позик тощо. Враховуючи те, шо умови кредитів повинні відповідати їх меті, банку необхідно проаналізувати невідповідність у використанні кредитів і провести аналізи причин.


 
 

Цікаве

Загрузка...