WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Кредитні відносини банків з індивідуальними позичальниками (магістерська) - Реферат

Кредитні відносини банків з індивідуальними позичальниками (магістерська) - Реферат

Таблиця 2.2

Динаміка структури кредитів Укрсоцбанку [57, с. 10]

Назва статті

Всього (млн.грн.)

Національна валюта (млн.грн.)

Долар США (млн. од. номіналу.)

01/01/

2007

01/01/

2008

01/01/

2007

01/01/

2008

01/01/

2007

01/01/

2008

Кредити надані клієнтам

1017,1

1 229, 6

212,5

738,4

889,9

161,6

60,1

63,0

12,9

в т.ч. строкові кредити

765,9

955,2

189,4

555,7

668,9

113,2

38,1

53,0

14.9

Проблемна заборгованість, в т.ч.

251,2

274,4

23,1

182,7

221,0

38,4

12,0

9,97

-2.1

пролонговані

21,8

23,9

2,1

16,4

15.8

-0,7

0,7

1,5

0,8

прострочені

203,4

218,8

15,4

148,2

181,2

33,1

9,8

6,98

-2,8

сумнівні

26,1

31,7

5,6

18,0

23,99

5,9

1,5

1,5

-0,03

Сформований резерв під заборгованість

182,6

227,6

45,0

115,4

185,6

70.2

12,2

7,8

4,3

Найбільший обсяг вкладень, де практично припинено нарахування відсотків, в структурі кредитного портфелю: Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської, Львівської, Одеської, Сумської, Рівненської, Київській міської філій ( від 25% до 50% кредитного портфелю філії); Тернопільської (61%).

Стан якості кредитного портфелю на 01.01.2008 р. в цілому по АКБ "Укрсоцбанк" погіршився в порівнянні з початком року внаслідок зростання на 43,8 млн.грн. обсягу безнадійних кредитів, за якими здійснюється 100% страхування ризиків (обсяг негативно класифікованих кредиті (безнадійних та сумнівних) збільшився на 17,3 млн.грн.).

Залишається низькою якість кредитного портфелю комерційних банків в Тернопільській області (понад 75% кредитних вкладень філії негативно класифіковані), Закарпатській (60,9%), Рівненській та Івано-франківській філіях (майже 50% кредитних операцій).

на 01.01.07

на 01.01.08

Рис. 2.1. Кредитний портфель, класифікований за ступенем ризику [97]

В порівнянні з початком року погіршилася якість кредитного портфелю по одеській, київській міській філії, кіровоградській, чернігівській філіях.

Структура кредитного-портфеля не лише відображає особливості кредитної політики того чи іншого комерційного банку, а й віддзеркалює загальний стан економічного здоров'я.

У 2005-2007 році динаміка темпів зростання заборгованості за кредитами свідчить про стійку тенденцію до нарощування комерційними банками обсягів кредитування [57, с. 11].

Залишки заборгованості за кредитами, наданими комерційними банками в національній та іноземній валюті (включаючи заборгованість за міжбанківськими кредитами), за дванадцять місяців зросли в номінальному виразі на 64,5% і становили 20,7 млрд. грн. Реальне зростання заборгованості за цими кредитами в національній валюті становило 42%, в іноземній - 44.4%. Воно відбулося в основному за рахунок кредитів, наданих суб'єктам господарювання (див. рис. 2.2.)

У 2007 році комерційними банками України постійно надавалася відповідна кредитна підтримка кредитоспроможним суб'єктам господарської діяльності, переважно за рахунок самостійно мобілізованих ресурсів. Спостерігалася тенденція до зростання частки заборгованості за кредитами, направленими в економіку, відносно ВВП (з 9,3% у січні-грудні 2005 року до 12,4 - у січні-листопаді 2007 року). На 52,9% зросли кошти, залучені на банківські рахунки від фізичних та юридичних осіб, що збільшило ресурсну базу комерційних банків і дозволило їм активізувати кредитування реального сектора економіки.

Рис. 2.2.Структура заборгованості за кредитами, наданими комерційними банками на 01.01.2008 року, % [97]

Залишки заборгованості за кредитами, наданими суб'єктам господарювання, на 1 січня 2008 року становили 19,1 млрд. грн., або 92,5% від загального обсягу кредитних вкладень комерційних банків. За 2007 рік вони номінальне збільшилися на 62.3% (7,3 млрд. грн.). Це значно більше, ніж за 2005 рік, коли приріст заборгованості за кредитами становив 2,9 млрд. грн., або 33,1%. У національній валюті залишки заборгованості зросли на 4,5 млрд. грн., або на 78,7%, в іноземній - на 2,8 млрд. грн., або на 46.6%. Реальне зростання заборгованості за кредитами в національній валюті (на 42%) випереджало їхнє зростання в іноземній (на 40,7%). У 2005 році зростання цих показників у номінальному виразі становило відповідно 12 і 61,7%, а реально заборгованість у національній валюті зменшилася на 6%, в іноземній - зросла на 6,3%. Відповідне зростання спричинило збільшення в загальній структурі кредитних вкладень частки кредитів у національній валюті на 5 відсоткових пунктів з відповідним зниженням питомої ваги кредитів, наданих у іноземній валюті.

На розмір позичкового процента впливає доволі багато чинників, що потребує зваженого підходу до управління кредитними вкладеннями.

Водночас недостатньо враховується ціла низка чинників (табл. 2.3).

Таблиця 2.3

Зміни процентних ставок банківських установ, облікової ставки Національного банку України та темпи інфляції [97]

Показники

2003 р.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

І. Процентні ставки за кредитами

31,9

24,8

20,2

17,9

16,4

2. Процентні ставки за депозитами

11,2

7,8

7,1

7,8

8,5

3. Перевищення процентних ставок за кредитами над процентними ставками за депозитами

+20,7

+17,0

+13,1

+10,1

+7,9

4. Встановлена облікова ставка Національного банку України

19,7

9,5

7,0

7,5

9,2

5. Темпи інфляції

6,1

0,6

8,2

12,3

10,3

Так, по-перше, між процентними ставками за кредитами і депозитами є значний розрив - понад 7%. Як правило, у розвинутих країнах перевищенні кредитної ставки над депозитною коливається у межах 2-3%. Кредитну маржу можна зменшити, якщо клієнт дає банку значні доходи за валютними операціями, акредитивами, гарантіями та ін. Така політика потребує надійної та ефективної системи контролю відносин з кожним клієнтом Відсоткова маржа може бути зменшена, якщо позика диверсифікує кредитний портфель банку. По-друге, незважаючи на зменшення облікової ставки Національного банку України і зниження темпів інфляції, проценти. ставки за кредитами залишаються ще на порівняно високому рівні. Тому пропонується при укладанні кредитних договорів передбачати постійне коригування процентної ставки у випадку зміни облікової ставки Національного банку України, темпів інфляції та ін. Як і в попередні роки, кредитна діяльність комерційних банків була зорієнтована в основному на короткострокове кредитування.

У 2007 році зберігалася стійка тенденція до зростання заборгованості за короткостроковими позичками, загальний приріст залишків заборгованості за ними становив 6,6 млрд. грн., або 71,8%, у тому числі в національній валюті – 3,9 млрд. грн., або 82,8%, в іноземній (у перерахунку на національну валюту) – 2,7 млрд. грн., або 60%. Реально заборгованість за короткостроковими кредитами в національній валюті зросла на 45,3%, а в іноземнійна 53.6%. На 1 січня 2008 року залишки заборгованості за короткостроковими позичками комерційних банків становили 15,7 млрд. грн., або 82,1% від загального обсягу (торік їхня частка дорівнювала 9,1 млрд. грн., або 77,6%) [93, c. 41]


 
 

Цікаве

Загрузка...