WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Програма " Житло в кредит на первинному ринку" та "Житло в кредит на вторинному ринку" - Реферат

Програма " Житло в кредит на первинному ринку" та "Житло в кредит на вторинному ринку" - Реферат

2.2. За здiйснення дiй, зазначених у пунктi 2.1 цього договору, Довiритель зобов`язується виплатити Повiреному винагороду та відшкодувати витрати, пов'язані з виконанням цього Договору, в загальній сумі ______________ грн.

3. Обов`язки Повіреного

3.1. Повірений приймає на себе зобов`язання:

а) виконувати дане доручення відповідно до вимог Довірителя на умовах, найбільш вигідних для Довірителя;

б) повідомляти Довірителю на його вимогу всі відомості про хід виконання доручення;

в) залучати при необхідності повноважних представників Довірителя до виконання доручення;

г) передати без зволікання Довірителю всі отримані документи у зв`язку з виконанням доручення після здійснення дій, передбачених п.2.1 цього Договору доручення.

4. Обов`язки Довiрителя

4.1. Довіритель приймає на себе зобов'язання:

а) видати нотаріально посвідчену Довіреність на уповноважену посадову особу Повіреного, передати Повiреному документи, необхідні для виконання доручення;

б) виплатити Повiреному суму винагороди за здійснення доручення та вiдшкодувати необхідні для виконання доручення витрати у відповідності до п.2.2 цього Договору;

в) забезпечити та попередньо погодити з Повіреним дату та час доступ до квартири співробітнику БТІ для виготовлення довідки-характеристики.

г) прийняти без зволiкання вiд Повiреного все виконане останнiм згiдно з цим Договором.

5. Вiдповiдальнiсть Сторiн

5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов`язань за цим договором Довiритель i Повiрений несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України.

6. Інші умови

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

7.Заключнi положення

7.1. Цей договiр вступає в силу з моменту його пiдписання i дiї протягом виконання Повiреним своїх зобов`язань за цим Договором.

7.2. У випадку виникнення спорiв з питань, якi передбаченi цим Договором або пов'язаних з ним, Сторони вживуть всiх заходiв до їх розв'язання шляхом переговорiв.

У випадках неможливостi розв`язання цих спорiв шляхом переговорiв вони будуть вирiшенi згiдно з чинним законодавством України в судовому порядку.

7.3. Цей Договiр складений в двох примiрниках по одному для кожної Сторони.

8. Юридичнi адреси і підписи Сторiн

Повiрений Довiритель

________________________ _____________________________

________________________ _____________________________

________________________ _____________________________

________________________ ____________________________

Додаток 6

Акт

Перевірки стану та наявності предмету іпотеки

м.

"____" ___________ 200_ р.

Позичальник

, дата укладення кредитного договору

Іпотекодавець

, дата укладення іпотечного договору

ПІБ, посада працівника, що здійснив перевірку

ПІБ іпотекодавця

Згідно графіку перевірки заставного майна працівником ________________ АППБ "Аваль" була проведена перевірка наявності та стану предмету іпотеки. Результати перевірки:

Тип, найменування предмету іпотеки

Місцезнаходження предмету іпотеки та його характеристики

Умови зберігання предмету іпотеки

Стан предмету іпотеки

Цей акт складений в присутності ________________________________________________

(особа, яка надала предмет іпотеки до огляду).

Працівник кредитної служби

ПІБ та посада

Позичальник

Додаток 7

Звіт

Перевірки стану та наявності предмету іпотеки

м.

"____" ___________ 200_ р.

Позичальник

, дата укладення кредитного договору

Іпотекодавець

, дата укладення іпотечного договору

ПІБ, посада працівника, що здійснив перевірку

ПІБ іпотекодавця

Згідно графіку перевірки заставного майна працівником ________________ АППБ "Аваль" була проведена перевірка наявності та стану предмету іпотеки. Результати перевірки:

Тип, найменування предмету іпотеки

Місцезнаходження предмету іпотеки та його характеристики

Умови зберігання предмету іпотеки

Стан предмету іпотеки

Цей акт складений в присутності _________________________________________________

(особа, яка надала заставлене майно до огляду).

Працівник кредитної служби

ПІБ та посада

1

2 Позичальник (Покупець) - інсайдер повинен відповідати критеріям, визначеним "Положенням про контроль операцій з інсайдерами по системі АППБ "Аваль".

Для позичальників – фізичних осіб, які купують житло для постійного місця проживання за програмою "Житло в кредит на вторинному ринку" , запис про реєстрацію у паспорті не обов'язковий.

3На рівні Центрального офісу рішення приймається Кредитним комітетом Центрального офісу Банку по споживчому кредитуванню (Великий кредитний комітет по споживчому кредитуванню).

4 Документація на проведення будівництва надається Продавцем в Банк окремо по кожному об'єкту будівництва незалежно від наявності Договору про співробітництво.

5Інвестиційний договір повинен містити опис предмета іпотеки, достатній для його ідентифікації, а саме: адресу об'єкта інвестування (місто, вулиця, номер будинку, номер квартири), характеристику об'єкта інвестування (серія будинку, поверх, кількість кімнат, загальна площа), вартість одного метру квадратного загальної площі з урахуванням етажності, договірну ціну об'єкта інвестування, строк перерахування грошових коштів та реквізити Продавця, за яким буде здійснено дане перерахування.

6 Враховуючи специфіку функцій Посередника, ним може бути юридична особа або фізична особа СПД з бездоганною діловою репутацією.

7Позичальник (Покупець) може сплачувати власний внесок безпосередньо Продавцю, або шляхом зарахування грошових коштів на власний рахунок 2620 "Поточні рахунки фізичних осіб" з подальшим перерахуванням на поточний рахунок Продавця разом із кредитними коштами.

8Ксерокопія кредитного договору долучається до справи клієнта, титульний лист якої позначається грифом "Банківська таємниця", оригінал Кредитного договору зберігається окремо, відповідно до вимог внутрішніх нормативних документів.

9 у разі наявності перепланування нерухомості, здійсненого без дозволу відповідних державних органів, Кредитний працівник повинен відмовити Позичальнику у наданні кредиту до моменту оформлення дозволу на перепланування, через неможливість оформлення застави такої нерухомості.


 
 

Цікаве

Загрузка...