WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Програма " Житло в кредит на первинному ринку" та "Житло в кредит на вторинному ринку" - Реферат

Програма " Житло в кредит на первинному ринку" та "Житло в кредит на вторинному ринку" - Реферат

Контроль за дотриманням Продавцем (Покупцем), Посередником та Позичальником своїх зобов'язань та своєчасним оформленням потрібних документів покладається на Кредитного працівника.

Кредитний працівник Банку контролює строки дії договорів страхування. Копії договорів страхування кредитний працівник підшиває в кредитну справу позичальника. У випадку закінчення строку дії договорів страхування або несплати чергових страхових платежів, кредитний працівник по телефону, а у разі його відсутності письмово, повідомляє Позичальника (Покупця) про необхідність здійснити оплату страхування в обмежений строк (5 днів). Копія листа підшивається до кредитної справи. Якщо відбувся телефонний контакт – інформація фіксується в "Контрольному листі реєстрації телефонних дзвінків позичальнику з приводу страхування". У разі нездійснення Позичальником (Покупцем) своїх зобов'язань щодо страхування предмету іпотеки або життя в обумовлений строк, кредитний працівник зобов'язаний службовою запискою повідомити Службу безпеки Банку, начальника відділення та підготувати розгляд справи на чергове засідання Кредитного комітету. Кредитним комітетом приймається рішення щодо подальшої роботи з Позичальником (Покупцем).

У разі наявності у Позичальника (Покупця) заборгованості по сплаті базових платежів за кредитом, Кредитний працівник діє згідно внутрішніх нормативних документів АППБ „Аваль". Стягнення заборгованості за рахунок заставного майна (нерухомості) відбувається згідно чинного законодавства України та умов укладених кредитних договорів та іпотечних договорів.

Нерухомість вивільняється з іпотеки при умові повного погашення заборгованості за кредитним договором (повернення суми кредиту, сплати відсотків, пені, інших штрафних санкцій). Кредитний працівник готує та подає нотаріусу, який посвідчував Іпотечний договір, протягом 10 днів з моменту повного виконання Позичальником (Покупцем) своїх зобов'язань за кредитним договором, Лист-повідомлення про виключення з Державного реєстру іпотек та Заяву про вилучення обтяження об'єкта нерухомості з Єдиного реєстру обтяжень нерухомого майна.

В день отримання від відділення копії документів кредитної справи (згідно Глави 5), відповідальний працівник відділу забезпечення дирекції/філіалу передає документи кредитної справи разом із зареєстрованою службовою запискою наступним відділам дирекції/філіалу:

Відділу безпеки споживчого кредитування для перевірки передаються копії пакету документів:

- Позичальника (Покупця) (копію заяви-анкети, паспорта, ідентифікаційного номеру, довідки про доходи, або інші документи, які підтверджують джерела отримання доходів).

- Продавця (документи згідно п.4.2.) у разі укладанні договору про співробітництво з будівельною організацією.

Відповідальний працівник відділу безпеки за підсумками перевірки Позичальника (Покупця) та/або Продавця (зокрема, перевірки відомостей та даних, викладених в анкеті, та іншої інформації, що стосується компетенції служби безпеки) готує висновок. Висновок підписується начальником відділу безпеки ЦО, відповідальним за проведення перевірки або начальником відділу внутрішньобанківської безпеки ОД/ОФ та реєструється в журналі вихідної кореспонденції для подальшої передачі в управління/відділ забезпечення. Відділ безпеки розглядає пакет документів не більше 3 робочихднів з моменту отримання всіх необхідних матеріалів.

Увага: Висновок відділу безпеки, щодо можливості кредитування фізичних осіб готується у випадках:

  • Розмір кредиту більше 50 000 дол. США (або еквівалент в іншій валюті);

  • Надані позичальником документи викликають сумнів щодо їх достовірності.

(пункт 9.1.1.2. викладено в редакції розпорядження Заступника Голови Правління "Райффайзен Банк Аваль" від 16.11.2006р №763Р-а.)

Висновок юридичного підрозділу надається у випадках:

  • коли кредит надається за умови оформлення у забезпечення майна, гарантії або поруки юридичних осіб — з питань перевірки установчих документів, наявності повноважень керівників підприємств для укладання договорів забезпечення;

  • нестандартних умов надання кредиту, що потребують додаткового юридичного аналізу (наявність судових спорів щодо майна, що пропонується в іпотеку, обтяження його орендою або іншими зобов'язаннями, тощо);

  • при укладанні договору про співробітництво з будівельною організацією - з питань перевірки установчих документів, наявності повноважень керівників підприємств для укладання договорів про співпрацю, узгодження форми інвестиційного договору;

Отримавши пакет документів, начальник юридичного підрозділу призначає відповідального працівника та передає йому на опрацювання матеріали.

Відповідальний працівник юридичного підрозділу за підсумками перевірки готує висновок щодо відповідності документів, наданих Позичальником (Покупцем) / Поручителем для отримання кредиту, чинному законодавству України.

Висновок підписується начальником юридичного управління Департаменту безпеки правового захисту ЦО або заступником директора/керуючого ОД/ОФ – начальником Служби безпеки правового захисту та реєструється в журналі вихідної кореспонденції для подальшої передачі в управління/відділ забезпечення.

Юридичний підрозділрозглядає пакет документів не більше 3 робочихднів з моменту отримання ним повного пакету документів.

Висновок підрозділу кредитного аналізу (підрозділ розглядає пакет документів не більше 2 робочих днів) готується у випадках, коли Поручителем/гарантом Позичальника є юридична особа. Висновок має містити інформацію щодо фінансового стану підприємства.

Кредитний працівник (експерт Банку, незалежний експерт з оцінки майна) визначає ринкову та ліквідаційну вартість майна, що запропоноване в іпотеку Банку (крім нерухомості, що купується на перинному ринку), згідно нормативних документів, що регламентують процедуру оцінки. При цьому перевіряється наявність та відповідність стану майна наданим документам. За результатами перевірки робиться висновок щодо можливості прийняття зазначеного майна в якості забезпечення. Серед іншого, по нерухомості перевіряється відсутність перепланування нерухомості9 (термін оцінки майна встановлюється Рішенням правління дирекції/обласного філіалу, але не більше 4 робочихднів). Протягом 4-х робочих годин, з моменту отримання відповідних висновків, відповідальний працівник відділу забезпечення дирекції/філіалу, передає начальнику відділення копії висновків які підшивають в кредитну справу. Для відділень, які територіально розміщені не в одній будівлі, відповідальний працівник відділу забезпечення дирекції/філіалу надсилає на адресу начальника відділення відповідні висновки, якщо обмін інформацією здійснюється за допомогою електронної пошти, листи мають бути з повідомленням про отримання. Протягом 5 робочих днів, працівники відділень отримують через начальника відділення копії висновків та підшивають їх в кредитну справу.

(пункт 9.2. викладено в редакції розпорядження Голови Правління "Райффайзен Банк Аваль" від 30.07.2007р №717Р)

У випадку зміни зобов'язання Позичальника за діючим кредитним договором в частині збільшення розміру кредиту, процентної ставки, строку кредитування, або інших змін, внаслідок яких змінюється обсяг зобов'язання, відповідальний кредитний працівник оцінює платоспроможність Позичальника (Поручителя) та виносить справу на розгляд Кредитного комітету.

При наявності Поручителя за кредитним договором, Банк обов'язково повинен отримати попередню згоду Поручителя на зміну обсягів його зобов'язань та укласти додаткову угоди до договору поруки одночасно з укладанням додаткової угоди про внесення змін до кредитного договору.

(пункт 9.3. викладено в редакції розпорядження Заступника Голови Правління "Райффайзен Банк Аваль" від 16.11.2006р №763Р-а.)

Додаток 1

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник ___________________________

(повне найменування підрозділу)

___________________(П.І.Б.)

"___"________________200__р.

ВИСНОВОК №________

з оцінки застави

"____"____________200___р.

Даний Висновок з оцінки об'єкта застави є внутрішнім банківським документом та відповідно використовувати його в інших закладах заборонено!


 
 

Цікаве

Загрузка...