WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Програма " Житло в кредит на первинному ринку" та "Житло в кредит на вторинному ринку" - Реферат

Програма " Житло в кредит на первинному ринку" та "Житло в кредит на вторинному ринку" - Реферат

(пункт 5.8. викладено в редакції розпорядження Заступника Голови Правління "Райффайзен Банк Аваль" від 20.12.2006р №867Р-а.)

Позичальник (Покупець) обирає:

  • на первинному ринку: Продавця (Забудовника), який співпрацює із Банком (уклав із Банком Угоду про співробітництво), та нерухомість, що будується;

  • на вторинному ринку: нерухомість;

та, маючи повний пакет документів, звертається до відділення Банку. Кредитний працівник відділення приймає у Позичальника (Покупця) пакет необхідних документів та перевіряє його на повноту та достовірність; проводить з позичальником співбесіду з метою визначення його фінансово-майнового та соціального стану, ділової репутації, клієнтської та кредитної історії, аналізує інформацію, викладену в анкеті, визначає джерела погашення кредиту та процентів (згідно Положення АППБ "Аваль" "Про методику оцінки фінансового стану позичальників-фізичних осіб"). Виходячи з середньомісячного доходу Позичальника (Покупця) та вартості забезпечення за кредитом, робить попередній розрахунок суми кредиту, яку можна надати даному Позичальнику (Покупцю), визначає графік погашення кредиту та процентів.

Протягом 1-го робочого дня з моменту отримання повного пакету документів від Позичальника (Покупця), кредитний працівник передає копії документів кредитної справи відповідальному працівнику відділу забезпечення дирекції/філіалу. Для відділень, які територіально розміщені не в одній будівлі, кредитний працівник відділення надсилає документи кредитної справи в електронному вигляді на адресу відповідального працівника відділу забезпечення дирекції/філіалу, в разі відсутності скануючого пристрою – передає ксерокопію кредитної справи факсом.

Протягом 1-го робочого дня з моменту отримання усіх необхідних висновків служб Банку (відповідно до глави 9) від відповідального працівника відділу забезпечення дирекції/філіалу, кредитний працівник аналізує отримані висновки, та на основі всієї інформації готує висновок про можливість надання кредиту даному Позичальнику (Покупцю). Результати аналізу та зведена інформація про висновки служб Банку викладаються у висновку кредитного працівника. Висновок має містити чітко визначену рекомендацію про можливість чи неможливість надання кредиту.

Отримані документи від Позичальника (Покупця) та висновки служб формуються у пакет документів, який виноситься на розгляд Кредитного комітету відділення в межах встановленого ліміту повноважень. Питання про надання кредитів, які перевищують встановлений ліміт повноважень кредитного комітету, виносяться на розгляд кредитного комітету більш високого рівня:

  • малого Кредитного комітету по споживчому кредитуванню дирекції/філіалу – у випадку перевищення ліміту повноважень малого Кредитного комітету зі споживчого кредитування відділення;

  • великого Кредитного комітету по споживчому кредитуванню дирекції/обласного філіалу(центрального офісу) – у випадку перевищення ліміту повноважень малого Кредитного комітету по споживчому кредитуванню дирекції/філіалу;

  • Кредитного Комітету Центрального офісу АППБ "Аваль" по споживчому кредитуванню (Великого Кредитного комітету по споживчому кредитуванню) – у випадку перевищення ліміту повноважень Великого Кредитного комітету по споживчому кредитуванню дирекції/обласного філіалу.

Кредитні операції з інсайдерами проводяться виключно на рівні Центрального офісу та обласної дирекції/філіалу, згідно "Положення про контроль операцій з інсайдерами по системі АППБ "Аваль".

У випадку, якщо надання кредиту даному Позичальнику (Покупцю)пов'язане із значним ризиком для Банку, кредитний працівник до моменту розгляду справи на Кредитному комітеті може порушити перед безпосереднім керівництвом питання про доцільність подальшої роботи з Позичальником. Рішення про можливість надання кредиту приймається Кредитним комітетом, що має відповідний ліміт повноважень. Кредитний працівник усно (по телефону) або письмово повідомляє Позичальника (Покупця) (у разі необхідності й Продавця) про прийняте Кредитним комітетом рішення.

У разі відмови Кредитного комітету щодо видачі кредиту, кредитний працівник не зобов'язаний надавати пояснення Позичальнику (Покупцю) про причини відмови.

Отримавши позитивне рішення відповідного кредитного комітету, кредитний працівник визначає час здійснення кредитної угоди. В подальшому, в Банку під контролем кредитного працівника, послідовно виконуються наступні дії:

1.При купівлі нерухомості на первинному ринку:

Покупець надає кредитному працівнику Банку підписаний Інвестиційний договір, та документи, що підтверджують сплату Позичальником (Покупцем) власного внеску Продавцю7.

Банк та Позичальник (Покупець) укладають Кредитний договір8 та Іпотечний договір (предмет іпотеки – майнові права на нерухомість, що будується). Договір іпотеки посвідчується нотаріально. Обов'язковою умовою Іпотечного договору має бути наявність зобов'язання Позичальника (Покупця) протягом визначеного строку з моменту оформлення правовстановлюючих документів та їх державної реєстрації Посередником застрахувати предмет іпотеки, а також зобов'язання Позичальника (Іпотекодавця) укласти з Банком додаткову угоду до іпотечного договору, в якій викласти зміни предмету іпотеки (замість майнових прав – нерухомість, право власності на яку підтверджено свідоцтвом про право власності та зареєстровано в органах БТІ), та зміни характеристик предмету іпотеки в разі їх наявності.

Позичальник (Покупець) укладає з Посередником Договір доручення (додаток 5) та надає йому нотаріально посвідчену Довіреність на:

  • отримання від Продавця правовстановлюючих документів на придбану нерухомість після введення її в експлуатацію;

  • реєстрацію правовстановлюючих документів на нерухомість в органах БТІ (отримання в БТІ Витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно та Витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно (довідки-характеристики БТІ));

  • укладення Додаткової угоди до Іпотечного договору про зміну предмету іпотеки (предметом іпотеки буде нерухомість, право власності на яку вже оформлено та зареєстровано в органах БТІ) та, при наявності, зміну технічних характеристик нерухомості.

Якщо Позичальник (Покупець) перебуває в зареєстрованому шлюбі (або у разі проживання з особою фактично сім'єю без реєстрації шлюбу), довіреність Посереднику надається подружжям/фактичним подружжям (або довіреність надається Позичальником (Покупцем) за умови наявності нотаріально посвідченої згоди чоловіка/жінки/особи, з якою Позичальник (Покупець) проживає сім'єю). Копія довіреності передається Продавцю. Така довіреність посвідчується нотаріально.

(пункт 7.1.3. викладено в редакції розпорядження Заступника Голови Правління "Райффайзен Банк Аваль" від 20.12.2006р №867Р-а.)

Продавець, Банк та Позичальник (Покупець) укладають додаткову угоду до Інвестиційного договору, майнові права за яким оформлюються в іпотеку Банку за іпотечним договором. На підставі письмового повідомлення Банку, нотаріус вносить в Державний реєстр іпотек (ДРІ) відомості про обтяження нерухомості іпотекою. Плата за внесення інформації в реєстр стягується з Позичальника (Покупця). Нотаріус надає Банку Витяг з реєстру іпотек, який додається до кредитної справи. На підставі заяви Позичальника (Покупця) та за його рахунок, Банк вносить до Державного реєстру обтяжень рухомого майна (ДРОРМ) відомості про накладення обтяження на майнові права за Інвестиційним договором. Витяг з ДРОРМ додається до кредитної справи. Кредитний працівник контролює укладання договору страхування життя та сплату страхових платежів Позичальником (Покупцем). Після виконання вказаних дій, Банк надає Позичальнику (Покупцю) кредитні кошти, які перераховуються безготівковим шляхом за реквізитами Продавця, зазначеними в Інвестиційному договорі. Після введення нерухомості в експлуатацію, на підставі наданої Позичальником (Покупцем) Довіреності, Продавець передає Посереднику правовстановлюючі документи та технічну документацію на нерухомість. Посередник, від імені Позичальника (Покупця) реєструє право власності на збудовану нерухомість в органах БТІ та отримує Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно та Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка-характеристика БТІ). Після повного виконання дій передбачених п. 7.1.9 – 7.1.10, Посередник:


 
 

Цікаве

Загрузка...