WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Програма " Житло в кредит на первинному ринку" та "Житло в кредит на вторинному ринку" - Реферат

Програма " Житло в кредит на первинному ринку" та "Житло в кредит на вторинному ринку" - Реферат

а) установчих документів Продавця, до яких належать:

 • копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення), засвідчена органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;

 • копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчена нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію;

 • копія довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника Банку;

 • копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби, засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника Банку;

 • картка із зразками підписів та відбитком печатки, засвідчена нотаріально. До картки включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України або установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів;

 • копії документів (накази про призначення), що підтверджують повноваження осіб, які мають право першого та другого підписів (директора, головного бухгалтера);

 • копії паспортів, або документів, що їх замінюють та документи, видані органом державної податкової служби, що засвідчують присвоєння ідентифікаційного номера платника податків осіб, які мають право першого та другого підписів.

 • інші документи на вимогу Банку.

б) фінансової документації, яка включає в себе:

 • копії Балансу (форма №1) та звіту про фінансові результати (форма №2) на початок року та останню звітну дату, засвідчені підписом уповноваженого працівника Банку;

 • розшифровку дебіторської та кредиторської заборгованості, структури основних засобів на останню звітну дату;

 • перелік відкритих рахунків та довідку про рух коштів по рахунках за останні 6 місяців;

 • в разі наявності заборгованості за кредитами, Довідку про стан заборгованості за кредитами на звітну дату, копію кредитного договору та договору застави/іпотеки тощо;

в) документації на проведення будівництва 4, яка включає в себе:

 • рішення міської Ради про виділення земельної ділянки для будівництва (Акт на володіння (виділення) земельної ділянки, Договір оренди землі);

 • висновок комплексної державної експертизи проекту будівництва;

 • дозвіл на виконання будівельних робіт, наданий відповідним державним органом;

 • ліцензію на проведення будівельних робіт та/або договір з будівельною організацією на здійснення будівельних робіт;

 • типову форму Інвестиційного договору5.

Кредитний працівник в присутності уповноваженої особи Продавця робить копії кожної сторінки документації на проведення будівництва та засвідчує власним підписом, як такі, що відповідають оригіналу.

При реалізації нерухомості на вторинному ринку Продавець надає в Банк наступний пакет документів:

 • правовстановлюючий документ, що підтверджує право власності на нерухомість, яку він продає, в залежності від шляху набуття права власності (договір купівлі-продажу, міни, дарування, інші договори цивільно-правового характеру, що передбачають перехід права власності, рішення суду тощо);

 • витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно, Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка-характеристика БТІ);

 • копію технічного паспорту (інвентарної справи) на нерухомість;

 • довідку з ЖЕКу про осіб, що зареєстровані в даній нерухомості, та про відсутність заборгованості за квартплатою (для житлових квартир); копію домової книги в разі її наявності (для приватних будинків);

 • якщо реалізується приватний будинок, Продавець, крім вказаних вище документів, надає документи на земельну ділянку, на якій знаходиться нерухомість, а саме:

 • Правовстановлюючий документ на земельну ділянку (Державний Акт на право власності на землю, Акт про право постійного користування земельною ділянкою, договір оренди земельної ділянки тощо);

 • Довідка з Держкомзему про відсутність обтяжень/обмежень на дану земельну ділянку.

 • якщо квартира придбана одним із подружжя у зареєстрованому шлюбі – письмова згода чоловіка/жінки на продаж нерухомості, завірена нотаріально.

Посередник забезпечує оформлення правовстановлюючих документів на нерухомість, їх державну реєстрацію згідно діючого законодавства та укладення додаткової угоди до іпотечного договору (на первинному ринку) без участі Позичальника (на підставі нотаріально посвідченої довіреності Позичальника).

Між Банком та Посередником укладається Генеральна угода (Додаток 4), згідно якої Посередник зобов'язується виконувати від імені та за рахунок Позичальника (Покупця) наступні зобов'язання:

 • реєстрацію правовстановлюючих документів на нерухомість в БТІ;

 • отримання Витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно та Витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно (довідки-характеристики БТІ);

 • оплату послуг нотаріуса за внесення запису про предмет іпотеки в Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна (на первинному ринку);

 • укладення додаткової угоди до іпотечного договору (на первинному ринку) згідно п.7.1.11 цієї Інструкції.

Визначення Посередника6 знаходиться в компетенції Великого Кредитного комітету по споживчому кредитуванню дирекції/обласного філіалу (Центрального офісу) АППБ "Аваль".

З метою здійснення своїх функцій Посередник, при укладанні кредитного договору між Банком та Позичальником (Покупцем), укладає з Позичальником (Покупцем) Договір доручення та отримує від Позичальника (Покупця) довіреність на здійснення вище згаданих операцій. Довіреність надається Посереднику. Від імені Посередника-юридичної особи здійснювати дії щодо оформлення необхідних документів будуть уповноважені працівники на підставі статуту або довіреності.

Додатковими функціями Посередника можуть бути: консультування та залучення клієнтів, реалізація предмету іпотеки тощо.

На первинному ринку нерухомості - Продавець може виконувати функції Посередника. На первинному ринку послуги Посередника, визначеного Банком, є обов'язковими.

На вторинному ринку нерухомості – послуги Посередника не обов'язкові.

Пакет документів для отримання кредиту на придбання нерухомості повинен складатися з:

- Заяви-анкети позичальника – фізичної особи та Умов іпотечного кредитування за відповідною програмою.

- Копії довідки ДПІ про присвоєння ідентифікаційного номеру;

- Документу, який посвідчує особу, відповідно до вимог Положення АППБ "Аваль" "Про методику оцінки фінансового стану позичальників – фізичних осіб";

- В залежності від джерела отримання доходів, Позичальник подає необхідні документи згідно Положення АППБ "Аваль" "Про методику оцінки фінансового стану позичальників – фізичних осіб";

- Документів, що містять характеристику нерухомості, яка купується:

На первинному ринку нерухомості:

 • Інвестиційний договір;

На вторинному ринку нерухомості:

 • Копія технічного паспорту нерухомості або інвентарної справи нежитлового приміщення.

- Документів Продавця на нерухомість згідно вимог глави 4.

- Інших документів на вимогу Банку, до яких можуть належати:

 • службове посвідчення, посвідчення водія або інший документ з фотокарткою Позичальника (Покупця), що дасть додаткову можливість ідентифікувати його особу,

 • копії кредитних договорів та договорів забезпечення при наявності у клієнта заборгованості в інших кредитних установах,

 • документи, що можуть надати додаткову інформацію щодо фінансово-майнового стану Позичальника (Покупця), наприклад: про наявність майна у власності Позичальника (Покупця), участь в підприємствах (внески в статутний капітал), розміщені в Банках депозитні вклади тощо.

Якщо Позичальник/Поручитель перебуває у шлюбі в момент укладення Кредитного договору/Іпотечного договору (Договору застави або поруки), необхідно отримати письмову згоду дружини/чоловіка Позичальника/Поручителя або особи, з якою він проживає фактично сім'єю без реєстрації шлюбу (ст. 74 Сімейного Кодексу), на отримання кредиту та/або оформлення майна, яке перебуває у власності (спільній власності) Позичальника/Поручителя в іпотеку/заставу Банку. Підпис на такій згоді підлягає нотаріальному засвідченню. Така згода повинна бути отримана також у випадку внесення змін до умов зазначених договорів (нотаріально посвідчується згода при внесенні змін до Іпотечного договору).


 
 

Цікаве

Загрузка...