WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Програма " Житло в кредит на первинному ринку" та "Житло в кредит на вторинному ринку" - Реферат

Програма " Житло в кредит на первинному ринку" та "Житло в кредит на вторинному ринку" - Реферат

Реферат

Програма " Житло в кредит на первинному ринку" та "Житло в кредит на вторинному ринку"

Кредити фізичним особам надаються на придбання квартир, житлових, дачних будинків та нежитлових приміщень (гаражів, машиномісць) на первинному та вторинному ринку нерухомості.Позичальник повинен зробити власний внесок, тобто оплатити за рахунок власних коштів частину вартості нерухомості.

Розмір кредиту дорівнює різниці між вартістю нерухомості, встановленої згідно п.3.2 цієї Програми, та сумою власного внеску Позичальника. Максимальний строк кредитування, мінімальний розмір власного внеску Позичальника (Покупця), можливі види забезпечення за кредитом, умови надання та погашення кредитівна придбання нерухомості встановлюються умовами програм споживчого кредитування "Житло в кредит на первинному ринку", "Житло в кредит на вторинному ринку" тощо (далі-Програма), що затверджуються постановою Правління АППБ "Аваль". Граничні відсоткові ставки встановлюються відповідним рішенням КУАП АППБ "Аваль".

Кредитні кошти надаються Позичальнику для купівлі нерухомості:

  • на первинному ринку нерухомості - безготівковим платежем на рахунок Продавця через поточний рахунок Позичальника;

  • на вторинному ринку нерухомості – готівкою з каси Банку або безготівковим платежем на рахунок Продавця через поточний рахунок Позичальника.

Кредитні кошти надаються шляхом відкриття невідновлювальної кредитної лінії разовим платежем або частинами в межах встановленого ліміту кредитування згідно умов кредитного договору та відповідної Програми кредитування.

Якщо кредит надається в іноземній валюті, при безготівковому перерахуванні та / або бажанні Позичальника (Покупця) отримати кредит в національній валюті, валютні кошти конвертуються в гривню:

  • безготівковим шляхом, на міжбанківському валютному ринку, згідно заяви Позичальника;

  • готівкою, в касі Банку (при цьому, кредитний працівник здійснює контроль за цільовим використанням кредитних коштів).

Погашення кредиту відбувається шляхом щомісячного погашення основної суми боргу протягом терміну дії кредитного договору, або за індивідуальним графіком, якщо це передбачено Програмою та умовами кредитного договору. Штрафні санкції за дострокове повернення заборгованості (випередження графіку погашення заборгованості) застосовуються згідно з умовами Програми. Проценти за кредитом нараховуються на залишок заборгованості за кредитним договором та сплачуються щомісяця у строки, встановлені Програмою та кредитним договором.

Предметом іпотеки може бути нерухомість, що придбавається за рахунок кредитних коштів або інша ліквідна нерухомість.

Якщо забезпеченням виступає:

  • об'єкт незавершеного будівництва - до моменту введення нерухомості в експлуатацію, забезпеченням за кредитом є майнові права на нерухомість, які оформляються Іпотечним договором. Після введення нерухомості, що була збудована за рахунок кредитних коштів, в експлуатацію, отримання правовстановлюючих документів на неї, та здійснення державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України, Позичальник та Банк мають укласти Додаткову угоду до Іпотечного договору. В Додатковій угоді мають бути викладені наступні зміни:

- предмету іпотеки (замість майнових прав на нерухомість, що будується, майнові права на нерухомість, що вже збудована, та належить Позичальнику / Іпотекодавцю на підставі свідоцтва про право власності, виданого ______(ким)_________ №___ від __.__._____, та зареєстрованого у відповідних органах державної реєстрації (зараз БТІ) ___.___._____ року в реєстровій книзі ______ за номером _______;

- технічних характеристик нерухомості (в разі їх наявності);

- виключення тих пунктів іпотечного договору, які стосуються будівництва нерухомості.

  • ліквідна нерухомість - оформляється Іпотечним договором.

Придбана нерухомість (в тому числі майнові права на об'єкт незавершеного будівництва) може бути оформлена на іншу повнолітню дієздатну особу, яка при цьому виступатиме Іпотекодавцем (майновим поручителем).

У випадку, якщо іпотекою є:

  • об'єкт незавершеного будівництва – вартість нерухомості, яка вказана в інвестиційному договорі, не підлягає оцінці. Однак, якщо розцінки Продавця завищені, кредитний працівник узгоджує такі розцінки з експертами з оцінки забезпечення АППБ "Аваль". При розбіжності в визначенні вартості нерухомості, в цих документах пріоритетним для визначення розміру кредиту є рішення експертів з оцінки забезпечення Банку.

  • інша ліквідна нерухомість та сума кредиту не перевищує 1/10 власного ліміту повноважень обласної дирекції/філіалу - нерухомість, яка виступає в якості предмету іпотеки, оцінюється кредитними працівниками. В іншому випадку - експертами з оцінки забезпечення АППБ "Аваль" або незалежними експертами з оцінки забезпечення1, попередньо погодженими Банком. При розбіжності у визначенні вартості нерухомості (між вартістю за договором купівлі-продажу та вартістю нерухомості, визначеною експертами з оцінки забезпечення Банку), пріоритетним для визначення розміру кредиту є рішення експертів з оцінки забезпечення Банку.

Кредитний працівник, який має право оцінювати предмет іпотеки, повинен пройти стажування у експертів з оцінки забезпечення обласної дирекції/філіалу АППБ "Аваль". Після проходження стажування перелік відповідальних кредитних працівників, які уповноважені займатися оцінкою об'єктів забезпечення споживчих кредитів, затверджується Наказом обласної дирекції/філіалу Банку.

Оцінка предмету іпотеки здійснюється виключно порівняльним методом з використанням ринкової інформації щодо пропозицій або продажу подібних об'єктів та складанням Висновку за формою, що наведена у Додатку 1. Перелік джерел ринкової інформації (періодичних видань, бюлетенів, ресурсів мережі Інтернет, тощо) складається підрозділом по роботі із заставним майном Центрального офісу та кожної обласної дирекції/філіалі. В разі надання в іпотеку Банку складних для оцінки об'єктів (вартість яких може бути визначена з використанням специфічних підходів та методів оцінки), оцінка може проводитися незалежними (зовнішніми) сертифікованими оцінювачами.Нерухомість, що виступає предметом іпотеки, підлягає обов'язковому страхуванню на весь строк дії кредитного договору.

Якщо кредитний працівник оцінює предмет іпотеки, відповідний підрозділ по роботі із заставним майном повинен щоквартально проводити вибіркову перевірку таких оцінок. У випадку виявлення цим підрозділом неякісних оцінок, приймається рішення про додаткові перевірки та складається відповідний акт з наведенням виявлених недоліків та пропозицій щодо їх усунення. Перевірка оцінок здійснюється з виїздом на місце знаходження предмету іпотеки.

Суб'єктами Програми є: Банк, Позичальник (Покупець), Продавець та Посередник.

Позичальник(Покупець) повинен відповідати критеріям, визначеним Положенням АППБ „Аваль" „Про методику оцінки фінансового стану позичальників – фізичних осіб"2.

Продавець.

При купівлі/продажу нерухомості на первинному ринку взаємовідносини Банку та Продавця з продажу в кредит нерухомості повинні бути врегульовані угодою про співробітництво (Додаток 2) та додатковою угодою до інвестиційного договору (додаток 3). Рішення про співробітництво з будівельною компанією приймається Кредитним комітетом обласної дирекції або обласного філіалу Банку по споживчому кредитуванню3 (Великим Кредитним комітетом по споживчому кредитуванню) на підставі висновків відповідних служб Банку: підрозділу безпеки споживчого кредитування, юридичного підрозділу та кредитного аналізу.

Продавець має завчасно повідомити Банк про можливість (бажання Покупця) внесення будь-яких змін до Інвестиційного договору. Таке зобов'язання має бути передбачено Угодою про співробітництво Банку та Продавця.

До укладання угоди про співробітництво необхідно перевірити ділову репутацію та клієнтську історію Продавця, повноваження посадових осіб, надійність його фінансового стану та забезпеченість власними коштами, потребу в залученні інвестицій для завершення будівництва, наявність у Продавця необхідної технічної документації на проведення будівництва. Угода про співробітництво може бути укладена з Продавцями, які в результаті проведеного аналізу визнані Банком надійними партнерами, здатними виконати свої зобов'язання щодо своєчасного введення нерухомості в експлуатацію.

Аналіз проводиться відповідними службами Банку (служба безпеки, юридична служба та служба кредитного аналізу) на підставі:


 
 

Цікаве

Загрузка...