WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Надання кредитів фізичним особам на будівництво (банк Аваль) - Реферат

Надання кредитів фізичним особам на будівництво (банк Аваль) - Реферат

Реферат з банківської справи

Надання кредитів фізичним особам на будівництво (банк Аваль)

Кредити фізичним особам надаються на будівництво власного житла або нежитлових приміщень (гаражів). Максимальний термін та забезпечення за кредитомпозичальника встановлюються умовами програми споживчого кредитування "Приватне будівництво" (далі-Програма), що затверджується постановою Правління АППБ "Аваль". Граничні відсоткові ставки встановлюються згідно відповідного рішення КУАП АППБ "Аваль".Кредитні коштинадаються Позичальнику готівкою або безготівковим платежем на рахунок Продавця через поточний рахунок Позичальника, шляхом встановлення невідновлювальної кредитної лінії.Якщо кредит надається в іноземній валюті, при безготівковому перерахуванні на поточний рахунок Позичальника, валютні кошти, за заявою Позичальника, конвертуються в гривню на міжбанківському валютному ринку.Протягом визначеного Програмою строку користування кредитом кредитні кошти вибираються в повному розмірі встановленого ліміту. Чергові транші в межах встановленої кредитної лінії будуть надаватися Позичальнику після виконання Продавцем відповідного етапу будівництва.

Повернення кредитів відбувається шляхом щомісячного погашення основної суми кредиту рівними частками протягом дії кредитного договору, якщо інше не передбачено кредитним договором. Штрафні санкції за дострокове повернення заборгованості (випередження графіку погашення заборгованості) застосовуються згідно з умовами Програми. Відсотки за кредитом нараховуються на залишок за кредитом та сплачуються щомісяця.

Протягом визначеного Програмою періоду з дати укладення кредитної угоди, повернення основної суми боргу – необов'язково.

Статья I.Суб'єктами Програми є: Банк, Покупець, Продавець.

Позичальник (далі-Покупець) повинен відповідати критеріям визначеним Положенням АППБ „Аваль" „Про методику оцінки фінансового стану позичальника – фізичної особи".

Продавець – юридична особа (будівельна організація) або фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, яка займається будівництвом та з якою укладений договір про співпрацю з АППБ „Аваль". Договір про співпрацю укладається на рівні дирекції/обласного філіалу або ЦО АППБ "Аваль".

Позичальник з Продавцем визначають основні етапи будівництва:

1-й етап – закладання фундаменту;

2-й етап – будівництво стін та встановлення даху;

3-й етап – внутрішні роботи.

Попередньо обговорюється Продавцем з Позичальником термін часу, який необхідний на виконання кожного з етапів будівництва та складається графік поетапної оплати послуг Продавцю.

Кредитний працівник контролює графік дотримання виконання кожного з етапів будівництва, перевіряє цільове використання кредитних коштів та за результатами виконання кожного з етапів будівництва, надає Позичальнику черговий транш.

Пакет документів для отримання кредиту на придбання нерухомості повинен складатися з:

1. Заяви-анкети позичальника – фізичної особи та Умов іпотечного кредитування за відповідною програмою.

2. Оригіналу довідки ДПІ про присвоєння ідентифікаційного номеру;

3. Документу, який посвідчує особу, відповідно до вимог Положення АППБ "Аваль" "Про методику оцінки фінансового стану позичальника – фізичної особи";

В залежності від джерела отримання доходів, Клієнт подає необхідні документи згідно Положення АППБ "Аваль" "Про методику оцінки фінансового стану позичальника – фізичної особи";

4. Довідок про дохід інших членів сім'ї (поручителів), якщо такий дохід включається до спільного сімейного бюджету і буде задіяний у погашенні кредиту;

 1. Державного акту на право власності на землю.

 2. Договору з Продавцем на виконання будівельних робіт.

 3. Документів, що містять характеристику запланованих робіт та витрат на будівництво (проектно - кошторисна документація витрат на будівництво).

 4. Рішення місцевого органу самоврядування (сільради, міськради) про будівництво;

 5. Будівельний паспорт.

 6. Інших документів на вимогу Банку, до яких можуть належати:

 • службове посвідчення, посвідчення водія або інший документ з фотокарткою Позичальника, що дасть можливість беззаперечно ідентифікувати його особу,

 • копії кредитних договорів та договорів забезпечення при наявності у клієнта заборгованості в інших кредитних установах,

 • документи, що можуть надати додаткову інформацію щодо фінансово-майнового стану Позичальника, наприклад: про наявність майна у власності Позичальника, участь в підприємствах (внески в статутний капітал), розміщені в Банках депозитні вклади тощо.

Якщо Позичальник/Поручитель перебуває у шлюбі в момент укладення Кредитного договору/Іпотечного договору (Договору застави або поруки), необхідно отримати письмову згоду дружини/чоловіка Позичальника/Поручителя або особи, з якою він проживає фактично сім'єю без реєстрації шлюбу (ст. 74 Сімейного Кодексу), на отримання кредиту та/або оформлення майна, яке перебуває у власності (спільній власності) Позичальника/Поручителя в іпотеку/заставу Банку. Підпис на такій згоді підлягає нотаріальному засвідченню. Така згода повинна бути отримана також у випадку внесення змін до умов зазначених договорів (нотаріально посвідчується згода при внесенні змін до Іпотечного договору).

(пункт 5.13. викладено в редакції розпорядження Заступника Голови Правління "Райффайзен Банк Аваль" від 20.12.2006р №867Р-а.)

Покупець уклавши договір про виконання робіт/послуг з Продавцем та маючи повний пакет документів, звертається до відділення Банку.

Кредитний працівник відділення приймає у Позичальника пакет необхідних документів та перевіряє його на повноту та достовірність; проводить з позичальником співбесіду з метою визначення його фінансово-майнового та соціального стану, ділової репутації, клієнтської та кредитної історії, аналізує інформацію, викладену в анкеті, визначає джерела погашення кредиту та відсотків, (згідно Положення АППБ "Аваль" "Про методику оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи").Виходячи з середньомісячного доходу Позичальника та вартості забезпечення за кредитом, робить попередній розрахунок суми кредиту, яку можна надати даному Позичальнику, визначає графік погашення кредиту та відсотків.

Протягом 1-го робочого дня з моменту отримання повного пакету документів від Позичальника, кредитний працівник передає копію документів кредитної справи відповідальному працівнику відділу забезпечення дирекції/філіалу. Для відділень, які територіально розміщені не в одній будівлі, кредитний працівник відділення надсилає документи кредитної справи в електронному вигляді на адресу відповідального працівника відділу забезпечення дирекції/філіалу, в разі відсутності скануючого пристрою – передає ксерокопію кредитної справи факсом.

Протягом 1-го робочого дня з моменту отримання усіх необхідних висновків служб Банку, від відповідального працівника відділу забезпечення дирекції/філіалу, кредитний працівник аналізує отримані висновки, та на основі всієї інформації готує висновок про можливість надання кредиту даному Позичальнику. Результати аналізу та зведена інформація про висновки служб Банку викладаються у висновку кредитного працівника. Висновок має містити чітко визначену рекомендацію про можливість чи неможливість надання кредиту.

Отримані документи від Позичальника та висновки служб формуються у пакет документів, який виноситься на розгляд Кредитного комітету відділення в межах встановленого ліміту повноважень. Питання про надання кредитів, які перевищують встановлений ліміт повноважень кредитного комітету, виносяться на розгляд кредитного комітету більш високого рівня:

 • малого кредитного комітету по споживчому кредитуванню дирекції/філіалу – у випадку перевищення ліміту повноважень відділення;

 • великого кредитного комітету по споживчому кредитуванню дирекції/обласного філіалу – у випадку перевищення ліміту повноважень підпорядкованим філіалом;

 • Кредитного Комітету Центрального офісу АППБ "Аваль" по споживчому кредитуванню (Великого Кредитного комітету по споживчому кредитуванню) – у випадку перевищення ліміту повноважень обласною дирекцією/обласним філіалом.

У випадку, якщо надання кредиту даному Позичальнику пов'язане із значним ризиком для Банку, кредитний працівник до моменту розгляду справи на Кредитному комітеті може порушити перед безпосереднім керівництвом питання про доцільність подальшої роботи з Позичальником. Рішення про можливість надання кредиту приймається Кредитним комітетом, що має відповідний ліміт повноважень. Кредитний працівник усно (по телефону) або письмово повідомляє Позичальника (у разі необхідності й Продавця) про прийняте Кредитним комітетом рішення.

У разі відмови Кредитним комітетом видавати кредит, кредитний працівник не зобов'язаний надавати пояснення Позичальнику про причини відмови.


 
 

Цікаве

Загрузка...