WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Менеджмент у банку. Банківський менеджмент - Курсова робота

Менеджмент у банку. Банківський менеджмент - Курсова робота

Для „Ощадбанку" А=(52,89+106,28+256,69)*0+0*0,1+256,69*0,2+63,86*0,5+(253,68+69,05+ 59,88+8,14+84,48+223,1+2291,3+49,48+4,72)*1=3127,098

Н2=368,66/3127,1=11,8%

Нормативне значення Н2 діючих банків з ? не може бути менша ніж 10%.

Невиконання нормативу свідчить про те, що банк веде ризиковану активну політику.

Для „Першого українського міжнародного банку"

А=(15,12+153,2+15,05)*0+15,05*0,2+276,66*0,5+(305,72+5,99+2,27+0,01+0,1+102,35+1182,8+30,87+59,4)*1=1830,85

Н2=267,59/1830,85=14,62%

Нормативне значення Н2 діючих банків з ? не може бути менша ніж 10%.

Невиконання нормативу свідчить про те, що банк веде ризиковану активну політику.

Н3 – норматив адекватності основного капіталу банку.

Норматив адекватності основного капіталу банку встановлюється з метою визначення спроможності банку захистити кредиторів і вкладників від не передбачуваних збитків, яких може зазнати банк у процесі своєї діяльності залежно від розміру різноманітних ризиків.

Показник адекватності основного капіталу розраховується як співвідношення основного капіталу до загальних активів банку, зменшених на суму створених відповідних резервів за активними операціями банків

Н3= ОК/А3*100%

де ОК – основний капітал банку

А3 – загальні активи банку.

Відповідно до данних „Ощадбанк" ОК=292,32.

Загальні активи банку для розрахунку адекватності основного капіталу включають готівкові кошти; банківські метали; кошти в НБУ; казначейські та інщі цінні папери, що рефінансуються та емітовані НБУ; кошти і інших банках; сумнівну заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями; дебіторську заборгованість за операціями з банками; кредити надані центральним і місцевим органам виконавчої влади, суб'єктам господарської діяльності, фізичним особам; дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами;цінні папери в портфелі банку на продаж та на інвестиції, товарно-матеріальні цінності; суми до з'ясування і транзитні рахунки; операційні і не операційні основні засоби; інші активи банку.

А3=52,89+106,28+63,86+49,48+4,72+59,88+253,68+8,14+84,48+256,69+223,1+69,05+2291,3=3523,93

Н3=292,32/3523,93=8,3%

Для „Першого українського міжнародного банку" ОК=267,7

А3=15,12+153,2+276,66+30,87+59,4+2,27+305,72+0,01+0,1+15,05+102,35+5,99+1182,8=2149,54

Н3=267,7/2149,57=12,45%

Нормативне значення Н3 має бути не менше ніж 4%. Невиконання нормативу потребує перегляду активної політики банку за умови виконання вимог щодо основного капіталу банку.

Н4 – норматив миттєвої ліквідності банку.

Норматив миттєвої ліквідності встановлюється для контролю за здатністю банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань за рахунок високоліквідних активів(Кошти у касі та на кореспондентських рахунках)

Норматив миттєвої ліквідності визначається як співвідношення суми коштів у касі та на кореспондентських рахунках до зобов'язання банку, що обліковуються за поточними рахунками.

Н4=(Кк+Ккр)/Зпр*100%,

Кк – кошти в касі банку

Ккр – кошти на кореспондентських рахунках;

З пр – зобов'язання банку, котрі обліковуються за поточними рахунками.

Для „ощадбанку"

Ккр=106,28+63,86=170,14

Зпр=27,39+83,01+961,71+92,82+36,12+106,66=1307,71

Н4=(52,89+170,14)/1307,71=17,06%

Для „Першого українського міжнародного банку"

Ккр=153,25+276,66=429,86

Зпр=3,94+92,79+79,01+399,42+13,97+0,09=589,22

Н4=(15,12+429,86)/589,22=75,5%

Нормативне значення Н4 має бути не менше ніж 20%. Невиконання цього нормативу свідчить, що високоліквідні активине забезпечують виконання зобов'язань за поточними рахунками. Для поліпшення стану слід бути уважними до збільшення коштів у касі. Можливо більш доцільним є зменшення поточних зобов'язань.

Н5 – норматив поточної ліквідності банку

Норматив поточної ліквідності встановлюється для визначення збалансованості строків і сум ліквідних активів та зобов'язань банку.

Норматив поточної ліквідності визначається як співвідношення активів первинної та вторинної ліквідності до зобов'язань банку з відповідними строками виконання.

Н5=Ап+Ав * 100%

Звс

де Ап – активи первинної ліквідності;

Ав – активи вторинної ліквідності;

Звс – зобов'язання з відповідними строками виконання;

До активів першої ліквідності та вторинної ліквідності при розрахунку нормативу поточної ліквідності належать готівкові кошти; банківські метали; кошти на кореспондентських рахунках, які відкриті в НБУ та інших банках; боргові цінні папери, що рефінансуються та емітовані НБУ, у портфелі банку на продаж та на інвестиції; надані кредити.

Для „Ощадного банку"

Ап+Ав= 52,89+106,28+63,86+8,14+84,48+445,47=761,12

До зобов'язань належать кошти до запитання; короткострокові й довгострокові кредити, одержані від НБУ та інших банків; кошти бюджету України; короткострокові депозити інших банків та клієнтів; цінні папери власного боргу, емітовані банком; субординговий борг банку; зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій, порук, авалів, зобов'язання з кредитування, надані клієнтам і банкам.

Звс=27,39+92,82+83,01+106,66+316,73+1,29+0,00=627,9

Н5=761,12/627,9*100%=12,12%

Для „Першого українського міжнародного банку"

Ап+Ав= 15,12+153,2+276,66+0,01+0,1+402,42=847,51

Звс=3,94+399,42+92,79+0,09+39,56+103,97+0,91=640,68

Н5=847,51/640,68*100%=132,3%

Нормативне значення Н5 має бути не менше ніж 40%. Невиконання цього нормативу свідчить про незбалансованість строків і сум ліквідних активів та зобов'язань з відповідними строками виконання.

Н6 – норматив короткострокової ліквідності банку.

Норматив короткострокової ліквідності встановлюється для контролю за здатністю банку виконувати прийняті ним короткострокові зобов'язання за рахунок ліквідних активів.

Норматив короткострокової ліквідності визначається як співвідношення ліквідних активів до короткострокових зобов'язань.

Н6=Ал/Зкс*100%

де Ал – ліквідні активи;

Зкс – короткострокові зобов'язання;

До ліквідних активів при розрахунку нормативу короткострокової ліквідності включаються готівкові кошти; банківські метали; кошти на кореспондентських рахунках, що відкриті в НБУ й інших банках; короткострокові депозити інших банків і клієнтів; короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком; зобов'язання й вимоги за всіма видами гарнтій, порук, авалів; зобов'язання з кредитування, надані банкам і клієнтам.

Для „ Ощадного банку"

Ал=52,82+106,28+63,83+49,48+4,72=277,13 млн. грн.

До короткострокових зобов'язань включаються кошти до запитання; кошти бюджету України; короткострокові кредити, одержані від НБУ та інших банків; короткострокові депозити інших банків і клієнтів; короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком; зобов'язання й вимоги за всіма видами гарантій, порук, аваліа; зобов'язання з кредитування, надані банкам і клієнтам.

Зкс=27,39+92,82+106,66+83,01+316,73+1,29+0,00=627,9

Н6=277,13/627,9*100%=44,14%

Для „Першого українського міжнародного банку"

Ал=15,12+153,2+276,66+30,87+59,4=535,25

Зкс=3,94+399,42+0,09+92,79+39,56+103,97+0,91=640,68

Н6=535,25/640,68*100%=83,54%

Нормативне значення Н6 має бути не менше ніж 20%. Оскільки норматив не виконується, банку необхідно переглянути структуру зобов'язань і по можливості реструктурувати їх на довгострокові, а також політика банку повинна бути спрямована на притягнення строкових депозитів і вкладів.

Висновки по таблиці

Визначивши всі показники і порівнявши всі нормативи, можна прийти до висновку що Перший український міжнародний банк веде свою діяльність на відмінно і впевнено у нього усі показники найкращі у порівняні з „Ощадним банком" про який нічого такого не можна сказити, він веде дуже ризиковану діяльність йому необхідно:

  1. Бути уважними до збільшення коштів у касі. Можливо більш доцільним є зменшення поточних зобов'язань.


 
 

Цікаве

Загрузка...