WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Емісійно-касове регулювання в Україні - Реферат

Емісійно-касове регулювання в Україні - Реферат

При одержанні підкріплення резервних фондів із центрального сховища департамент готівкового грошового обігу НБУ надсилає відправнику письмове підтвердження. При одержанні банкнот та монет від інших установ НБУ одержувач надсилає відповідне підтвердження відправнику й одночасно повідомляє про це департамент готівкового грошового обігу.

Аналітичний облік ведеться за позабалансовими рахунками № 9000, 9001, 9002, 9003 за індексами і номіналами за допомогою підсистеми автоматизованої обробки інформації "Емісійний день банку".

3. Оборотні каси НБУ, порядок їх організації, лімітування залишків готівки, режим функціонування

Для Республіканського банку Криму, регіональних управлінь, установ НБУ, центральних сховищ встановлюються ліміти оборотної каси в такому порядку:

1) правління НБУ затверджує ліміт на загальну суму в цілому для НБУ;

2) департамент готівкового грошового обігу в межах ліміту, затвердженого в цілому для НБУ, встановлює ліміти оборотних кас республіканському банку Криму, установам НБУ, центральному сховищу при НБУ;

3) голова правління Республіканського банку Криму, начальники регіональних управлінь НБУ в межах ліміту встановлюють ліміти оборотних кас для операційних відділів й установ Ексімбанку.

Про встановлену суму ліміту здійснюється напис на обкладинці книги обліку готівки й інших цінностей оборотної каси, який скріплюється підписами керівника, головного бухгалтера і завідуючого касою операційного відділу.

Департамент готівкового грошового обігу при встановленні ліміту оборотної каси повинен враховувати:

1) обсяг касових оборотів операційного відділу Республіканського банку Криму, регіональних управлінь, установ НБУ;

2) розмір встановленого ліміту резервних фондів;

3) потребу в забезпеченні своєчасного задоволення заявок установ банків на підкріплення операційних кас готівкою для своєчасних розрахунків із підприємствами, організаціями, установами;

4) загальну ситуацію з готівковим обігом, що складається в конкретному регіоні (області).

У разі змін зазначених вище факторів департамент готівкового грошового обігу може в межах загального ліміту перерозподіляти ліміти оборотних кас НБУ між Республіканським банком Криму, регіональними управліннями, установами НБУ.

Ліміт оборотних кас встановлюють на кінець операційного дня. Якщо фактичний залишок перевищує встановлений ліміт, то вся сума залишку в той самий день перераховується у резервні фонди. Про це негайно у встановленому порядку надсилається повідомлення (авізо) департаменту готівкового грошового обігу НБУ. При зарахуванні понадлімітних залишків з оборотної каси в резервні фонди оформляється одночасно видатковий касовий ордер і прибутковий позабалансовий ордер на оприбуткування цих грошей у резервні фонди.

При необхідності операційні відділи проводять обмін зношених грошових білетів і непридатних монет, які знаходяться в оборотній касі, на придатні з резервних фондів, а також обмін придатних грошових білетів одного номіналу на придатні грошові білети іншого номіналу. На вкладання зношених грошей у фонди і вилучення з резервних фондів придатних банкнот і монет складається касовий та позабалансовий прихідно-видатковий ордер. Перерахування з резервних фондів в оборотні каси банкнот і монет проводиться в обсязі фактично вилучених сум. Про проведення цих операцій Республіканський банк Криму, регіональні управління, установи НБУ надсилають повідомлення у департамент готівкового грошового обігу НБУ.

Підкріплення оборотних кас Республіканського банку Криму, регіональних управлінь, установ НБУ, центрального сховища здійснюється з резервних фондів згідно з відправленим емісійним дозволом НБУ та перерахованими грошима з резервних фондів до оборотної каси. Такі дозволи видають на основі емісійних заявок, складених відповідно до прогнозованих емісійних результатів.

Емісійні дозволи для керівників Республіканського банку Криму, регіональних управлінь, установ НБУ, центрального сховища підписуються в НБУ - директором департаменту готівкового грошового обігу або його заступником. Ці дозволи дають право видавати розпорядження керівнику операційного відділу на перерахування грошей із резервних фондів до оборотної каси. Емісійні дозволи операційним відділам підписуються головою Правління Республіканського банку Криму, начальниками регіональних управлінь НБУ. Вони встановлюють норму випуску грошей в обіг залежно від потреб готівкового обороту. В емісійних дозволах на перерахування грошей із резервних фондів до оборотних кас зазначається лише загальна сума дозволу без розподілу на грошові білети й монету.

Регіональні управління НБУ щомісяця дають емісійні заявки на підкріплення оборотних кас до управлінь роботи з готівкою департаменту готівкового грошового обігу. Керівники Республіканського банку Криму, регіональних управлінь НБУ можуть використати емісійні дозволи, одержані від НБУ, повністю або частково:

1) одержані одноразово напередодні відповідного місяця на перші дві декади - по 20-те число включно;

2) одержані одноразово на третю декаду -з 21-го числа до кінця місяця;

3) одержані додатково всередині місяця - протягом 5-ти календарних днів, не враховуючи дня одержання дозволу.

Керівники операційних відділів отримують дозволи від керівників Республіканського банку Криму, регіональних управлінь НБУ і можуть використати їх протягом 5-ти календарних днів, не враховуючи дня одержання дозволу. Одержані дозволи можуть використовуватися лише в тому місяці, в якому вони видані.

Перед вилученням грошей із резервних фондів необхідно:

1. Перевірити зміст і правильність оформлення одержаного емісійного дозволу.

2. Звірити суму емісійного дозволу.

3. Перевірити номер дозволу.

4. Перевірити, чи постійний індекс, вказаний у дозволі, відповідає індексу, встановленому НБУ.

5. Перевірити наявність підпису службової особи, яка має право розпоряджатися резервними фондами.

Про проведену перевірку керівник, головний бухгалтер, завідувач каси зобов'язані зробити на емісійному дозволі відповідний надпис і зареєструвати цей дозвіл у реєстраційному журналі емісійних дозволів. Керівник операційного відділу установи банку в межах сум емісійного дозволу особисто робить на дозволі письмове розпорядження про перерахування коштів із резервних фондів в оборотні каси з розподілом за номіналом. Про проведення перерахування грошей із резервних фондів до оборотних кас у той самий день надсилається повідомлення установі, яка видала дозвіл.

Якщо протягом строку дії дозволу потреба у підкріпленні оборотних кас відпаде повністю або частково, то невикористана сума дозволу за рішенням керівника установи НБУ анулюється. Про анулювання емісійного дозволу робиться відповідний запис у журнал реєстрації емісійних дозволів і за встановленою формою негайно повідомляється установі, яка видала дозвіл.

4. Порядок регулювання НБУ касових ресурсів, касове обслуговування комерційних банків

Відділенням, філіям комерційних банків, які мають операційні каси, установою банку за згодою відповідного регіонального управління встановлюються граничні залишки готівки в цих касах.

При цьому враховується:

- обсяг готівкового обороту;

- умови роботи даного банку.

Граничний залишок операційних кас може бути встановлено в розмірі близькому до внутрішньомісячної потреби в касових ресурсах. Касове обслуговування установ банків здійснюється операційним відділом Республіканського банку Криму, регіональних управлінь НБУ на підставі укладених між ними угод.

Підкріплення операційних кас установ банків проводиться із оборотних кас Республіканського банку Криму, регіональних управлінь НБУ за грошовим чеком або через інкасаторів НБУ. Суми підкріплення відносяться на кореспондентський рахунок. У цьому випадку установи банку надсилають в операційний відділ НБУ платіжні доручення для отримання готівки з коррахунка. Відповідальність сторін щодо виявлених недостач грошей при перевезенні обумовлюється між ними угодою.

Установи банків, які мають надлишок готівки, здають його до оборотної каси операційних відділів за касовими об'явами, або через інкасаторів із зарахуванням цих сум на коррахунок відповідної установи банку.

Установи банків, які мають надлишок готівки можуть також передавати його іншим банкам, які мають потребу в підкріпленні, за погодженням із регіональним управлінням НБУ. В межах одного регіону передача готівки між установами одного банку може здійснюватися без погодження з відповідною установою НБУ. При цьому порядок кореспондентських відносин між установами банків визначається відповідними угодами.

Передача готівки проводиться шляхом списання відповідної суми з кореспондентського рахунка установи банку-одержувача й зарахування її на кореспондентський рахунок банку, що передає кошти. До проведення операцій на коррахунках передача готівки з однієї установи банку до іншої не допускається. Видача готівки одержувачу здійснюється за виданим касовим ордером, довіреністю або за чеком.

Керівники, головні бухгалтери, завідувачі касами зобов'язані забезпечити суворе дотримання правил здійснення емісійно-касових операцій. Про кожен випадок порушення емісійно-касової дисципліни, а також про вжиті заходи керівники банків відповідають за підпорядкуванням, а про випадки незаконного випуску грошей в обіг - перед правлінням НБУ. До установ банків і службових осіб, винних у порушенні правил організації емісійно-касової роботи, можуть бути застосовані передбачені відповідними законодавчими актами заходи фінансового та дисциплінарного впливу, а в окремих випадках - парна відповідальність.


 
 

Цікаве

Загрузка...