WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Транснаціональні банки - Курсова робота

Транснаціональні банки - Курсова робота

глобалізації світової економіки. До цілей роботи можна віднести доказ того, що транснаціональний банк є складною структурою, що відбиває багатопланові і багаторівневі процеси, що відбуваються у світі, рівень конкурентної боротьби, ступінь зв'язку банківського і промислового капіталу.
Метою роботи також є комплексний аналіз стратеги транснаціональних банків, їхніх міжнародних зв'язків, організованих структур, маркетингових концепцій.
Розуміння світової економіки як сфери гострої конкурентної боротьби дозволяє затверджувати, що українські банки і компанії можуть ввійти в неї не тільки за допомогою створення могутніх вітчизняних фінансових груп, здатних на рівних конкурувати на світових ринках. Тому метою роботи було вивчення багатого досвіду ТНБ, що необхідний українським банкам як у їхній власній діяльності на світових ринках, так і для того, щоб мати представлення про тих ТНБ, що починають спроби діяти на українському фінансовому ринку.
Методологічною і теоретичною основою даної курсової роботи послужили положення, висунуті закордонними і вітчизняними фахівцями в області діяльності транснаціональних банків. Загальні напрямки функціонування ТНБ розглядаються в роботах таких закордонних учених, як Р. Айзенвейтс, И. Ансофф, Д. Айтман, Дж. Бенстон, М. Ден, Р. Келлер, И. Лаферман, С. Майерс, М. Пебро, П. Роуз, Дж. Сміт, Д. Севедж, Л. Уолл, Р. Хілі, М. Хітт, М. Хол і ін.
Також можна вказати монографії і статті таких російських учених про механізм діяльності банків, транснаціональних банках, як А. Андросов, О. Богданов, В. Кисельов, Л. Красавина, О. Кузнєцов, В. Круглов, О. Лаврушин, А. Мовсеян, А. Молчанов, Г. Панова, В. Севрук, И. Спицин, В. Усоскин, Э. Уткін.
Особливо варто виділити роботи В. Железової, присвячені ТНБ, що надали велику допомогу при написанні цієї роботи - "Американські банки вдома і закордоном", "Міжнародні банки США".
Далі слід зазначити роботи А. Бикова, В. Кузнєцова, А. Мовсеяна, присвячені проблемам глобалізації, що надали велику допомогу при формуванні концепції курсової роботи.
Таким чином, у цій роботі ми спробували виявити наступні особливості транснаціональних банків:
" виявлено, що особливості функціонування ТНБ на сучасному етапі зв'язані з процесом глобалізації; ТНБ, з одного боку, є результатом розвитку глобальних процесів, з іншого боку, саме ТНБ привносять у глобалізацію нові стратегії, забезпечують знання виробничих і фінансових ринків і рівня конкуренції, контролюють операції у світовому масштабі, вміють швидко і гнучко маніпулювати ресурсами, поєднуючи свої дочірні компанії, філії і відділення в єдину інтегровану мережу.
" виявлені найбільш важливі напрямки розвитку конкурентних стратегій і маркетингу ТНБ, обґрунтовані їхні теоретичні основи й особливості, спрямовані на підвищення стійкості ТНБ, його ліквідності й ефективності, показано, що маркетингові стратеги ТНБ мають глобальний характер.
" на основі аналізу здійснення державою нагляду і регулювання діяльності ТНБ робляться висновки про нові підходи державної політики до ТНБ, що створюють сприятливі умови для підвищення політичної ролі держави, у якому був створений ТНБ, у міжнародних відносинах
" обґрунтоване положення про активну участь ТНБ у фінансово-промислових групах, що дає підставу використовувати багатий досвід функціонування великих банків при формуванні ФПГ України і здійсненні процесу виходу Українського капіталу на світовий ринок. Це, у свою чергу, може сприяти прискоренню входження України у світове господарство.
Вивчені матеріали даної курсової роботи дають повне уявлення про транснаціональні банки, що займають своє місце у світовому господарстві, що допоможе перенеси досвід закордонних ТНБ на розвиток транснаціональних банків в Україні.
Розділ 1. Сутність транснаціональних банків.
1.1.Основні види діяльності транснаціональних банків.
Транснаціональні об'єднання існують не тільки в промисловості, але й у банківській справі. Своєрідним аналогом промислової ТНК стали гігантські фінансові імперії - Транснаціональні банки (ТНБ). Вони являють собою різновид ТНК, що діють у банківській сфері. ТНБ поширили свої філії по усьому світі, проводять небачені раніше по масштабах операції понад національними границями, ставлять під свій контроль валютний і фінансовий зв'язок між державами й економічні процеси усередині окремих країн. Потрібно відзначити величезні розміри активів, якими розташовують ТНБ.
Ріст масштабів міжнародного ринку капіталів, розгортання банківських операцій підштовхнули великі банки до прискореного створення закордонної мережі філій, дочірніх організацій, підсилили їхній зв'язок з банківським капіталом інших країн. Розширенню експансії банків закордон активно сприяла державна економічна політика. Без могутньої державної підтримки банківські компанії не могли досягти такого рівня концентрації капіталу, що дозволяє створювати мережу підрозділів у закордонних країнах, на світових ринках, вести великомасштабні міжнародні операції.
Процес концентрації банківської моці перетворив транснаціональні банки в універсальні банківські комплекси. Усередині них поступово стираються грані між комерційними, інвестиційними банками, страховими й іншими установами фінансової сфери.
Транснаціональні банки мобілізують величезні кошти в різних валютах, надають кредити на будь-який термін, здійснюють на міжнародному рівні операції з цінними паперами, застосовують самі різноманітні форми фінансування виробництва і зовнішньої торгівлі, розвивають небачені раніше по масштабах довірчі операції. Промислові монополії одержують від ТНБ комерційну інформацію, рекомендації і консультації з приводу організації виробництва, структури керування, огляди про перспективи розвитку ринків тих чи інших товарів і т.д.
Досить велику інформацію про діяльність ТНБ можна витягти навіть із широко розповсюджуваного рекламного варіанта звіту банку, що офіційно адресований численним власникам акцій банку. Насамперед необхідно відзначити міжнародний розмах і значне розширення діапазону операцій у порівнянні навіть з дуже великим, але національно орієнтованим банком. Будь-який банк спирається у своїй діяльності на депозитну базу, тобто внески клієнтів. Транснаціональні банки в цьому відношенні своєрідні як по складу вкладників, так і по географії операцій.
Головний принцип і ціль діяльності транснаціональних банків - мобілізувати будь-які кошти там, де це найбільше зручно і дешево, і перекидати їх туди, де їхнє використання обіцяє найбільшу вигоду. Не дивно, що значна частина депозитів найбільших банків, наприклад, у США представлена капіталами неамериканського походження. Також, наприклад, у Японії 11 американських транснаціональних банків зосередили у своїх філіях більш 2/3 усіх депозитів іноземних банків.
В умовах, коли світова валютна система нестабільна коли різко знецінюється те одна, те інша валюта, найбільші банки змушеністежити за рівновагою своїх ресурсів. Для цього ресурси банку перекидаються з одного підрозділу в інший й

 
 

Цікаве

Загрузка...