WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Безготівкові розрахунки фізичних осіб, їх види та організація - Реферат

Безготівкові розрахунки фізичних осіб, їх види та організація - Реферат

Строк дії розрахункового чека, який видається для разового розрахунку фізичній особі, - три місяці. Чек включає:

а) назву "розрахунковий чек";

б) прізвище, ім'я, по батькові чекодавця, дані його паспорта або документа, що його замінює, та номер його рахунка;

в) назву банку-емітента і його номер МФО;

г) ідентифікаційні номери;

д) назву чекотримача;

е) число, місяць та рік складання чека, місце складання чека;

є) підпис чекодавця.

Чек приймається чекотримачем в оплату безпосередньо від чекодавця, на ім'я якого виписаний документ, що підтверджує отримання ним товарів, виконаних робіт і наданих послуг.

За бажанням фізичної особи розрахунковий чек може бути .виписаний на ім'я іншої особи, яка в цьому разі стає власником чека. Видача розрахункових чеків на пред'явника не проводиться. У випадку розрахунків фізичних осіб із підприємствами торгівлі та послуг розрахунковим чеком дозволяється отримання чекодавцем здачі із суми чека готівкою, але не більше двадцяти відсотків від суми чека. Якщо сума здачі більша, ніж двадцять відсотків від суми чека, чекодавець має звернутися до установи відповідного банку для переоформлення чека. Невикористаний розрахунковий чек власник може повернути до банку, що його видав, для зарахування суми на свій рахунок, або обміняти чек на готівку.

Для отримання фізичною особою чекової книжки чекодавець подає банку-емітенту заяву в одному примірнику.

У разі розрахунку фізичною особою розрахунковим чеком працівник підприємства торгівлі або послуг на зворотній стороні чека ставить свій штамп і календарний штемпель, підписує його і робить відмітку у відомості про прийняті до оплати розрахункові чеки.

Чек, оформлений із порушенням, до оплати не приймається.

1. Чекодавець вносить готівку або списує суму з рахунку.

2. Банк-емітент видає чек.

3. Чекодавець пред'являє чек для оплати за товари, послуги чи отримує готівку.

4. Чекотримач пред'являє чеки разом із реєстром в обслуговуючий банк.

5. Банк чекотримача пересилає чеки і реєстр у банк-емітент

6. Банк-емітент перераховує кошти в банк чекотримача.

7. Банк чекотримача зараховує кошти на рахунок чекотримача.

У разі пред'явлення до установи банку дефектного чека, який був прийнятий до оплати підприємством торгівлі або послуг, установа банку робить запит по каналах зв'язку установі банку, яка виписала чек. Дефектний чек до отримання підтвердження залишається на руках у його власника. Отримавши відповідь, працівник установи банку може дооформити чек (поставити печатку, підписи тощо), або виписати новий.

4. Перекази вкладів і коштів населення

Комерційні банки виконують доручення вкладників про переказ вкладів (повністю або частково), а також готівки в інші установи комерційних банків для зарахування на рахунки по вкладах, або для видачі готівки через внутрішню банківську платіжну систему. За виконання переказів вкладів, залежно від терміну зберігання та суми готівки, стягується плата в розмірі, установленому комерційним банком.

Установи комерційних банків здійснюють тільки іменні перекази.

Заява на переказ відповідної форми складається та підписується вкладником, його представником, спадкоємцем або особою, яка вносить готівку для переказу її в іншу установу комерційного банку.

При переказі з однієї установи комерційного банку кількох своїх вкладів вкладник може скласти одну загальну заяву про переказ із вказуванням у ній номера рахунка та суми кожного переказаного вкладу.

Вкладнику надається право дати установі комерційного банку, де зберігається його вклад, доручення на тривалий час про переказ із цього вкладу певних сум; такі перекази можуть виконуватися як на ім'я самого вкладника, так і на ім'я інших вказаних ним осіб. Строк дії доручення встановлюється комерційним банком.

Заява про переказ із вкладу сум протягом тривалого часу складається на бланку відповідної форми, в якому вказуються строки виконання переказу. Заява складається в двох примірниках, один із яких установа комерційного банку передає у бухгалтерію свого відділення для здійснення контролю. На підставі другого примірника заяви контролер (оператор) заповнює довгострокове доручення вкладника.

Довгострокові доручення вкладників зберігаються підібраними за строками виконання; до них приєднуються другі примірники заяв встановленої форми. Періодично контролер (оператор) повинен переглядати довгострокові доручення вкладників і слідкувати за своєчасним переказом вказаних сум.

Заява про переказ вкладу може бути представлена в установу комерційного банку, де ведеться особовий рахунок по цьому вкладу, або в установу комерційного банку, в яку повинен бути переказаний вклад, чи в одне з відділень комерційного банку, якому підпорядковані установи комерційного банку.

Разом із заявою про переказ частини або всієї суми вкладу повинна бути подана ощадкнижка.

Одержавши із бухгалтерії заяву про переказ вкладу з розрахунком, проведеним по документах наступного контролю, контролер (оператор) установи комерційного банку, де ведеться особовий рахунок вкладника, записує в особовому рахунку номер установи комерційного банку, в яку переказується вклад, при переказі вкладу на ім'я іншої особи - прізвище та ініціали особи, при переказі частини вкладу - суму переказу, суму утриманої із вкладу плати за переказ, новий залишок вкладу, відсотки, які відраховуються, і новий залишок відсотків; при переказі всього вкладу - відсотки, що відраховуються, залишок відсотків, суму перерахованих відсотків, залишок вкладу разом із нарахованими відсотками, суму утриманої плати за переказ і суму, що переказується, а потім робить відмітку про закриття вкладу.

При одержанні із бухгалтерії реєстра-ордера встановленої форми з додатком до нього платіжного доручення контролер (оператор) зобов'язаний впевнитися в наявності на реєстр-ордері дозвільних написів і підписів керуючого та головного бухгалтера відділення комерційного банку і дати дозвіл на зарахування суми, а на платіжному дорученні - дати складання реєстра-ордера і підпису особи, яка його склала.

Якщо в платіжному дорученні вказано, що на ім'я вкладника необхідно відкрити новий рахунок, контролер (оператор):

- відправляє його у встановленому порядку;

- записує в особовому рахунку прізвище, ім'я та по батькові вкладника, номер реєстра-ордера і платіжного доручення, номер установи комерційного банку, звідки надійшов переказ, дату зарахування переказаної суми на вклад, переказану суму;

- нараховує на переказану суму відсотки з дати, вказаної в особовому рахунку;

- робить у платіжному дорученні і на реєстрі-ордері відмітку про зарахування суми на вклад, вказує дату й підписує ці записи;

- направляє реєстр-ордер, платіжне доручення й ордер встановленої форми в складі звіту в відділення комерційного банку.

При першій явці вкладника контролер (оператор) упевнюється в особі вкладника за пред'явленим ним паспортом, дані якого записує на повідомленні відповідної форми, забирає в нього квитанцію встановленого зразка (якщо вона видавалась), дооформляє особовий рахунок, відкритий із зарахування проведеної суми, й алфавітну картку відповідної форми, виписує ощадкнижку, записує в ній операцію в тому ж порядку, що і в особовому рахунку.

Особа, яка подала заяву про переказ, може дати протягом місяця з дня оформлення заяви письмове доручення про його відміну.


 
 

Цікаве

Загрузка...