WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Безготівкові розрахунки фізичних осіб, їх види та організація - Реферат

Безготівкові розрахунки фізичних осіб, їх види та організація - Реферат

Реферат на тему:

Безготівкові розрахунки фізичних осіб, їх види та організація

План

1. Перерахування заробітної плати та інших доходів на вклади

2. Списання сум із рахунків вкладників за їх дорученням

3. Розрахунки розрахунковими чеками

4. Перекази вкладів і коштів населення

1. Перерахування заробітної плати та інших доходів на вклади

Перерахування сум грошових доходів фізичних осіб на рахунки по вкладах проводиться на підставі договору між підприємством і відділенням комерційного банку із стягненням комісійної винагороди за виконання цієї роботи.

Бухгалтерія підприємства складає список, у якому вказуються:

номер філії, номер рахунка по вкладу, прізвище, ім'я та по батькові вкладника і сума, що перераховується. На загальну суму списку і суму комісійної винагороди, відповідно до укладеного договору, складається доручення установі банку з вказівкою виду перерахування і періоду, за який воно проводиться.

Підприємство складає контрольні іменні списки, вказуючи в них порядковий номер заяви працівника, або закріплений за ним табельний номер чи номер пенсійного листа, прізвище, ім'я, по батькові та номер особового рахунка по вкладу. Контрольні списки складаються у двох примірниках по кожній установі комерційного банку окремо, засвідчуються підписами керівника і головного бухгалтера і відбитком печатки підприємства та направляються у відділення комерційного банку.

Відділення комерційного банку направляє у відповідну установу комерційного банку обидва примірники контрольних списків. В установі комерційного банку контролер (оператор) перевіряє правильність вказаних в списках номерів особових рахунків вкладників і одночасно на особових рахунках проставляє порядкові номери заяв або табельні номери, присвоєні працівникам, чи номери пенсійних листів. Другий примірник контрольного списку з відміткою контролера про повну перевірку повертається у відділення комерційного банку. Підставою для зарахування сум на вклади в установах комерційного банку є реєстр-ордер відповідної форми, виписаний бухгалтерією відділення комерційного банку на загальну суму доданих до реєстра-ордера списків або платіжних доручень.

При надходженні в установу комерційного банку реєстра-ордера з іменними списками (платіжними дорученнями) контролер (оператор) зараховує суму перерахування, що надійшла на особовий рахунок по вкладу, і направляє реєстр-ордер, відомість, списки (платіжні доручення) й ордери відповідної форми на зарахування у відділення комерційного банку в складі денного звіту.

Підставою для зарахування на вклади сум поштових переказів в установах комерційного банку є реєстр-ордер і повідомлення про поштові перекази.

При пред'явленні ощадкнижки, в яку не було записано кілька операцій зарахування сум на рахунок вкладника, кожна сума записується в ощадкнижці окремим рядком і виводиться залишок вкладу, який вказується тільки один раз після останнього запису сум, що належать вкладнику. За згодою вкладника запис в ощадкнижку кількох операцій зарахування може бути проведений однією загальною операцією; в цьому випадку залишок вкладу в ощадкнижці вказується цифрами і прописом. На прохання вкладника йому також може бути видана окрема довідка, де вказані всі зараховані суми.

Сума, зарахована на рахунок по вкладу, не може бути повернена установою комерційного банку підприємству, що перерахувало її, без письмової заяви вкладника.

1. Вкладник подає на підприємство заяву.

2. Бухгалтерія підприємства складає список, платіжне доручення і передає в відділення комерційного банку.

3. Відділення комерційного банку направляє список у відповідну установу комерційного банку.

4. Установа комерційного банку передає список в операційну частину.

5. Зарахування суми на вклад.

Для проведення безготівкових операцій платнику необхідно бути вкладником даної установи банку.

2. Списання сум із рахунків вкладників за їх дорученням

Безготівкові розрахунки по вкладу здійснюються тільки за письмовим розпорядженням (дорученням) власника рахунка, які є разовими і довгостроковими.

Разові і довгострокові розпорядження на списання сум із рахунків по вкладах оформляються на бланках встановленої форми, у яких повинні бити вказані:

- номер рахунка по вкладу;

- прізвище, ім'я та по батькові вкладника;

- номер поточного рахунка організації, на користь якої перераховуються кошти, її назва та ідентифікаційний код;

- назва обслуговуючого банку;

- вид платежу;

- період платежу;

- номер особового рахунка платника в організації - одержувача платежу;

- сума платежу;

- дата здійснення платежу.

Разове розпорядження складається з двох частин - "Доручення вкладника" та "Повідомлення". Зворотна сторона "Доручення вкладника" замінює ордер на списання сум із вкладного рахунка, а "Повідомлення" призначається організації, на користь якої списується платіж. Довгострокове розпорядження вкладник оформляє власноручно.

Працівник установи банку, відповідальний за виконання довгострокових доручень вкладників, у день строку платежу слідкує за своєчасним їх оформленням та проведенням:

- на підставі довгострокового доручення заповнює разове доручення окремо за кожним видом платежу;

- проводить операцію списання по особовому рахунку вкладника, вказує вид платежу і дату здійснення операції;

- проставляє на звороті "Доручення" разового розпорядження залишки по вкладу та процент після списання платежу;

- виконує операцію списання згідно з технологією, яка використовується для оформлення операцій по вкладних рахунках фізичних осіб.

При разовому списанні вкладник самостійно заповнює бланк разового доручення, в якому обов'язково вказує свою адресу. Отримавши заповнене доручення, працівник установи банку перевіряє його, звіряє підпис зі зразком підпису і виконує операцію, аналогічну з довгостроковими розпорядженнями.

Після закінчення операційного дня контролер виводить суми списання із вкладів по видах платежів:

- сплата за товари;

- квартирна плата і комунальні послуги;

- інші списання за послуги нетоварного характеру;

- платежі в бюджет (збори, штрафи, податки).

Відомості про операції зі списання сум із рахунка по вкладу, які проведені за довгостроковими дорученнями вкладника, записуються в ощадну книжку при першому її поданні або надаються вкладникові у вигляді виписки по рахунку. За згодою вкладника кілька операцій можуть бути записані в ощадну книжку загальною сумою.

При наданні вкладником доручення на перерахування суми на користь організації, поточний рахунок якої знаходиться в даній установі банку, на суму, яка списується по вкладу, складається разове доручення, виписується меморіальний ордер на зарахування і сума зараховується на поточний рахунок організації в установленому порядку. В цьому випадку повідомлення разового доручення приєднується до поточного рахунка і додається до виписки.

3. Розрахунки розрахунковими чеками

Чек - грошовий документ встановленої форми що містить беззаперечне письмове розпорядження власника рахунка (клієнта) банкові, який обслуговує його, сплатити певну суму грошей пред'явникові чека або іншій вказаній у чеку особі.

Розрахункові чеки, які використовуються фізичними особами при здійсненні операцій, виготовляються самими банками. Їх облік ведеться окремо від чекових книжок.

Банк-емітент без видачі чекової книжки може видати на ім'я чекодавця (фізичної особи) один або декілька розрахункових чеків на суму, що не перевищує залишок коштів на рахунку чекодавця, або на суму, що внесена готівкою.


 
 

Цікаве

Загрузка...