WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Міжбанківські розрахунки - Реферат

Міжбанківські розрахунки - Реферат

При роботі комерційного банку та його філії через ВПС розрахункові документи в електронному вигляді, що надійшли до розрахункової палати комерційного банку протягом операційного дня, мають бути виконані розрахунковою палатою того самого дня, документи, що надійшли після закінчення операційного дня, - наступного дня.

Електронні міжбанківські розрахунки вважаються остаточно здійсненими банком платника, який є учасником ВПС, після списання коштів із його рахунка, відкритого в розрахунковій палаті комерційного банку.

4. Безспірне стягнення та безакцептне списання коштів з кореспондентських рахунків банків

Відповідно до статей 32, 381 Цивільного кодексу Ураїнської РСР, статті 411 Цивільного процесуального кодексу України, статті 53 Закону України "Про банківську діяльність" безспірне стягнення та безакцептне списання коштів здійснюється з комерційних банків - юридичних осіб.

Без згоди юридичних осіб списання (стягнення) коштів, що обліковуються на їх рахунках, не допускається, за винятком випадків, установлених законами України, а також за рішенням суду, арбітражного суду та виконавчими написами нотаріусів.

Розрахункові документи на стягнення коштів із кореспондентського рахунка комерційного банку оформляються, приймаються та передаються до виконання у порядку, визначеному Інструкцією № 7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України". Документи на стягнення коштів із кореспондентського рахунка комерційного банку приймаються територіальними управліннями НБУ незалежно від наявності коштів на цьому рахунку. Про надходження цих документів власникові рахунку надсилається повідомлення засобами системи ЕП.

При наявності на початок операційного дня на кореспондентському рахунку комерційного банку коштів понад суму, що має обов'язково залишатися в розпорядженні банку, та достатності їх для стягнення територіальне управління НБУ виконує стягнення коштів із попередженням про це власника рахунка засобами системи ЕП.

При цьому на кореспондентському рахунку комерційного банку мають залишатися такі кошти:

а) у разі формування банком обов'язкових резервів на кореспондентському рахунку - обов'язкові резерви у розмірі, встановленому НБУ, та 10% від суми залишку, зменшеного на суму обов'язкових резервів, для забезпечення потреб клієнтів;

б) у разі формування банком обов'язкових резервів на окремому рахунку в НБУ - 10% від суми залишку на кореспондентському рахунку для забезпечення потреб клієнтів.

При недостатності (відсутності) коштів на кореспондентському рахунку комерційного банку на початок операційного дня для виконання розрахункового документа на стягнення коштів територіальне управління НБУ виконує такі дії:

1. У межах наявних коштів на кореспондентському рахунку банку на початок операційного дня здійснює часткову оплату розрахункового документа на стягнення.

2. Визначає суму стягнення з поточних надходжень на кореспондентський рахунок комерційного банку.

3. Установлює обмеження на розрахунки комерційного банку на строк, протягом якого буде виконано оплату розрахункових документів на стягнення.

4. На підставі одержаної від РП інформації про накопичення відповідної суми на кореспондентському рахунку комерційного банку здійснює повну або часткову оплату розрахункового документа на стягнення.

Розрахункові документи на стягнення коштів із кореспондентського рахунка ЛОРО приймаються банком боржника до виконання тільки при наявності на цьому рахунку коштів.

При недостатності коштів на кореспондентському рахунку банку-кореспондента для виконання розрахункових документів на стягнення коштів здійснюється їх часткова оплата, при цьому документи на стягнення коштів повертаються стягувачу.

5. Виконання заходів щодо арешту грошових коштів на кореспондентських рахунках банків

Відповідно до Цивільного процесуального кодексу України, Арбітражного процесуального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України "Про виконавче проведення" для забезпечення цивільного позову суди, а також прокурори, слідчі органів прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки та податкової міліції України за порушеними кримінальними справами для забезпечення виконавчого провадження можуть за заявою сторони, що подала позов, або за власною ініціативою вжити заходів щодо забезпечення позову.

Одним із таких заходів є накладення арешту на грошові кошти, що належать комерційному банку і знаходяться на його кореспондентському рахунку в територіальному управлінні НБУ або в інших комерційних банках.

Заходи щодо здійснення арешту коштів комерційного банку виконуються територіальними управліннями НБУ при наявності ухвали суду (постанови прокурора, слідчого, державного виконавця) про накладення арешту.

Після одержання від суду (прокурора, слідчого, державного виконавця) вищезазначених документів територіальне управління НБУ:

а) реєструє отримані документи в окремому журналі;

б) відкриває на балансовому рахунку 3207 "Накопичувальні рахунки" рахунок комерційному банку для обліку коштів про виконання ухвали суду;

в) надсилає комерційному банкові повідомлення про надходження такої ухвали (постанови).

При наявності коштів на кореспондентському рахунку комерційного банку ухвала суду виконується з повідомленням про це власника рахунка.

Якщо на кошти комерційного банку накладено арешт із зазначенням в ухвалі (постанові) конкретної суми, яка є на його кореспондентському рахунку, то територіальне управління НБУ перераховує її на рахунок 3207 і продовжує проведення операцій за встановленим порядком.

При накладенні арешту на кошти комерційного банку без зазначення в ухвалі (постанові) конкретної суми територіальне управління НБУ накопичує кошти на рахунку 3207 без обмеження суми до прийняття судом остаточного рішення за позовом або ухвали (постанови) про скасування арешту.

При виконанні ухвали (постанови) на кореспондентському рахунку комерційного банку мають залишатися такі кошти:

а) у разі формування банком обов'язкових резервів на кореспондентському рахунку - обов'язкові резерви у розмірі, встановленому НБУ, та 10% від суми залишку, зменшеного на суму обов'язкових резервів, для забезпечення потреб клієнтів;

б) у разі формування банком обов'язкових резервів на окремому рахунку в НБУ - 10% від суми залишку на кореспондентському рахунку для забезпечення потреб клієнтів.

Якщо існує недостатність (відсутність) коштів на кореспондентському рахунку комерційного банку, то для виконання ухвали (постанови) територіальне управління НБУ:

1. Перераховує з кореспондентського рахунка банку на рахунок 3207 розраховану суму коштів.

2. Визначає суму стягнення з поточних надходжень на кореспондентський рахунок комерційного банку.

3. Встановлює обмеження на розрахунки комерційного банку на строк, протягом якого буде зібрана розрахована сума коштів для стягнення з поточних надходжень на кореспондентський рахунок банку.

4. На підставі одержаної від РП інформації про накопичення відповідної суми на кореспондентському рахунку комерційного банку зараховує накопичену суму на рахунок 3207.

Після надходження документа на стягнення коштів за рішенням суду та розрахункового документа на стягнення територіальне управління НБУ перераховує призначену до стягнення суму на рахунок одержувача.

Після прийняття судом рішення за позовом або ухвали про скасування арешту в зв'язку з відмовою в позові або з інших підстав територіальне управління НБУ повертає накопичені на рахунку 3207 кошти на кореспондентський рахунок комерційного банку.

6. Міжбанківські розрахунки в іноземній валюті

6.1. Шляхи здійснення міжбанківських розрахунків

Уповноважений банк може здійснювати Міжбанківські розрахунки в іноземній валюті:

а) з банками (резидентами та нерезидентами), установлюючи прямі кореспондентські відносини за допомогою:

- пошти, телеграфу, телекса, інших засобів зв'язку при умові забезпечення цілісності й конфіденційності інформації;


 
 

Цікаве

Загрузка...