WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Міжбанківські розрахунки - Реферат

Міжбанківські розрахунки - Реферат

Реферат на тему:

Міжбанківські розрахунки

План

1. Основи організації системи міжбанківських розрахунків в Україні (їх зміст, основні поняття, організаційні та нормативно-правові засади)

2. Міжбанківські розрахунки в грошовій одиниці України

2.1. Встановлення кореспондентських відносин із відкриттям кореспондентського рахунка. Відкриття, переоформлення та закриття кореспондентських рахунків комерційних банків (філій) у територіальних управліннях Національного банку.

2.2. Здійснення міжбанківських розрахунків через систему електронних платежів НБУ

3. Здійснення розрахунків через внутрішньобанківську платіжну систему (ВПС)

4. Безспірне стягнення та безакцептне списання коштів з кореспондентських рахунків банків

5. Виконання заходів щодо арешту грошових коштів на кореспондентських рахунках банків

6. Міжбанківські розрахунки в іноземній валюті

6.1. Шляхи здійснення міжбанківських розрахунків

6.2. Безспірне стягнення та безакцентне списання коштів із кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в уповноважених банках

6.3. Виконання уповноваженими банками заходів щодо арешту грошових коштів на кореспондентських рахунках банків (резидентів і нерезидентів)

1. Основи організації системи міжбанківських розрахунків в Україні (їх зміст, основні поняття, організаційні та нормативно-правові засади)

Міжбанківські розрахунки - безготівкові розрахунки між банками, що обумовлені виконанням платежів клієнтів або власними зобов'язаннями одного банку перед іншим.

НБУ організовує і здійснює міжбанківські розрахунки в Україні відповідно до чинного законодавства. Банківські установи при здійснення міжбанківських розрахунків керуються Законами України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", іншими законодавчими актами України та нормативно-правовими актами НБУ, Інструкцією про міжбанківські розрахунки в Україні, яка затверджена постановою Правління НБУ 27.12.1999 р. № 621.

Інструкція про міжбанківські розрахунки в Україні визначає шляхи, умови та порядок проведення міжбанківських розрахунків у грошовій одиниці України та в іноземній валюті за кореспондентськими рахунками банків-резидентів, відкритими в банківських установах України.

Порядок ведення і режим кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та банків-нерезидентів у гривнях, відкритих в уповноважених банках, установлюються нормативно-правовими актами НБУ з питань валютного регулювання. На основі міжбанківських розрахунків можна завершити розрахунки між суб'єктами господарської діяльності під купівлю-продаж товарів (послуг), із фінансовими органами щодо оплати податків, із позабюджетними фондами під перерахування обов'язкових внесків, із банками за позичками тощо.

Міжбанківські розрахунки потрібні для економічних зв'язків саме кредитних і фінансових інститутів. Наприклад, при розміщенні грошових коштів у формі депозитів і кредитів, при переобліку векселів один в одного та в центральному банку, отримання від нього кредитів у порядку рефінансування.

Платіжно-розрахункова функція, разом із залученням депозитів і видачею позичок, відноситься до важливих банківських операцій. На проведення розрахунків витрачається не менше двох третин усього операційного часу банківських працівників.

НБУ - як. центральний банк держави - організовує і бере участь у здійсненні міжбанківських розрахунків.

Банки України - як учасники міжбанківських розрахунків - несуть спільну відповідальність за стан міжбанківських розрахунків і діють відповідно до нормативних актів НБУ та угод, які укладаються між учасниками розрахунків.

Банки України вільно вибирають системи розрахунків.

Нормативний строк проходження платежів при здійсненні міжбанківських розрахунків визначається чинним законодавством України та нормативно-правовими актами НБУ.

У разі порушення комерційним банком (філією) нормативного строку проходження платежів банк несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

2. Міжбанківські розрахунки в грошовій одиниці України

2.1. Встановлення кореспондентських відносин із відкриттям кореспондентського рахунка. Відкриття, переоформлення та закриття кореспондентських рахунків комерційних банків (філій) у територіальних управліннях Національного банку.

Головну роль в організації міжбанківських розрахунків відіграє система кореспондентських відносин.

Кореспондентські відносини з відкриттям кореспондентського рахунка (кореспондентські відносини) - договірні відносини між банками, метою яких є здійснення платежів, розрахунків та надання інших банківських послуг за взаємними дорученнями.

Кореспондентські відносини можуть встановлюватися:

- між комерційними банками і Національним банком України;

- безпосередньо між комерційними банками.

Кореспондентські відносини з НБУ встановлюються комерційним банком шляхом укладення договору на розрахунково-касове обслуговування з відкриттям кореспондентського рахунка в територіальному управлінні НБУ за місцезнаходженням власника рахунка. Для здійснення міжбанківських розрахунків через систему електронних платежів НБУ (СЕП) власнику кореспондентського рахунка на договірних умовах відкривається технічний рахунок у розрахунковій палаті (РП) або Центральній розрахунковій палаті (ЦРП).

Кореспондентські відносини між комерційними банками для здійснення міжбанківських розрахунків установлюються на підставі договору шляхом відкриття кореспондентського рахунку.

Міжбанківські розрахунки можуть здійснюватися через:

- СЕП НБУ за кореспондентськими рахунками комерційних банків (філій) у територіальних управліннях НБУ;

- банки-кореспонденти за кореспондентськими рахунками ЛОРО, НОСТРО.

Кореспондентський рахунок відкривається на підставі укладеного договору при умові надання правильно оформлених документів, зазначених нижче.

У разі відкриття (закриття) комерційному банкові (філії) кореспондентського рахунка територіальне управління НБУ має повідомити про це податковий орган за місцем обліку власника рахунку протягом трьох робочих днів, включаючи день відкриття (закриття).

Для оформлення відкриття кореспондентського рахунка комерційного банку керівник та головний бухгалтер банку особисто подають до територіального управління НБУ за місцезнаходженням банку такі документи:

а) заяву про відкриття кореспондентського рахунка встановленого зразка;

б) копію належним чином оформленого статуту, що засвідчена нотаріально;

в) копію документа, що підтверджує взяття комерційного банку на податковий облік, що засвідчена нотаріально;

г) довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України;

д) копію довідки органу державної статистики про включення до ЄДРПОУ, що засвідчена нотаріально;

е) два примірники картки із зразками підписів та відбитка печатки, що засвідчені нотаріально.

Вимоги щодо відкриття банками кореспондентських рахунків у територіальних управліннях НБУ і проведення за ними розрахунків через СЕН поширюються на органи Державного казначейства України при відкритті ними рахунків у територіальних управліннях НБУ та здійсненні розрахунків через СЕН з урахуванням особливостей обслуговування цих рахунків.

Підставою для закриття кореспондентського рахунка комерційного банку може бути:

а) рішення вищого органу управління комерційного банку про реорганізацію чи ліквідацію;

б) рішення НБУ про ліквідацію комерційного банку;

в) рішення арбітражного суду про ліквідацію комерційного банку чи визнання його банкрутом;

г) інші підстави, що передбачені законодавством України.

При закритті кореспондентського рахунка комерційного банку залишок коштів на цьому рахунку попередньо має бути перерахований на рахунок, визначений (залежно від підстави закриття кореспондентського рахунка) відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів НБУ.

Підставою для проведення операцій за кореспондентськими рахунками банків, відкритих у банківських установах України, можуть бути розрахункові документи та повідомлення платіжних систем або систем телекомунікаційного зв'язку. Форми та порядок оформлення розрахункових документів визначаються нормативно-правовими актами НБУ, форми повідомлень платіжних та телекомунікаційних систем установлюються цими системами.


 
 

Цікаве

Загрузка...