WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Робота банків із обслуговування готівкового обороту - Реферат

Робота банків із обслуговування готівкового обороту - Реферат

Реферат на тему:

Робота банків із обслуговування готівкового обороту

План

1. Зміст та основні завдання установ банків у роботі з готівкового обігу

2. Порядок і строки здавання виручки в каси банків. Витрачання готівки безпосередньо із виручки

3. Система прогнозування готівкового обігу в Україні (загальна характеристика)

4. Контрольно-економічна робота банків зі своєчасного залучення та повноти надходження готівки в їхні каси

5. Організація контролю за видачею грошей із кас банків

6. Організація контролю установ банків за дотриманням касової дисципліни

7. Порядок підкріплення операційних кас комерційних банків

8. Звітність банків про касові обороти

1. Зміст та основні завдання установ банків у роботі з готівкового обігу

Важливою умовою нормального функціонування господарського механізму в умовах ринку, забезпечення постійного прискорення соціально-економічного розвитку суспільства є стійкість готівкового обігу, яка базується, в основному, на збалансуванні платоспроможного попиту населення з пропозицією товарів та послуг.

Тому НБУ, як єдиний емісійний банк і касовий центр держави, організовує і регулює обсяг і структуру готівкової маси в обігу на підставі основних напрямів грошово-кредитної політики і показників економічного та соціального розвитку України. Установи комерційних банків відповідно до вказівок та вимог НБУ здійснюють аналіз і прогнозування готівкового обігу, організовують і виконують оперативні функції з реалізації сукупної грошово-кредитної політики на території регіонів.

Виходячи з цього, основними завданнями установ банків у роботі з готівкового обігу є:

1. Безумовне виконання законів України, указів Президента України, постанов уряду України, нормативних й інструктивних актів НБУ з питання регулювання обсягів і структури готівкової маси в обігу.

2. Періодичний аналіз стану збалансування грошових доходів і витрат населення та збалансованості платоспроможного попиту населення з пропозиціями товарів та послуг у взаємозв'язку із загальним станом економіки України та вироблення на цій основі пропозицій і заходів щодо стабілізації готівкового обігу.

3. Прогнозування готівкового обігу за загальним обсягом і структурою з урахуванням основних напрямків грошово-кредитної політики і показників економічного й соціального розвитку країни.

4. Раціональна організація готівкового обороту, яка забезпечує повне і якнайшвидше залучення готівки до кас банків, своєчасну видачу готівки підприємствам, організаціям й установам на оплату праці, пенсій, допомог та інші цілі, всебічне сприяння розвитку і впровадженню нових форм безготівкових розрахунків.

5. Здійснення систематичного контролю за дотриманням касової дисципліни, за економним і цільовим витрачанням готівки в господарстві.

6. Дотримання встановленого порядку ведення касової та емісійної роботи, обмеження готівкової емісії економічно обґрунтованими вимогами зростання обігу готівки.

Організація роботи з готівкового обігу. Установи НБУ:

- проводять й організовують роботу з готівкового обігу так, щоб активно впливати на дотримання основних пропорцій економічного і соціального розвитку, зокрема співвідношення темпів зростання грошових доходів населення і роздрібного товарообороту й платних послуг, співвідношення темпів зростання продуктивності праці і середньої заробітної плати;

- систематизують показники, що характеризують стан готівкового обігу, вивчають й активізують його, контролюють виконання прогнозів касових оборотів;

- вивчають шляхи і причини міграції грошей, територіальне розміщення емісій грошей, економічні пропорції між грошовими доходами й витратами населення у країні, в областях, районах;

- здійснюють у встановленому порядку регулювання касових ресурсів, забезпечуючи своєчасність розрахунків готівкою в народному господарстві, прискорення обіговості касових ресурсів;

- контролюють роботу установ комерційних банків з готівкового обігу.

Установи комерційних банків:

- систематично аналізують стан надходження і видатків готівки, причини відхилення фактичних надходжень і видач готівки від прогнозів касових оборотів, обсяги виробництва товарів народного споживання, роздрібного товарообороту, надання платних послуг населенню у взаємозв'язку з показниками економічного і соціального розвитку;

- вживають заходів щодо залучення власних коштів населення на вклади, сприяють подальшому розвитку безготівкових розрахунків населення за товари і послуги, розширенню безготівкових перерахувань грошових доходів населення на вклади (депозити) в установах банків;

- встановлюють підприємствам ліміт залишку готівки в касах, порядок і строки здавання готівкової виручки з метою забезпечення надходження готівки в банк;

- здійснюють контроль за дотриманням підприємствами касової дисципліни і заощадливим, економним та цільовим витрачанням готівки, своєчасно задовольняють потреби народного господарства і населення у готівці.

2. Порядок і строки здавання виручки в каси банків. Витрачання готівки безпосередньо із виручки

Готівкова виручка від реалізації товарів (робіт, послуг) та інші касові надходження здаються підприємствами в касу банку в установленому банком порядку:

у денні та вечірні каси установ банку (самодоставка);

інкасаторам НБУ або інкасаторам комерційного банку, якщо цьому банкові в установленому порядку дозволена служба інкасації (згідно з п. 179 Інструкції НБУ з організації емісійно-касової роботи в установах банків України № 1 від 7 липня 1994 р.);

підприємствам зв'язку для переказів коштів на рахунки в установах банків.

Строки і порядок здавання виручки встановлюються установами банків за погодженням із керівництвом підприємств, виходячи із необхідності прискорення обіговості готівкових грошей і своєчасного надходження їх до кас банків:

- для підприємств, що мають постійну виручку, розташовані у місцевостях, де є установи банків, і виручка здається в банк у денні та вечірні каси, через інкасаторів (а при відсутності у місцевості установ банків - на підприємство зв'язку) - щоденно в день надходження грошей до їх кас;

- для підприємств, що мають постійну виручку і розташовані у місцевості, де є установи банків, але вони не мають вечірніх кас і централізованої інкасації, знаходяться на значній відстані від установ банку і підприємств зв'язку, - на наступний день після надходження грошей до їх каси;

- для підприємств, що мають невеликі суми виручки (які за п'ять днів не перевищують десятикратного неоподаткованого мінімуму доходів громадян) і знаходяться на значній відстані від установ банку або підприємств зв'язку, - не рідше одного разу на п'ять днів.

Готівка, що приймається від сільського населення у сплату податків, страхових платежів та інших місцевих зборів, здається місцевими органами самоврядування безпосередньо до кас банків або шляхом переказів через пошту у строки, що встановлені місцевими фінансовими органами.

У разі наявності у підприємств (підприємців) поточних рахунків у кількох установах банків здавання виручки може здійснюватися у різні установи банків, тобто як на основний поточний рахунок, так і на додаткові рахунки.

В Україні з 1998 р. відмінений порядок нормування витрачання підприємством готівки на цілі безпосередньо із грошової виручки (надходжень).

Нині готівкова виручка підприємств, у т.ч. колективних сільськогосподарських та селянських (фермерських) господарств та індивідуальних підприємців, може використовуватися ними для забезпечення поточних господарських потреб. Однак це не стосується виплат, пов'язаних з оплатою праці та виплатою дивідендів (доходу). Кошти на ці цілі підприємства (підприємці) повинні одержувати виключно з кас банків. При цьому має забезпечуватися систематична та повна сплата податків і внесення обов'язкових платежів до державних цільових фондів у порядку та строки, визначені чинним законодавством і відповідними нормативними (підзаконними) актами.

3. Система прогнозування готівкового обігу в Україні (загальна характеристика)

Прогнозування касових оборотів - одне із найважливіших завдань банків у їх роботі з організації готівкового обігу.

В результаті прогнозування готівкового обігу встановлюються розмір і джерела надходжень готівки до кас банків, розмір і цільове спрямування готівки, виданої із кас банків, розмір випуску грошей в обіг або вилучення їх з обігу в цілому по країні, Автономній Республіці Крим й областях. Воно здійснюється на підставі показників економічного і соціального розвитку, матеріалів аналізу динаміки звітних показників касових оборотів, прогнозних та звітних показників балансу грошових доходів та витрат населення з урахуванням основних напрямів державної грошово-кредитної політики. Порядок і форми складання балансу грошових доходів і витрат населення визначаються: звітного - Державним комітетом статистики України; прогнозного - Міністерством економіки України. Під час складання звітного балансу грошових доходів і витрат населення регіональні управління НБУ подають державним статистичним органам звітну інформацію про касові обороти банків.


 
 

Цікаве

Загрузка...