WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Порядок складання прогнозних розрахунків касових оборотів банків за окремими статтями - Реферат

Порядок складання прогнозних розрахунків касових оборотів банків за окремими статтями - Реферат

Реферат на тему:

Порядок складання прогнозних розрахунків касових оборотів банків за окремими статтями

План

1. Надходження торговельної виручки

2. Видача на оплату праці, грошові виплати й заохочення, інші виплати, що не входять до складу фонду оплати праці

3. Видача на виплату пенсій, допомоги і страхових відшкодувань

4. Надходження від підприємств поштового зв'язку і видача підкріплень цим підприємствам

1. Надходження торговельної виручки

Основною статтею (джерелом) надходження готівкових коштів до операційних кас комерційних банків є торговельна виручка. За основу розрахунку надходження за цією статтею береться прогноз роздрібного товарообороту торговельних підприємств, включаючи товарооборот підприємств громадського харчування. При цьому як прогнозні, так і фактичні обсяги роздрібного товарообороту визначаються згідно з Інструкцією про облік роздрібного товарообороту і товарних запасів, затвердженою наказом Міністерства статистики України № 389 від 28.12.1996 р.

Крім того, при розрахунках враховується товарооборот підприємств, які не звітуються перед органами державної статистики, а саме: надходження готівкової виручки від продажу підприємствами, об'єднаннями, організаціями лісних, будівельних матеріалів та інших товарів народного споживання, які одержані за рахунок власного виробництва, товарообмінних операцій, закупівлі за кордоном, а також від продажу неліквідів, обладнання та інвентарю, що не використовуються.

Враховується також передоплата, що надходить у поточному кварталі готівкою за періодичні видання майбутнього періоду.

З одержаної загальної суми товарообороту відраховується сума виручки, що не використовується:

- продаж товарів за безготівковими розрахунками;

- вартість товарів, що продаються в кредит, за винятком сум, що сплачуються населенням готівкою;

- виручка, що використовується торговельними організаціями на закупівлю сільськогосподарської продукції та на інші цілі;

- реалізація газет і журналів через передоплату.

Зазначені елементи виручки, що не інкасуються, розраховуються на підставі річного звіту про касові обороти з урахуванням їхньої питомої ваги в роздрібному товарообороті.

Сума виручки, що не інкасується, прогнозується з урахуванням фактичного процента інкасації, аналізу його динаміки за минулий час та прогнозу товарообороту.

Розрахований на період, що прогнозується, процент інкасації торговельної виручки порівнюється з фактичним прогнозом інкасації за минулий час; аналізуються причини змін процента інкасації, їх обґрунтованість, можливості збільшення розміру інкасації торговельної виручки. Решта торговельної виручки підлягає інкасації, тобто має бути здана торговельними організаціями (підприємствами) безпосередньо в банк готівкою та розрахунковими чеками; переказана на їхні рахунки в банку через пошту; надійти на рахунки торговельних підприємств безготівковими перерахуваннями від населення в оплату за товари.

Суми торговельної виручки, що надходять розрахунковими чеками і безготівковими перерахуваннями в оплату за товари, визначаються на підставі даних за попередні періоди і здійснюваних заходів щодо розвитку цих форм розрахунків у перспективі.

При визначенні суми виручки, що надходить через підприємства поштового зв'язку, потрібно виходити із обороту тих торговельних організацій, які здають виручку цим методом, а також брати до уваги фактичний розмір цих надходжень за минулий час.

До загальної суми надходжень торговельної виручки, що інкасується, вносяться поправки на різницю в перехідній виручці на початок і кінець місяця (кварталу). При цьому сума виручки, що підлягає здаванню торговельними підприємствами на їхні рахунки в банку, в період, що прогнозується, збільшується на суму виручки торгівлі за останні дні періоду, що передує прогнозованому, і буде проведена за балансом банку у кварталі (місяці), що прогнозується, і зменшується на суму виручки від торгівлі в останні дні періоду, що прогнозується, яка буде прийнята на баланс установи банку в наступному (після прогнозованого) кварталі (місяці).

Такий розрахунок складається регіональними управліннями НБУ. За такою ж методикою він може складатися установами комерційних банків на підставі фактичних і прогнозних матеріалів торговельних підприємств - клієнтів цих банків, а також матеріалів аналізу власних касових оборотів за минулий період.

2. Видача на оплату праці, грошові виплати й заохочення, інші виплати, що не входять до складу фонду оплати праці

Видачі на оплату праці і прирівняні до неї виплати - основна стаття (напрям) видач готівкових грошей із кас комерційних банків.

Прогнозування розміру видачі готівки на оплату праці здійснюється регіональними управліннями НБУ з урахуванням фактичних даних про склад фонду оплати праці в цілому по регіону та його динаміки за минулий час. При цьому із загальної суми фонду оплати праці регіону виключаються суми різних безготівкових перерахувань й утримань із заробітної плати; додаються суми депонованої заробітної плати з урахуванням динаміки й аналізу фактичних даних за минулий час і суми податків, що утримується при видачі допомоги за тимчасовою непрацездатністю. До одержаної суми видачі готівки на виплату заробітної плати, включаючи премії, додають суми видачі на інші види оплати праці, що не входять до фонду оплати праці.

Суми депонованої заробітної плати визначаються з середнього їх рівня, за розрахунками в аналогічні до прогнозованого періоди минулих років, а також за останні місяці - на підставі звітності про касові обороти банків.

Суми заробітної плати, що перераховуються на вклади громадян, приймаються до розрахунку прогнозу касових оборотів на підставі аналізу динаміки вкладних операцій за минулий період з урахуванням можливих змін цієї форми розрахунків із громадянами у прогнозований період.

Прогнозні обсяги видач готівки на оплату праці коригуються на суми змін простроченої заробітної плати: при зростанні (збільшенні) простроченої заробітної плати видачі готівки з кас банків зменшуються, а при зниженні простроченої заборгованості - збільшуються. Крім того, видачі готівки на заробітну плату збільшуються на суми, що виплачуються у прогнозованому кварталі, за строками, що припадають на наступний квартал (вплив вихідних, святкових днів, інші причини), а зменшуються на суми, що виплачуються у попередньому кварталі за строками, що припадають на квартал, який прогнозується.

При розподілі видачі готівки на заробітну плату за місяцями враховується, що в четвер і п'ятницю банки здійснюють видачу готівки на виплату зарплати за строками, що припадають на суботу і неділю. Має враховуватись також видача грошей на виплату заробітної плати за строками, що припадають на святкові дні.

3. Видача на виплату пенсій, допомоги і страхових відшкодувань

Загальний обсяг пенсій, допомоги і страхових відшкодувань визначається регіональними управліннями НБУ на підставі прогнозних і звітних матеріалів органів Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України, органів Державного казначейства України та приватних страхових компаній.

При прогнозуванні касових оборотів із загальної суми усіх видів пенсій, допомог і страхових відшкодувань виключають податки, що утримуються при виплаті допомоги за тимчасовою непрацездатністю, а також бюджетні асигнування на оплату поштових послуг при виплаті пенсій через підприємства зв'язку.

При розподілі виплат пенсій і допомоги за окремими каналами (пошта, каса банку) регіональні управління НБУ враховують таке:

- допомоги за тимчасовою непрацездатністю, за вагітністю й пологами, допомоги на дітей малозабезпеченим родинам та інші види допомога за рахунок бюджету соціального страхування виплачуються за місцем роботи одержувачів підприємствами, які отримують ці кошти в установах банків;

- пенсії, допомоги інвалідам з дитинства, допомоги багатодітним й одиноким матерям виплачуються через підприємства поштового зв'язку або за їхнім бажанням можуть перераховуватися на поточні (вкладні) рахунки в установах банків;

- страхові відшкодування за дорученням страхових органів виплачуються установами банків або перераховуються на поточні (вкладні) рахунки;

- пенсії, що належать пенсіонерам-військовослужбовцям та їхнім родинам, виплачуються установами банків або можуть за їхнім бажанням виплачуватися через підприємства зв'язку чи перераховуватися на поточні (вкладні) рахунки.

Фактичний розмір виплат через підприємства поштового зв'язку визначається, як різниця між загальною сумою усіх видів пенсій, допомоги, з одного боку, і сумами, що видаються через установи банків, з іншого боку.

4. Надходження від підприємств поштового зв'язку і видача підкріплень цим підприємствам

Підприємства поштового зв'язку, як і установи банків, здійснюють операції з приймання і видачі готівки. У результаті цих операцій у підприємств поштового зв'язку створюється або надлишок готівкових грошей, який повинен бути зданий у банк, або виникає потреба в грошових підкріпленнях, що задовольняється із кас банків.

У банківському обліку касових оборотів відображаються повністю всі надходження грошей до банку від підприємств поштового зв'язку і вся видача їм грошових підкріплень. У прогнозних розрахунках касових оборотів передбачається лише сальдо цих операцій тільки в приході або тільки у видатках.

Для прогнозування касових оборотів регіональні управління НБУ одержують від підприємств поштового зв'язку звітні й прогнозі дані про обсяг реалізації послуг зв'язку населенню. За рештою операцій, що здійснюються через пошту, прогнозні розрахунки складаються на основі звітних даних банків про касові обороти. Так, надходження торговельної виручки передбачається в прогнозних розрахунках з операцій підприємств поштового зв'язку в сумах, що визначені у відповідному прогнозному розрахунку касових оборотів. Виплата пенсій і допомоги через пошту прогнозується відповідно до прогнозних розрахунків з пенсій і допомоги.

Сальдо інших операцій підприємств поштового зв'язку (за приходом або за видатками) приймається в прогнозних розрахунках, виходячи з фактичного його рівня за аналогічні до прогнозованого періоди минулих років.

Отже, в прогнозних розрахунках касових оборотів з операцій підприємств зв'язку регіональні управління НБУ забезпечують взаємозв'язок і взаємозалежність прогнозних розрахунків за відповідними статтями касових оборотів (надходження торговельної виручки, на виплату пенсій, допомоги і страхових відшкодувань тощо).

Прогнозні розрахунки за іншими статтями надходжень і видатків здійснюються на підставі глибокого всебічного аналізу динаміки фактичних надходжень і видатків за цими статтями в минулий період з урахуванням змін чинників, що можуть вплинути на їх обсяги в період, що прогнозується.

При складанні прогнозних розрахунків стаття "Інші надходження" включає сукупність сум, що враховуються у звітності про касові обороти банків за такими показниками:

- надходження податків і зборів;

- надходження на рахунки фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності;

- надходження на рахунки орендарів і фермерських господарств;

- повернення заробітної плати;

- надходження від продажу акцій та інших цінних паперів;

- інші надходження.

Стаття "Видача на інші цілі" при складанні прогнозних розрахунків включає суми, що обліковуються у звітності про касові обороти банків за показниками:

- видача на стипендії;

- видача на витрати за відрядженнями;

- видача з рахунків фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності;

- видача позик індивідуальним позичальникам і готівки на операції ломбардів;

- видача з рахунків орендарів і фермерських господарств;

- видача на викуп акцій та інших цінних паперів;

- видача на інші цілі.

Касові обороти за статтями "Інші надходження" і "Видача на інші цілі" на період, що прогнозується, визначаються на підставі аналізу відповідних фактичних даних за минулий час для того, щоби забезпечити максимальне залучення готівки до кас банків й також економне витрачання готівки підприємствами.

Статті "Підкріплення оборотної каси з резервних фондів" і "Перерахування з оборотної каси .до резервних фондів", що характеризують емісійний результат, визначаються, як різниця (сальдо) між сумою прогнозних надходжень готівки в каси банків і прогнозних видач готівкових грошей із кас банків.


 
 

Цікаве

Загрузка...