WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Комерційнi банки в Україні - Курсова робота

Комерційнi банки в Україні - Курсова робота

схожість має зовнішній характер, тому що банк торгує не товарами, а особливим продуктом.
Функціонування банку у сфері обміну породжує ще й інші уявлення про його сутність. Іноді банк характеризується як посередницька організація. Основою для цього є особливе переливання ресурсів, які тимчасово осідають у одних і вимагають застосування у інших.
Банк - це і кредитор, і позичальник, і посередник між юридичними і фізичними особами, і посередник в грошових розрахунках, в цих якостях він розкриває свою суть. Банк - це особливе явище господарського життя.
Банки як агенти біржі можуть самостійно організовувати біржові операції, виконувати операції по торгівлі цінними паперами. Торгівля цінними паперами є частиною банківських операцій, але не головною, бо досить відмінна від банківської справи.
Банк як кредитне підприємство. Кредит - це відношення між кредитором і позичальником з приводу зворотного руху вартості, що позичається. На відміну від кредиту банк - це одна із сторін відносин, яка хоча і може одночасно виступати в якості кредиту і в якості позичальника, однак в кожний даний момент при окремій угоді виступає або в якості кредитора або в якості позичальника.
Банк - наслідок розвитку кредиту. На основі грошових та кредитних відносин з'явилось таке унікальне утворення, як банк, який в цілому можна визначити як систему особливих підприємств, продуктом яких є кредитна та емісійна справа. Головним в сутності банку, його основою є організація грошово-кредитного процесу та імітування грошових знаків.
Але вони не обмежені централізовано виданими інструкціями з кредитування та проведення iнших операцій, проводять кредитну полiтику на свiй страх i ризик, що сприяє оперативному впливу банкiв на економіку. Однак це не означає, що комерційні банки діють безконтрольно. Щоб обмежити створення великої кiлькостi "слабких" банкiв, якi можуть легко банкрутувати i викликати "ланцюгову реакцію банкрутств" серед своїх клієнтів, держави встановлюють досить високі квоти на їх статутний капітал.
За розміром статутного капiталу банки можна поділити так:
" малі банки зі статутним капіталом д 5 млн. євро;
" середні - зі статутним капіталом від 5 до 10 млн. євро;
" великі - зі статутним капіталом від 10 до 30 млн. євро;
" найбільші - зі статутним капіталом понад 30 млн. євро.
Безумовно, лідером за цим критерієм є "Аваль". Решта банкiв із найбільших за обсягом активів входять до групи великих за розміром статутного капіталу. Усього в цій групі було 13 банкiв.
Залежно вiд величини активiв усi банки подiляються на чотири групи:
" малi банки з активами до 50 млн. грн;
" середиi - з активами вiд 50 млн. грн до 100 млн. грн;
" великi - з активами вiд 100 млн. грн до 1 млрд. грн;
" найбільші банки з активами понад 1 млрд. грн.
За секторами ринку, на яких функціонують банківські установи, усі банки можна поділити на:
" міжнародні, працюють як в Україні так i за її межами;
" міжрегіональні, якi здійснюють свою д на території всієї України;
" регіональні, що обслуговують, як правило, клiєнтiв одного регiону;
Більшість комерцiйних банкiв, що функціонують на банкiвському ринку України, є регіональними. Причому значна частина таких банкiв (понад 50%) сконцентрована в Києві та Київській області, а також в областях що вважаються індустріально розвинутими (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Харківська - понад 20%).
За формою власності комерційні банки можуть бути:
" унітарними - заснованими на принципах єдиновладдя. Такі банки мають єдиного власника в особі держави чи приватної особи.;
" з колективною формою власності.
Нині в Україні функціонують 2 унітарні комерційні банки з державною формою власності6 Державний ощадний банк України (Ощадбанк) та Державний експортно-імпортний банк України (Укрексімбанк). Статутні капітали цих банків сформовано за рахунок бюджетних коштів.
За організаційно-правовою формою діяльності банки можуть створюватися як:
" акцiонернi товариства вiдкритого i закритого типiв (акцiонернi банки);
" товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю (пайові банки);
" кооперативи (кооперативнi банки).
Акцiонернi банки формують свiй капiтал за рахунок об'єднання iндивiдуальних капіталів засновникiв шляхом випуску i розміщення акцiй банку. Причому всi емітовані акцiї мають бути іменними, оскiльки банки за чинним законодавством не мають права на випуск акцiй на пред'явника. Власником капiталу є акціонерне товариство, тобто банк. Акцiонери не мають права вимагати в банку повернення своїх внесків. Саме тому акцiонернi банки вважаються бiльш стiйкими i надiйними.
Пайові банк формують свiй капiтал за рахунок грошових внескiв (паїв) у статутний капiтал. При цьому за кожним iз учасників зберiгається право власностi на його частку капiталу, тобто банк не є власником цього капiталу. Пайові банки в Україні створюються на принципах товариств з обмеженою вiдповiдальнiстю, в яких ( кожного учасника обмежена розмiром його внеску в статутний капiтал банку.
Кооперативні банки в Українi можуть створюватись за територiальним принципом: мiсцевi та центральний кооперативнi банки. До особливостей створення та функцiонування мiсцевих кооперативних банкiв слiд вiднести:
- законодавче обмеження кiлькостi учасникiв банку 50-ма особами;
- кожен учасник банку має право лише одного голосу;
- клiєнтами кооперативного банку можуть бути тільки його учасники.
Залежно від діапазону операцій які здійснюють учасники банківських систем розрізняють:
" універсальні банки, які виконують широкий спектр операцій та надають різноманітні послуги своїм клієнтам;
" спеціалізовані банки, які у своїй діяльності орієнтуються за:
1. клієнтською спеціалізацією;
2. галузевою спеціалізацією;
3. функціональною спеціалізацією - невелике кола послуг для більшості своїх клієнтів
За функціональною спеціалізацією розрізняють:
" інвестиційні та інноваційні, що спеціалізуються на акумуляції тимчасово вільних грошових коштів на тривалі строки і надання довгострокових кредитів;
" ощадні банки спеціалізуються на кредитуванні населення за рахунок залучення невеликих строкових депозитів;
" іпотечні здійснюють кредитні операції на тривалий строк, під заставу нерухомості;
" облікові і депозитні банки історично спеціалізуються на короткострокових депозитних ікредитних операцій.
Представником банку з вираженою функціональною спеціалізацією в Україні є Ощадбанк, у пасиві якого близько 90% - це кошти фізичних осіб.
Законом України "Про банки і банківську діяльність" заборонена спеціалізація інших комерційних банків на залучення вкладів від фізичних осіб. Частка цих депозитів не повинна перевищувати 5% капіталу банку.
Розвиток банків, товарного виробництва і обороту історично йшов паралельно і тісно переплітався. При цьому банки, проводячи грошові розрахунки і кредитуючи господарство, виступаючи посередниками у перерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну ефективність виробництва, сприяють зростанню продуктивності суспільної праці.
Банки являють собою невід'ємну рису сучасного грошового господарства, їх діяльність тісно пов'язана з потребами відтворення. Знаходячись в центрі

 
 

Цікаве

Загрузка...