WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Формування ресурсiв комерцiйних банкiв - Курсова робота

Формування ресурсiв комерцiйних банкiв - Курсова робота

За умови отриманая, письмового дозволу НБУ Банк також має право здійснювати такі операції:

  • здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб,

  • здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї;

  • перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів,

  • операції за дорученням клієнтів або від свого імені: з інструментами грошового ринку; з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках; з фінансовими ф'ючерсами та опціонами;

  • довірче управління коштами та цінними паперами за договопами з юридичними та фізичними особами;

  • депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних щнних паперів.

Головними задачами Банку "Аваль" у сфері залучення ресурсів у 2002-2003 рр. будуть:

1. Збільшення на ринку банківського обслуговування частки корпоративних клієнтів, формування у клієнтів відчуття довгострокових переваг у використанні послуг Банку.

2. Зміцнення власних позицій на ринку залучення заощаджень громадян, стимулювання ощадної й інвестиційної активності населення шляхом надання вкладникам Банку можливості вибору ефективних форм заощаджень, які, з одного боку, враховують вимоги до ліквідності, прибутковості і надійності, а з іншого, забезпечують приріст і накопичення вкладених коштів. Збереження пріоритетних цінових умов для вкладів найменш соціально захищених груп населення.

З метою створення ресурсної бази для збільшення кредитних вкладень та інвестицій у реальний сектор економіки і зниження власних процентних ризиків у якості основних пріоритетів при формуванні ресурсної бази Банк "Аваль" виділяє:

- подовження строків залучення коштів;

- зниження загальної вартості ресурсів;

- оптимізацію структури залучення ресурсів за параметрами "ціна - строк - ризик переоцінки або дострокового відкликання".

Банк буде дотримуватися тактики залучення термінових коштів під конкретні кредитні та інвестиційні програми із зберіганням рівня фінансування кредитно-інвестиційного портфеля строковими коштами на постійному рівні.

З метою поліпшення структури залучених коштів і надання конкурентоздатних цінових умов для інвестицій у реальний сектор економіки, Банк "Аваль" ставить однією з основних задач в області залучення коштів зберігання і збільшення власної частки на ринку банківського обслуговування корпоративних клієнтів.

Поставлену ціль передбачається досягти на основі формування довгострокового і взаємовигідного співробітництва з клієнтами. Банк планує сформувати і тиражувати стандартний портфель банківських послуг для приватних підприємців, представників середнього і малого бізнесу, великих корпоративних клієнтів, доступний у всіх регіонах України. Обслуговування даних груп клієнтів буде розвиватися на основі гнучких технологій, що передбачають максимальну адаптацію технологічних можливостей Банку до вимог клієнта. Банк буде звертати особливу увагу на якість обслуговування, швидкість здійснення операцій, розвиток системи "Клієнт - Банк", систем переказів безготівкових і готівкових коштів. При формуванні продуктового ряду, процентної і тарифної політики будуть враховуватися регіональні особливості.

Розвиток довгострокових партнерських відносин з клієнтами та комплексність у наданні послуг дозволять стабілізувати ресурсну базу, зроблять її більш передбачуваною і стабільною.

Економічна нестабільність, інфляційні очікування, низький рівень грошових доходів населення є основними чинниками, що перешкоджають збільшенню заощаджень.

Задачею Банку "Аваль" є досягнення високого рівня довіри населення в сполученні з доступністю і звичністю форм, що використовуються для збереження коштів.

Політика Банку "Аваль" в області залучення буде спрямована на зміцнення позицій на ринку вкладів фізичних осіб. Банк запропонує нові фінансові продукти для фізичних осіб, розроблені на основі оцінки макроекономічних параметрів, моніторингу регіональних ринків вкладів і послуг, рівня затребуваності визначених умов по вкладах. Запропоновані Банком продукти будуть враховувати потреби усіх соціальних і вікових груп громадян і будуть розраховані як на малозабезпечені верстви населення, так і на людей із середнім і високим рівнем доходів.

Процентна політика Банку "Аваль" стосовно строкових депозитів фізичних осіб буде спрямована на пропозицію процентних ставок, що враховують ринкові умови, фінансову і маржинальну вартість ресурсів Банку, резервні вимоги Національного Банку України. У числі пріоритетів процентної політики буде збільшення частки довгострокових депозитів.

Банк "Аваль" продовжить розробку і впровадження комплексу заходів, спрямованих на залучення до обслуговування всіх груп населення, стимулювання їх ощадної активності. Банк запропонує з'єднання вкладних послуг із кредитними і страховими, розробить послуги, спрямовані на задоволення потреб вкладників у житлі, придбанні товарів довгострокового користування, оплаті освіти, туризму і відпочинку, комунальних та інших видів послуг.

Поряд із тиражуванням стандартних конкурентоздатних банківських послуг, орієнтованих на широкі верстви населення, будуть запропоновані індивідуальне обслуговування і вкладні послуги для VIP - клієнтів.

Поряд із залученням коштів фізичних і юридичних осіб, з використанням традиційних депозитних інструментів, Банк "Аваль" буде здійснювати емісію власних боргових зобов'язань (в т.ч. депозитних сертифікатів і векселів). Банк планує довести частку ресурсів, залучених з використанням власних боргових зобов'язань, до 4% від загального обсягу залучених коштів.

Банк планує підтримувати частку цих інструментів, залучаючи ресурси на постійному рівні для диверсифікації ресурсної бази, буде підвищувати їх привабливість як засобів накопичення і розрахунків.

Банк "Аваль" буде сприяти розвитку вторинного ринку і підвищенню ліквідності своїх боргових зобов'язань за рахунок розширення кола операцій із використанням даних інструментів, проходження лістінгу інструментів у провідних фондових біржах і позабіржових фондових системах України.

Досить високі показники ліквідності і надійності дають Банку "Аваль" конкурентні переваги в роботі на міжбанківському ринку і дозволяють використовувати внутрішній міжбанківський ринок винятково з метою забезпечення короткострокової ліквідності та здійснення арбітражних операцій.

Запозичення середньострокових і довгострокових ресурсів у комерційних банків як суттєві джерела формування ресурсної бази Банку не розглядаються.

Головними задачами Банку "Аваль" в сфері розміщення ресурсів є: збільшення об'ємів кредитування реального сектору економіки у національній і іноземній валюті. Підвищення якості і прибутковості кредитного портфеля на основі мінімізації і диверсифікації кредитних ризиків.

Висновки

Важлива роль у управлінні банківськими ресурсами належить самим комерційним банкам. При цьому їм необхідно виконувати вимоги Національного банку України про дотримання комерційними банками встановлених економічних нормативів, а також проводити збалансовану пасивну й активну політику. Для того щоб мобілізувати тимчасово вільні кошти і перетворити їх у реальні кредитні ресурси, комерційні банки повинні здійснювати заходи, що стимулювали б залучення внесків і забезпечували б їх схоронність.

У розвитку операцій по залученню вільних коштів важливе значення має якість обслуговування клієнтів - наявність інформації про умови залучення коштів у внески, швидкість обслуговування, доброзичливе відношення до всіх клієнтів і т.п. Якість обслуговування клієнтів багато в чому залежить від кваліфікації апарату банку, що повинний враховувати не тільки свої власні інтереси, але й інтереси клієнтів, зокрема, виплачуваний вкладникам розмір прибутку. По своєму економічному призначенню відсоток повинний стимулювати концентрацію вільних коштів у комерційних банках, що можливо шляхом використання ними вільних і ринкових ставок депозитних відсотків.


 
 

Цікаве

Загрузка...