WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Формування ресурсiв комерцiйних банкiв - Курсова робота

Формування ресурсiв комерцiйних банкiв - Курсова робота

Як правило, в перші роки після створення комерційні банки прагнуть відраховувати в резервний фонд значні кошти. Це додає банку стабільності та стійкості. Якщо резервний фонд досяг встановленого розміру, то відрахування до нього припиняються. При частковому або повному використанні коштів резервного фонду відновлюються відрахування з прибутку для його формування.

Крім резервного фонду в комерційних банках створюютьсяспеціальні фонди, призначені для виробничого та соціального розвитку банку. Їх формування здійснюється за рахунок прибутку.

Одним з елементівдодаткового капіталу банків постають невикористані резерви страхування банківських ризиків (кредитного, валютного, інвестиційного). Призначенням цих резервів є зниження негативних наслідків у зв'язку з неповерненням кредитів, виникненням збитків від операцій з валютою та цінними паперами, що знаходяться у розпорядженні банку. В Україні ці резерви створюються з прибутку, що залишається у банку після сплати податків. Такий порядок знижує фактичні можливості комерційних банків для створення необхідного розміру страхових резервів.

Нерозподілений прибуток, як елемент додаткового власного капіталу комерційного банку, є ресурсом внутрішнього походження. Він створюється у вигляді залишку прибутку після сплати податків та відрахування до фондів банку.

За його рахунок сплачуються дивіденди акціонерам. Якщо після сплати дивідендів за ставкою, що встановлена зборами акціонерів, виникне їх залишок - ця сума може бути спрямована на поповнення статутного фонду банку. Ця операція (капіталізація) може бути здійснена і без сплати дивідендів акціонерам, але також за рішеннями, що приймаються загальними зборами акціонерів.

Банківський власний капітал поділяється на капітал-брутто та капітал-нетто. Власний капітал-брутто — це сума усіх фондів банку та нерозподіленого прибутку за балансом. Власний капітал-нетто — це капітал-брутто за мінусом вкладень банку в господарську діяльність підприємств та організацій, акції АТ, витрати майбутніх періодів, відвернених коштів. Тобто, капітал-нетто це та частина власних коштів банку, що може бути використана як кредитні ресурси.

Розмір власного капіталу визначається кожним банком самостійно і залежить від багатьох факторів. До них належать:

— рівень мінімальних вимог НБУ до статутного фонду. Більш значні вимоги збільшують потребу у власному капіталі;

— специфіка клієнтури. При значній кількості невеликих вкладників власних коштів потрібно буде менше ніж за наявності великих вкладників;

— характер активних операцій. Наявність значного обсягу ризикових операцій потребує відносно більшого розміру власного капіталу.

Таким чином, статутний фонд може створюватися тільки за рахунок власних коштів учасників (акціонерів) банку. Його формування за рахунок банківських кредитів не допускається. Статутний фонд комерційного банку не може формуватися за рахунок коштів організацій, які за статутом не мають право займатися комерційною діяльністю та мати прибуток (громадські, релігійні організації, фонди, та інш.).

Розділ 3. Залучені і запозичені кошти комерційних банків і порядок їх формування

Більша частина ресурсів комерційного банку формується за рахунок залучених та запозичених коштів, а не власних. Можливості комерційних банків у залученні коштів регулюються НБУ. Так, згідно з показником платоспроможності банку, нормативне значення якого встановлено НБУ, залучені та запозичені кошти не повинні перевищувати розмір власного капіталу більше ніж у 12 разів.

Банкизалучають вільні грошові кошти юридичних та фізичних осіб шляхом виконання депозитних операцій, у процесі яких використовують різні види банківських рахунків.

Депозит (вклад) — це грошові кошти в національній та іноземній валюті, що передані їх власником або іншою особою за його дорученням в готівковій або безготівковій формах на рахунок власника для зберігання на певних умовах. Операції, пов'язані з залученням грошових коштів на вклади, мають назву депозитних.

Практично усі клієнтські рахунки називають депозитними.Депозитним може бути будь-який відкритий клієнту у банку рахунок, на якому зберігаються його грошові кошти. За формою використання рахунків вони поділяються на: депозити (вклади) до запитання, термінові або строкові депозити, умовні депозити.

Таблиця 3

Кошти на рахунках підприємств, організацій та населення в банках України 1991-2001* роки1

Період

Усього

У національній валюті

В іноземній валюті

усього

до запитання

строкові

з них довгострокові

усього

до запитання

строкові

з них довгострокові

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1991

2

...

2

...

1

...

1

...

-

-

...

...

...

...

...

...

-

-

1992

20

1000

18

900

15

1500

3

300

-

-

2

...

...

...

...

...

-

-

1993

353

1765

254

1411

206

1373

48

1600

-

-

99

4950

...

...

...

...

-

-

1994

2422

686

1401

552

1067

518

334

696

-

-

1021

1031

...

...

...

...

-

-

1995

4287

177

2710

193

2123

199

587

176

-

-

1577

154

973

...

605

...

-

-

1996

5145

120

3583

132

2595

122

988

168

-

-

1562

99

907

93

655

108

-

-

1997

6357

124

4707

131

2981

115

1726

175

-

-

1650

106

839

93

811

124

-

-

1998

8278

130

5046

107

3203

107

1843

107

280

-

3232

196

1782

212

1451

179

255

-

1999

12156

147

6830

135

4557

142

2273

123

339

121

5326

165

3033

170

2293

158

334

131

2000

18585

153

11433

167

7987

175

3446

152

558

165

7152

134

3362

111

3790

165

555

166

2001

25485

137

17265

151

10372

130

6893

200

2067

371

8220

115

3050

91

5170

136

1447

261


 
 

Цікаве

Загрузка...