WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Основнi операцiї з поточними рахунками в iноземнiй валютi - Курсова робота

Основнi операцiї з поточними рахунками в iноземнiй валютi - Курсова робота

ВИСНОВКИ

Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається підприємству — юридичній особі для проведення розрахунків у межах чинного законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті при здійсненні поточних операцій, визначених чинним законодавством України, та для погашення заборгованості за кредитами в іноземній валюті.

Відкриття рахунку юридичній особі включає оформлення юридичної справи (договору) і присвоєння номера валютного рахунку. При відкритті валютного рахунку операціоніст банку інформує клієнта про те, які документи необхідно подати, про порядок ведення рахунку і тарифи. Юридичні особи-резиденти можуть мати більше одного рахунку в іноземній валюті в уповноважених банках. Відкривати рахунки за межами України і здійснювати, користуючись ними, операції вони можуть тільки з дозволу НБУ.

Режими поточних рахунків в іноземній валюті офіційних представництв, представництв юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю в Україні, установ (груп управління програмами або проектами міжнародної допомоги та міжнародної технічної допомоги), а також постійних представництв іноземних компаній, фірм, міжнародних організацій, через які повністю або частково здійснюється в Україні, загалом схожі з режимом поточних рахунків юридичних осіб-резидентів, однак мають і свої відмінності, викликані особливостями їх статусу та діяльності в Україні. Детальніше ці відмінності викладені в п. 6.5.1 — 6.5.4 Інструкції НБУ.

Для відкриття поточного валютного рахунку фізична особа-резидент подає до уповноваженого банку такі документи: заяву встановленого зразка; паспорт чи інший документ, що посвідчує особу; картку із зразком підпису, який проставляється в присутності працівника банку, що відкриває рахунок (картка засвідчується цим працівником); ідентифікаційний код. Між клієнтом і банком укладається договір на відкриття поточного рахунку в іноземній валюті. Фізичній особі-резидентові - суб'єкту підприємницької діяльності для відкриття відповідного рахунку, крім документів, перерахованих вище, необхідно подати до уповноваженого банку копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності, засвідчену нотаріально чи органом, що видав свідоцтво. Рахунок також відкривають на підставі договору. Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі-нерезидентові відкривають на підставі договору за умови пред'явлення паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, та подання до уповноваженого банку таких же документів, як і в попередньому випадку, і, крім того, копії легалізованого дозволу центрального банку іноземної країни на відкриття рахунку в разі, якщо це передбачено угодами між центральними банками, засвідчених нотаріально.

На рахунках суб'єктів господарювання проводяться операції у відповідності до Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті – це головний нормативний документ який детально регламентує дану банківську операцію з поточними рахунками в іноземній валюті.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р. №2121-111.

 • Закон України "Про Національний банк України" // Галиц. контракти. — 1999. — № 25. — С. 55—66.

 • Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19 лютого 1993 р. № 15-93 // Уряд. кур'єр. - № 9. - С. 3-9.

 • Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затверджена Постановою Правління НБУ від 18.12.1998 р. № 527 // Законодав. і нормативні акти з банків, діяльності. - 1999. - № 2. - С. 4-40.

 • Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, затверджені Постановою Правління НБУ від 18.03.1999 р. № 127 // Законодав. і нормат. акти з банків. діяльності. — 1999. — № 4. — С. 36—34.

 • Банки и банковские операции / Е. Ф. Жуков, Л. М. Максимова й др.; Под ред. проф. Е. Ф. Жукова. — М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997.

 • Банковское дело: стратегическое руководство. — М.: Кожалтбанкир, 1998.

 • Васюренко О.В. Банківські операції. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2002.

 • Васюренко О.В. Механизм осуществления банковских операций с иностранной валютой. — Харьков: Гриф, 1997.

 • Васюренко О.В. Современные методи управлення банковскими ресурсами. — Харьков: Гриф, 1997.

 • Вступ до банківської справи / За ред. М. І. Савлука. — К.: Лібра, 1998.

 • Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. — 2-ге вид., доп. — Львів: ЛБІ НБУ, 2001.

 • Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання. - К.: Т-во "Знання", КОО, 1999.

  1 Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19 лютого 1993 р. № 15-93 // Уряд. кур'єр. - № 9. - С. 3-9.

  2 Васюренко О.В. Банківські операції. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. – С. 298-301.

  1 Васюренко О.В. Банківські операції. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. – С. 298-301.

  1 Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. — 2-ге вид., доп. — Львів: ЛБІ НБУ, 2001. – С. 440-444.

  1 Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затверджена Постановою Правління НБУ від 18.12.1998 р. № 527 // Законодав. і нормативні акти з банків, діяльності. - 1999. - № 2. - С. 4-40.

  1 Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. — 2-ге вид., доп. — Львів: ЛБІ НБУ, 2001. – С. 440-444.

  1 Васюренко О.В. Банківські операції. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. – С. 302-303.

  1 Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затверджена Постановою Правління НБУ від 18.12.1998 р. № 527 // Законодав. і нормативні акти з банків, діяльності. - 1999. - № 2. - С. 4-40.

  1 Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. — 2-ге вид., доп. — Львів: ЛБІ НБУ, 2001. – С. 446-449.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...