WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Основнi операцiї з поточними рахунками в iноземнiй валютi - Курсова робота

Основнi операцiї з поточними рахунками в iноземнiй валютi - Курсова робота

— кошти, що були раніше зняті власником з рахунку і не використані або не повністю використані.

З поточного рахунку в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента за розпорядженням власника чи за його дорученням проводяться такі операції:

а) в іноземній валюті:

— перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України відповідно до Правил переказування іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів фізичних осіб-резидентів і нерезидентів;

— виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);

— виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);

— перерахування на власний поточний рахунок чи вкладний рахунок в іншому уповноваженому банку України;

— перерахування в межах України на поточний рахунок іншої фізичної особи-резидента чи нерезидента;

— перерахування фізичною особою-нерезидентом на рахунок юридичної особи-резидента як інвестиція згідно з чинним законодавством України;

б) у грошовій одиниці України:

— виплата готівкою в грошовій одиниці України (при здійсненні операції продажу іноземної валюти уповноваженому банку України використовується курс Національного банку України);

— перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж товару чи надання послуг на території України (при здійсненні операції продажу іноземної валюти використовується курс Національного банку України);

  • інвестування [4]1.

3. Облік операцій на поточних рахунках суб'єктів господарювання в іноземній валюті

Облік операцій на поточних валютних рахунках клієнта ведеться за загальними правилами(Табл. 3.1).

На поточний інвалютний рахунок відокремленого підрозділу юридичної особи-резидента можуть зараховувати валютні кошти за реалізовані товари та надані послуги у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також перераховані головним підприємством чи придбані на міжбанківському валютному ринку України.

Виторг за реалізовані товари та надані послуги після зарахування на поточний рахунок відокремленого підрозділу перераховують на поточний рахунок юридичної особи-резидента в повному обсязі.

Кошти з поточного рахунку відокремленого підрозділу (в межах перерахованих головним підприємством чи придбаних на міжбанківському валютному ринку України) можуть бути використані відокремленим підрозділом для здійснення таких операцій:

• на оплату витрат на службові відрядження за кордон своїм працівникам, а також для забезпечення експлуатаційних потреб власних транспортних засобів під час їх перебування за межами України;

• на оплату праці працівників-нерезидентів, які згідно з укладеними трудовими угодами працюють у зазначених підрозділах і здійснення оплати праці яких передбачено в іноземній валюті;

• на придбання для власних потреб підрозділу обладнання, меблів тощо за контрактами з нерезидентами.

Підсумовуючи вищесказане слід зазначити, що уповноважені банки України при відкритті поточних рахунків в іноземній валюті фізичним особам дотримуються таких умов(Рис. 3.1.):

Рис. 3.1. Вимоги до оформлення поточних інвалютних рахунків фізичних осіб - резидентів і нерезидентів

Таблиця 3.1.

Облік операцій на поточних валютних рахунках суб'єктів господарської діяльності

п/п

Назви рахунків та зміст операцій

Сума

Дт

Кт

1.

Видано іноземну валюту готівкою з поточного валютного рахунку на відрядження за кордон Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності

№ 2600

Банкноти і монети в касі банку № 1001

XXX

XXX

2.

Списано з поточного валютного рахунку і перераховано за кордон постачальникові згідно із заявою на переказ Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності

№ 2600

Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках № 1500

XXX

XXX

3.

Списано плату за розрахунково-касове обслуговування в іноземній валюті

а) Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності № 2600

Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів № 3800

б) Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів № 3801

Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів № 6110

XXX

XXX

XXX

XXX

4.

Списано з поточного валютного рахунку суму депозиту в інвалюті і зараховано на депозитний рахунок Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності № 2600 Короткострокові депозити суб'єктів господарської діяльності № 6110

XXX

XXX

5.

Банк за дорученням клієнта поповнює його рахунок у німецьких марках за рахунок доларів США, які є на іншому рахунку клієнта (Операція обліковується за крос-курсом).

а) Зараховано марки на валютний рахунок клієнта Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів № 3800 DEM

XXX

Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності № 2600 DEM

XXX

б) Списано еквівалент суми доларів США з валютного рахунку

Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності № 2600 USA

XXX

Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів № 3800 USA

XXX

в) Відображено зміну гривневого еквівалента валютної позиції

Еквівалент позиції банку щодо іноземної ваАоти та банківських металів № 3801 USA

XXX

Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів № 3801 DEM

XXX

Для відкриття поточного валютного рахунку фізична особа-резидент подає до уповноваженого банку такі документи:

• заяву встановленого зразка;

• паспорт чи інший документ, що посвідчує особу;

• картку із зразком підпису, який проставляється в присутності працівника банку, що відкриває рахунок (картка засвідчується цим працівником);

• ідентифікаційний код.

Між клієнтом і банком укладається договір на відкриття поточного рахунку в іноземній валюті.

Фізичній особі-резидентові - суб'єкту підприємницької діяльності для відкриття відповідного рахунку, крім документів, перерахованих вище, необхідно подати до уповноваженого банку копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності, засвідчену нотаріально чи органом, що видав свідоцтво.

Клієнт може уповноважити другу особу розпоряджатися коштами на своєму рахунку. У такому разі оформляється довіренність або Бланк НБУ.

Рахунок також відкривають на підставі договору.

Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі-нерезидентові відкривають на підставі договору за умови пред'явлення паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, та подання до уповноваженого банку таких же документів, як і в попередньому випадку, і, крім того, копії легалізованого дозволу центрального банку іноземної країни на відкриття рахунку в разі, якщо це передбачено угодами між центральними банками, засвідчених нотаріально [12]1.

Операції на рахунках фізичних осіб в іноземній валюті обліковуються так, як і на рахунках у національній валюті(Табл. 3.2.).

Таблиця 3.2.

Облік операцій за рахунками фізичних осіб в іноземній валюті

п/п

Назви рахунків та зміст операцій

Сума

Дт

Кт

1.

Надійшли готівкою від фізичної особи кошти для зарахування на його поточний валютний рахунок Банкноти і монети в касі банку № 1001

Поточні рахунки фізичних осіб № 2620

XXX

XXX

2.

Надійшов з-за кордону переказ для зарахування на рахунок фізичної особи

Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках № 1500

Поточні рахунки фізичних осіб № 2620

XXX

XXX

3.

Видано готівкою з валютного рахунку фізичної особи Поточні рахунки фізичних осіб № 2620

Банкноти і монети в касі банку № 1001

XXX

XXX

4.

Списано плату за видану готівкою з поточного рахунку суми переказу

а) Поточні рахунки фізичних осіб № 2620

Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів № 3800

б) Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів № 3801

Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів № 6110

XXX

XXX

XXX

XXX

5.

Нараховані проценти на валютний рахунок фізичної особи а) Процентні витрати за коштами до запитання фізичних осіб № 7040

Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів № 3801

б) Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів № 3800

Поточні рахунки фізичних осіб № 2620

XXX

XXX

XXX

XXX


 
 

Цікаве

Загрузка...