WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Основнi операцiї з поточними рахунками в iноземнiй валютi - Курсова робота

Основнi операцiї з поточними рахунками в iноземнiй валютi - Курсова робота

— перерахування на кредитний рахунок для погашення заборгованості за отриманим кредитом та процентів за ним;

— перерахування на території України за умови одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України згідно з чинним законодавством України;

— продаж валюти уповноваженим банком відповідно до чинного законодавства України;

— перерахування на власний депозитний рахунок в іноземній валюті в обслуговуючому або в іншому уповноваженому банку;

— перерахування благодійних внесків на рахунок іншої юридичної особи-резидента за умови отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України;

— перерахування за сплату державного мита згідно з чинним законодавством України;

— перерахування на власний поточний рахунок;

— перерахування нерезидентам для погашення заборгованості за кредитами, позиками (у тому числі проценти, комісія, пеня), повернення фінансової допомоги;

— інші перерахування, що не суперечать чинному законодавству України.

Юридичні особи-нерезиденти (крім нерезидентів-інвесторів) можуть відкривати поточні рахунки в іноземній валюті на території України тільки своєму представництву.

Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті представництву юридичної особи-нерезидента до уповноваженого банку подаються:

а) заява про відкриття рахунку;

б) копія свідоцтва про реєстрацію представництва в уповноважених органах України, засвідчена нотаріально або органом, що видав свідоцтво;

в) копія легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента, засвідчена нотаріально:

г) копія легалізованої довіреності юридичної особи-нерезидента її офіційному представнику на ведення справ в Україні, засвідчена нотаріально;

д) картка зі зразками підписів та відбитком печатки, засвідчена нотаріально.

Режими поточних рахунків в іноземній валюті офіційних представництв, представництв юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю в Україні, установ (груп управління програмами або проектами міжнародної допомоги та міжнародної технічної допомоги), а також постійних представництв іноземних компаній, фірм, міжнародних організацій, через які повністю або частково здійснюється в Україні, загалом схожі з режимом поточних рахунків юридичних осіб-резидентів, однак мають і свої відмінності, викликані особливостями їх статусу та діяльності в Україні. Детальніше ці відмінності викладені в п. 6.5.1 — 6.5.4 Інструкції НБУ.

2.2. Особливості відкриття і ведення поточних рахунків в іноземній валюті іноземним представництвам та інвесторам-нерезидентам

Відповідно до чинного законодавства України юридичним особам-нерезидентам поточні рахунки в іноземній валюті в уповноважених банках України не відкривають, однак такі рахунки мають право відкривати їх представництва, які займаються підприємницькою діяльністю на території України.

Для відкриття цього рахунку представництво юридичної особи-нерезидента подає до уповноваженого банку такі документи:

• заяву про відкриття рахунку від свого імені;

• копію свідоцтва про реєстрацію представництва в уповноважених органах України, засвідчену нотаріально;

• копію легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента, засвідчену нотаріально;

• копію легалізованого статуту (положення) юридичної особи, яка засновує представництво в Україні, засвідчену нотаріально;

• копію легалізованої довіреності юридичної особи-нерезидента її офіційному представникові на ведення справ в Україні, засвідчену нотаріально;

• картку із зразками підписів та відбитком печатки, засвідчену нотаріально.

Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті дипломатичним, консульським, торговельним та іншим офіційним представництвам іноземних держав, що розташовані на території України, до уповноваженого банку подають такі документи:

• заяву про відкриття рахунку;

• копію посвідчення Міністерства закордонних справ України про акредитацію посольства (представництва) на території України, засвідчену нотаріально або органом, що видав посвідчення;

• картку із зразками підписів та відбитком печатки, засвідчену Міністерством закордонних справ України.

Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті представництвові іноземного банку до уповноваженого банку України подають такі документи:

• заяву представництва про відкриття рахунку;

• копію легалізованого Положення про представництво іноземного банку, засвідчену нотаріально;

• копію легалізованої довіреності на виконання представницьких функцій, засвідчену нотаріально;

• картку із зразками підписів та відбитками печатки, засвідчену нотаріально.

На поточні рахунки в іноземній валюті постійних представництв іноземних компаній, фірм, міжнародних організацій, що займаються підприємницькою діяльністю, зараховуються кошти:

• у готівковій формі, що ввезені на територію України уповноваженим представником юридичної особи-нерезидента і зареєстровані митною службою при в'їзді в Україну;

• у сумі невикористаного залишку готівкової іноземної валюти за платіжними документами, що були раніше куплені в уповноважених банках України, для оплати витрат на відрядження та обслуговування транспортних засобів;

• перераховані з-за кордону на ім'я власника рахунку;

• куплені на міжбанківському валютному ринку України власником рахунку за рахунок власних коштів, що є на рахунку типу "П", відкритому в національній валюті України;

• перераховані в межах України відповідно до чинного законодавства тощо. За розпорядженням цих власників з поточного рахунку в інвалюті проводять такі видаткові операції:

• виплата готівкою для оплати праці працівникам-нерезидентам, що працюють в Україні за контрактом, для витрат на службові відрядження, експлуатаційні та представницькі витрати;

• перерахування за межі України на рахунки юридичних осіб-нерезидентів, інтереси яких представляють в Україні ці представництва;

• перерахування коштів на рахунок юридичної особи-резидента або як благодійний внесок;

• перерахування залишків коштів при закритті поточного рахунку в одному банку і відкритті в іншому;

• перерахування в рахунок погашення кредиту і процентів за нього;

• продаж на міжбанківському валютному ринку України для перерахування на рахунок типу "П" у національній валюті;

• інші перерахування, що не суперечать чинному законодавству України.

Облік операцій за цими рахунками ведеться за загальними правилами.

Для відкриття поточного валютного рахунку нерезидентові-інвестору - юридичній особі до банку подають такі документи:

• заяву на відкриття рахунку;

• картку із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися рахунком, засвідчену нотаріально;

• копію легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, засвідчену нотаріально;

• копію легалізованої довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком, засвідчену нотаріально.

На поточний рахунок в іноземній валюті нерезидента-інвестора зараховуються кошти:

• перераховані з-за кордону для здійснення інвестицій в Україну;

• доходи (дивіденди), одержані нерезидентом-інвестором від інвестиційної діяльності на території України;

• повернуті в результаті припинення ним інвестиційної діяльності.

Списуються кошти з цього рахунку для таких операцій:

• інвестицій і реінвестицій в Україні;

• розрахунків з митними органами;

• перерахувань за кордон доходів від інвестицій;

• сплати послуг уповноваженому банкові, який обслуговує цей рахунок.

У разі, якщо іноземним інвестором виступає фізична особа, в уповноважений банк подаються такі ж документи, що й юридичною особою, крім легалізованого витягу з відповідного реєстру, однак подається підтвердження іноземного банку про відкритий у ньому рахунок фізичної особи інвестора.


 
 

Цікаве

Загрузка...