WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Органiзацiя касової роботи в банку - Курсова робота

Органiзацiя касової роботи в банку - Курсова робота

Інструкція Про касові операції в банках України від 14.08.2003 року за № 337, встановлює порядок і вимоги щодо здійснення банками, їх філіями та відділеннями касових операцій у національній та іноземній валютах, регулює взаємовідносини банків з територіальними управліннями Національного банку, іншими банками та клієнтами з цих питань. Касові операції проводяться банками лише після одержання ліцензії Національного банку.

До касових операцій, які регламентуються цією Інструкцією, належать: приймання готівки національної та іноземної валюти від клієнтів для зарахування на власні рахунки та рахунки інших юридичних і фізичних осіб або на відповідний рахунок банку; видача готівки національної та іноземної валюти клієнтам з їх рахунків за видатковими касовими документами через касу банку або із застосуванням платіжних карток з їх рахунків чи відповідного рахунку банку через його касу або банкомат; приймання від фізичних та юридичних осіб готівки національної та іноземної валюти для переказу і виплати отримувачу суми переказу в готівковій формі; вилучення з обігу сумнівних банкнот (монет) та надсилання їх на дослідження; обмін клієнтам непридатних до обігу банкнот (монет) національної валюти на придатні.

Банки здійснюють касове обслуговування клієнтів на договірних засадах. Касове обслуговування банком клієнтів та оброблення готівки має здійснюватися в операційній касі.

До касових документів, які оформляються згідно з касовими операціями, визначеними Інструкцією Про касові операції в банках України від 14.08.2003 року, належать: заява на переказ готівки, прибутково-видатковий касовий ордер, заява на видачу готівки, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, грошовий чек, а також рахунки на сплату платежів та документи, установлені відповідною платіжною системою для відправлення переказу готівки та отримання його в готівковій формі.

Облік руху грошової готівки завжди відображається на рахунку 1001 "Банкноти та монети в касі банку". На дебеті проводяться суми готівки в національній і іноземній валюті, що вносяться в операційну касу банку для зарахування на рахунки банку та його клієнтів; суми обміняних пошкоджених банкнот і дефектної монети, що їх було отримано від клієнтів банку; суми готівки, яку отримано з установ Національного банку та з підвідомчих установ банку; суми готівки, яка надходить з обмінних пунктів; залишок готівки з банкоматів. Відповідно на кредиті рахунка 1001 проводяться суми готівки, що видається клієнтам банку; суми готівки, що надсилається в установи Національного банку України та підвідомчі установи банку; суми готівки, яка видається обмінним пунктам, видається під звіт, для банкоматів тощо.

Список використаної літератури

Нормативно-правова база

 • Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

 • Закон України від 7 грудня 2000 р. № 2121-ІІІ "Про банки і банківську діяльність" // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 5-6. — Ст. 30.

 • Постанова Правління Національного Банку України "Про затвердження Положення про порядок формування обов'язкових резервів для банків України" від 27 червня 2001 року / Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 липня 2001 р. за № 586/5777.

 • Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків у націоналъній та іноземній валюті, затв. постановою правління Націоналъноro банку України від 18 грудня 1998 р. № 527 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 1. - С. 98.

 • Інструкція про касові операції в банках України від 14.08.2003 року, затверджена постановою Правління Національного банку України від 14.08.2003 року за № 337.

  Монографічна, наукова та інша література

 • Банківське право України / За ред А. О. Селіванова. - К.: Ін Юре, 2000.

 • Банковское дело: стратегическое руководство. — М.: Кожалтбанкир, 1998.

 • Беркар Колас. Управління фінансовою діяльністю підприємства. – М.: Фінанси, 1997.

 • Васюренко О.В. Банківські операції. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2002.

 • Васюренко О.В. Механизм осуществления банковских операций с иностранной валютой. — Харьков: Гриф, 1997.

 • Васюренко О.В. Современные методи управлення банковскими ресурсами. — Харьков: Гриф, 1997.

 • Вступ до банківської справи / За ред. М. І. Савлука. — К.: Лібра, 1998.

 • Вступ до банківської справи / Під ред. М. І. Савлука. – К.: Лібра, 1998.

 • Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України. – К.: КНЕУ, 2001.

 • Ковальчук Т.Т., Коваль М.М. Ліквідність комерційного банку. - Київ: Знання, 1996.

 • Колесников В.И., Проливецкая Л.П., Александрова Н.Т. Банковское дело. – М.: Финансы и статистика, 1995.

 • Кучерявенко М.П. Банківське право. - Харків, 1999.

 • Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их операции. – М.: Банки и биржи, "ЮНИТИ", 1995.

 • Мороз А. Основы банковского дела. – К.: УФБШ, 1994.

 • Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. — 2-ге вид., доп. — Львів: ЛБІ НБУ, 2001.

 • Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003.

 • Основы банковского дела / Под ред. А. Н Мороза. – К.: Либра, 1994.

 • Поддерьогіна А.М. Фінанси підприємства. – К.: Вища школа, 1998.

 • Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання. - К.: Т-во "Знання", КОО, 1999.

  1 Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – С. 116-117.

  1 Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України. – К.: КНЕУ, 2001. – С. 116-118.

  1 Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – С. 118.

  1 Інструкція про касові операції в банках України від 14.08.2003 року, затверджена постановою Правління Національного банку України від 14.08.2003 року за № 337.

  1 Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України. – К.: КНЕУ, 2001. – С. 123.

  1 Інструкція про касові операції в банках України від 14.08.2003 року, затверджена постановою Правління Національного банку України від 14.08.2003 року за № 337.

  1 Інструкція про касові операції в банках України від 14.08.2003 року, затверджена постановою Правління Національного банку України від 14.08.2003 року за № 337.

  1 Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – С. 132-133.

  1 Васюренко О.В. Банківські операції. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. – С. 124.

  1 Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – С. 135.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...