WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Органiзацiя касової роботи в банку - Курсова робота

Органiзацiя касової роботи в банку - Курсова робота

Матеріальна відповідальність за схоронність грошового виторгу при інкасації та перевезенні цінностей покладається на всю бригаду.

Про загальну суму грошового виторгу, зданого інкасаторами, начальник відділу інкасації складає довідку і передає іїголовному бухгалтерові банку1.

Облік інкасованого грошового виторгу підлягає зарахуванню на поточні рахунки клієнтів і обліковується на рахунку № 1005 „Банкноти і монети, інкасовані до перерахування". Рахунок використовується як транзитний (Табл. 2).

Таблиця 2

Облік операцій з інкасування грошового виторгу

пор.

Назви рахунків та зміст операцій

Сума

Дт

Кт

1.

На суму грошового виторгу, інкасованого до перерахування: Банкноти і монети, інкасовані до перерахування № 1005 Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності № 2600

XXX

XXX

2.

Після перерахування грошового виторгу: Банкноти і монети в касі банку № 1001

Банкноти і монети, інкасовані до перерахування № 1005

XXX

XXX

3.

Виявлені надлишки грошей в інкасаторських сумках після перерахування проводяться по касі та зараховуються на поточний рахунок суб'єкта господарської діяльності:

Банкноти і монети в касі банку № 1001

Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності № 2600

XXX

XXX

4.

Нестачі грошового виторгу, виявлені в інкасаторських сумках, відображаються в обліку:

Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності № 2600 Банкноти і монети, інкасовані до перерахування № 1005

XXX

XXX

ІІ. Практична частина

4. Досвід банку з ведення касових операції СГД

4.1. Документальне оформлення та облік касових операцій СГД

1) В касу банку здано виторг від ТОВ „Модуль" через касира Шпінь Я.М. в сумі 80000.00 грн.

Дт 1001 – Банкноти і монети в касі банку

Кт 2600 – Поточні рахунки СГД

(див. Додаток 1)

2) Прийнято грошові кошти в оплату за товар від ПП Муріна Г.О. для зарахування на поточний рахунок СМП „Плай" в сумі 4800.00.

Дт 1001 – Банкноти і монети в касі банку

Кт 2902 – кредиторська заборгованість за прийняті платежі

(див. Додаток 2)

3) В касу банку від ПП Машіка А.В. прийняті власні кошти для поповнення поточного рахунку в сумі 5000.00 грн.

Дт 1001 – Банкноти і монети в касі банку

Кт 2600 – Поточні рахунки СГД

(див. Додаток 3)

4) Від ПП Дукорта Т.М. прийняті грошові кошти для поповненя карткового рахунку в сумі 520.00 грн.

Дт 1001 – Банкноти і монети в касі банку

Кт 2605 – Кошти СГД для розрахунків платіжними картками

(див. Додаток 4)

5) В касу банку прийнято внесок в статутний фонд від ТОВ „Славія" через касира Драб В.І. на користь ТОВ „Мрія" в сумі 10000.00 грн.

Дт 1001 – Банкноти і монети в касі банку

Кт 2600 – Поточні рахунки СГД

(див. Додаток 5)

6) Прийнято внесок в статутний фонд від фізичної особи Іваниці В.П. на користь ТОВ „Мрія" в сумі 7000.00 грн.

Дт 1001 – Банкноти і монети в касі банку

Кт 2600 – Поточні рахунки СГД

(див. Додаток 6)

7) Прийнято грошові кошти в сумі 3460.00 грн. Від фізичної особи Кіш В.Г. для оплати за товар згідно рахунку 45 від 15.10.04 без ПДВ для зарахування на поточний рахунок ТОВ „Смок" №26007245038001. Банк отримувача Уксоцбанк м. Ужгород МФО – 312011.

Дт 1001 – Банкноти і монети в касі банку

Кт 2902 – кредитна заборгованість за прийняті платежі

(див. Додаток 7)

8) Прийнято комісію за проведення платежу на користь ТОВ „Смок" від фізичної особи Кіш В.С. в сумі 7.50 грн..

Дт 1001 – Банкноти і монети в касі банку

Кт 6110 – комісійні доходи

(див. Додаток 8)

9) Прийнято комісію за відкриття поточного рахунку в національній валюті від ПП Кушнір В.М. в сумі 29.00 грн.

Дт 1001 – Банкноти і монети в касі банку

Кт 6110 – комісійні доходи

(див. Додаток 9)

10) Прийнято комісію за видачу бланків карток підписів від ПП Кушнір В.М. в сумі 4.50 грн.

Дт 1001 – Банкноти і монети в касі банку

Кт 6110 – комісійні доходи

(див. Додаток 10)

11) В касу банку здано інкасований виторг від ТОВ „Край" в сумі 25000.00

Дт 1005 – Банкноти і монети, інкасовані до перерахування

Кт 2600 – Поточні рахунки СГД

(див. Додаток 11)

12) Після перерахування інкасового грошового виторгу ТОВ „Край" кошти із транзитного рахунку 1005 „Банкноти і монети, інкасовані до перерахування" зараховуються на рахунок 1001 „Банкноти і монети в касі банку"

Дт 1001 – Банкноти і монети в касі банку

Кт 1005 – Банкноти і монети, інкасовані до перерахування

(див. Додаток 12)

13) При перерахуванні грошей інкасованого виторгу ТОВ „Край" виявлено надлишок грошей в одній із інкасаторських сумок на суму 30 грн.

Дт 1001 – Банкноти і монети в касі банку

Кт 2600 – Поточні рахунки СГД

(див. Додаток 13)

14) Прийнято грошові кошти від ПП Чорній В.П. для сплати процентів по кредиту за жовтень в сумі 103.00 грн.

Дт 1001 – Банкноти і монети в касі банку

Кт 2068 – Нараховані доходи за іншими кредитами в поточну діяльність які надані СГД

(див. Додаток 14)

15) Прийнято грошові кошти від ПП Чорній В.П. для сплати кредиту за жовтень в сумі 500.00 грн.

Дт 1001 – Банкноти і монети в касі банку

Кт 2062 – інші короткострокові кредити в поточну діяльність, які надані СГД

(див. Додаток 15)

Наприкінці операційного дня на підставі документів касир складає довідку касира прихідної каси про суму прийнятих грошей та кількість документів, які надійшли до каси, і звіряє суму за довідкою зі сумою прийнятих ним грошей.

Правильність даних довідки підтверджується підписами касира в касових журналах і операційних працівників на довідці касира.

(див. Додаток 16).

Видаток

1) З каси банку по грошовому чеку ТОВ „Максим" (касир ТОВ Ясницький В.В.) видано заробітну плату за вересень в сумі 6700.00 грн.

Дт 2600 – Поточні рахунки СГД

Кт 1001 – Банкноти і монети в касі банку

(див. Додаток 17)

2) ПП Кілуй по грошовому чеку з киса банку видано грошові кошти в сумі 1500.00 грн, з них на відрядження – 1000 грн., на госпвитрати – 500 грн.

Дт 2600 – Поточні рахунки СГД

Кт 1001 – Банкноти і монети в касі банку – 1000 грн.

Дт 2600 – Поточні рахунки СГД

Кт 1001 – Банкноти і монети в касі банку – 500 грн.

(див. Додаток 18)

3) ТОВ „Оріон" (касир Мамокін І.О.) по грошовому чеку з каси банку видано 950.00 грн, з них відпускні – 650.00 грн.; матеріальна допомога – 300.00 грн.

Дт 2600 – Поточні рахунки СГД

Кт 1001 – Банкноти і монети в касі банку – 650 грн.

Дт 2600 – Поточні рахунки СГД

Кт 1001 – Банкноти і монети в касі банку – 300 грн.

(див. Додаток 19)

4) ПП Русин В.О. по грошовому чеку з каси банку видано чистий дохід в сумі 2000.00 грн.

Дт 2600 – Поточні рахунки СГД

Кт 1001 – Банкноти і монети в касі банку – 2000 грн.

(див. Додаток 20)

5) З каси банку по грошовому чеку СМП „Ясінь" видано кошти на закупку товару в сумі 3300.00 грн.

Дт 2600 – Поточні рахунки СГД

Кт 1001 – Банкноти і монети в касі банку – 3300 грн.

(див. Додаток 21)

6) ТОВ „Карпати" (касир ТОВ Цупа Володимир Степанович) з каси банку видано кошти на оренду автомобіля в сумі 600.00 грн.

Дт 2600 – Поточні рахунки СГД

Кт 1001 – Банкноти і монети в касі банку – 600 грн.

(див. Додаток 22)

В кінці операційного дня касир на підставі документів складає довідку касира розхідної каси про суму виданих грошей і одержану суму підзвітних. Наведені в довідці касові обороти звіряє із записами в касових журналах операційних працівників. Касир підписується в касовому журналі, а операційні працівники в довідці.

(див. Додаток 23)

Після звірки всіх документів та грошей, касири здають завідуючеві каси сформовані залишки грошей з довідками та касовими документами.

Завідувач каси після отримання від касирів грошей, звітних довідок та документів складає зведену довідку про касові обороти.

(див. Додаток 24).

ВИСНОВКИ

Здійснюючи касові операції, банки додержуються цілком конкретних правил, а саме: 1. Документообіг за прибутковими касовими операціями організується так, щоб видача квитанцій клієнтам та зарахування сум на їхні поточні рахунки проводились лише після фактичного надходження грошей до каси. 2. У разі приймання грошей від працівників банку для занесення на рахунки внутрішньобанківського обліку прибутковий касовий ордер виписується у двох примірниках, із яких один є квитанцією. 3. Касові видаткові операції, виконувані відповідальними виконавцями, контролюються централізовано контролером, який веде касовий журнал видатків каси. Контроль видаткових операцій спрямований на запобігання: оплаті неправильно оформлених документів, оплаті чеків з підписами і відбитком печатки, що не відповідають зразкам, а також чеків, виписаних з чекової книжки, що не належить даному клієнту; надходженню до каси чеків та інших касових видаткових документів поза контролем операційних працівників і контролера банку; внесенню необгрунтованих виправлень і дописок у касові документи й журнали. 4. Головний бухгалтер визначає порядок подання контролером касових видаткових документів в касу для оплати, причому обов'язково під розписку касирів в окремій книзі або в касовому журналі. 5. Для перевірки достовірності підписів відповідальних виконавців банку на всіх розрахунково-платіжних документах, що приймаються до виконання, відповідні працівники (наприклад касири) повинні мати зразки підписів цих виконавців. 6. Контролери повинні користуватися власними зразками підписів працівників банку, а також зразками підписів і відбитків печаток клієнтури, їм забороняється користуватися тими зразками, якими користуються відповідальні виконавці. 7. Будь-які виправлення реквізитів у прибутково-видаткових грошових касових документах є недопустимими.


 
 

Цікаве

Загрузка...