WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Органiзацiя касової роботи в банку - Курсова робота

Органiзацiя касової роботи в банку - Курсова робота

ЗМІСТ

Вступ

І. Теоретична частина

1. Організація роботи касового апарату банку

1.1. Поняття касових операцій банку

1.2. Касовий апарат банку

1.3. Організація роботи касового апарату

2. Порядок здійснення касових операцій банку із СГД

2.1. Загальні вимоги до оформлення касових документів

2.2. Приймання банком готівки

2.3. Порядок видачі готівки з каси банку

2.4. Здійснення касових операцій із застосуванням платіжних

карток

2.5. Порядок вилучення з обігу та передавання для

дослідження сумнівних банкнот (монет)

3. Облік касових операцій

3.1. Вимоги МСБО щодо відображенняч готівки у фінансовій

звітності

3.2. Структура рахунків для обліку готівкових коштів

3.3. Організація та облік операцій з інкасування грошового

виторгу

ІІ. Практична частина

4. Досвід банку з ведення касових операції СГД

4.1. Документальне оформлення та облік касових операцій СГД

(практичний приклад)

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

ВСТУП

У недавньому минулому комерційні банки займали особливе положення в економіці західних країн. Державні органи завжди підтримували банки у разі кризи ліквідності або при загрозі банкрутства, щоб гарантувати стабільність фінансової системи. При цьому фінансове законодавство обмежувало сферу діяльності комерційних банків, точно визначаючи що і як вони можуть робити, і одночасно оберігало банки від появи конкурентів. Банки при цьому грали традиційну роль посередника між вкладниками і позичальниками і забезпечували функціонування платіжної системи, відносно мало думаючи про застосування нових методів і технологій.

Щоденно мільйони людей у світі мають справу з грошима. Грошові суми, якщо вони записані у вигляді цифрових даних, відображають дебіторську заборгованість, кредиторські вимоги або боргові зобов'язання. Гроші - один із чинників, що регулює економіку. Коли їх недостатньо - господарський механізм дає збої. Але й надто великий обсяг грошей в обігу не сприяє економічному розвитку. Отже, держава повинна слідкувати за тим, щоб функціонування грошей у країні здійснювалось у прямій залежності від економічного зростання.

Касові операції виконуються відповідно до інструкції Про касові операції в банках України від 14.08.2003 року, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 14.08.2003 року за № 337.

Національному банку України як головному банку держави належить монопольне право на емісію грошей, випуск в обіг національних грошових знаків (банкнот та монет). Як центральний банк держави він здійснює грошово-кредитну політику і розпоряджається резервними фондами грошових білетів і монет. Резервні фонди перебувають у виключному віданні Національного банку України і можуть витрачатися лише на підставі його письмових вказівок про випуск грошей в обіг або про видачу їх для потреб Автономної Республіки Крим, територіальних управлінь, інших установ НБУ. Зрозуміло, що такі операції належать до виключної компетенції Національного банку.

Метою курсової роботи стало вивчення наступних питань – поняття касових операцій банку, касового апарату банку, організації роботи касового апарату, загальних вимог до оформлення касових документів, приймання банком готівки, порядку видачі готівки з каси банку, здійснення касових операцій із застосуванням платіжних карток, порядку вилучення з обігу та передавання для дослідження сумнівних банкнот (монет), вимог МСБО щодо відображенняч готівки у фінансовій звітності, структури рахунків для обліку готівкових коштів, організації та обліку операцій з інкасування грошового виторгу, документального оформлення та обліку касових операцій СГД.

При написанні даної курсової роботи були використані наступні основні нормативно-правові акти: Закони України "Про банки і банківську діяльність", "Про Національний банк України", Інструкція Про касові операції в банках України, а також наукова література: Коцовської Р., Ричаківської В., Табачук Г., Грудзевич Я., Вознюк М. "Операції комерційних банків", Кіндрацької Л.М. „Бухгалтерський облік у банках України", Васюренко О.В. "Банківські операції"; його ж "Механизм осуществления банковских операций с иностранной валютой", Ющенко В.А., Міщенко В.І. "Валютне регулювання", Савлука М.І. "Вступ до банківської справи".

Курсова робота складається з наступних розділів: розділів 1 "Організація роботи касового апарату банку", розділу 2 "Порядок здійснення касових операцій банку із СГД", розділу 3 "Облік касових операцій", розділу 4 "Досвід банку з ведення касових операції СГД".

І. Теоретична частина

1. Організація роботи касового апарату банку

1.1. Поняття касових операцій банку

Касові операції банку становлять досить великий обсяг роботи і характеризують одну з головних функцій банку. Більше того, контроль стану ринку операцій з готівкою, що його покладено на банківську систему, є однією із важливих передумов поліпшення економічної ситуації в Україні.

Усі державні, кооперативні, акціонерні, орендні, колективні, громадські та інші підприємства, організації, установи незалежно від форми власності та видів діяльності, а також особи, що є суб'єктами підприємницької діяльності і мають поточний рахунок у банку, зобов'язані зберігати свої грошові кошти в установах банків. За потреби вони можуть одержати готівку з установ банку для розрахунків з оплати праці, грошових виплат та заохочень, купівлі цінних паперів, виплати дивідендів, гонорарів, стипендій, пенсій, витрат на службові відрядження, господарські потреби тощо1.

Постановою Правління Національного банку України від 18.01.99 за № 14 передбачено, що за касове обслуговування банк бере з клієнта плату в розмірі, передбаченому договором на касове обслуговування, але не більше 1,0 % від виданої суми готівки.

Плату за касове обслуговування бюджетних організацій, військових частин рекомендується встановлювати в менших розмірах з урахуванням того, що доходи, одержані від комплексного обслуговування державного бюджету, покривають у цілому відповідні витрати банку.

Видача готівки підприємствам зв'язку на виплату пенсій здійснюється безкоштовно на підставі того, що Національний банк підкріплює каси банків на ці операції безкоштовно.

Як бачимо, установи банків активно впливають на організацію готівково-грошового обігу: Національний банк України, як єдиний емісійний і касовий центр держави, організує і регулює обсягі структуру готівкової маси відповідно до основних напрямів грошово-кредитної політики; інші банки здійснюють аналіз і прогнозування готівкового обігу, виконують оперативні функції з реалізації єдиної грошово-кредитної політики на території регіону та ін1.

З огляду на сказане основними завданнями банків щодо готівкового обігу є:

  • безумовне виконання актів Верховної Ради України, Законів України, Указів Президента України, нормативних актів Національного банку України з питань регулювання обсягу і структури готівкової маси в обігу;

  • аналіз сукупних оцінок стану збалансованості грошових доходів і витрат населення;

  • прогнозування готівкового обігу за загальним обсягом і структурою з урахуванням основних напрямів грошової політики і показників економічного та соціального розвитку;

  • раціональна організація готівкового обігу та якнайбільше залучення готівки до кас банків;

  • обмеження готівкової емісії економічно обґрунтованими вимогами зростання обігу готівки;

  • своєчасна видача готівки суб'єктам господарювання на оплату праці, пенсій, допомог та для інших цілей;

  • додержання встановленого порядку ведення касової і емісійної роботи.

Досить значна маса готівки проходить через поточні рахунки контрагентів, що їх відкрито в установах банків і які використовуються для обліку руху коштів. Для проведення касових операцій у банку створюється структурний підрозділ — касовий апарат. Керівництво банку самостійно вирішує питання про структуру касового апарату. Але за будь-яких організаційних форм його побудови касовий апарат проводить приймання та видачу готівки, а також здійснює весь обсяг супутніх операцій: перерахунок інкасованої виручки, розмін грошових купюр і обмін їх на монету, оформлення і видачу грошових чекових книжок.

1.2. Касовий апарат банку

Операційна каса — це структурний підрозділ банків, який проводить операції з касового обслуговування клієнтів. Залишок грошей в операційній касі обмежено певним лімітом, що визначається за узгодженням з відповідною установою Національного банку залежно від обсягу готівкового обороту конкретного банку та умов його роботи.

Операційна каса може включати окремі види кас, а саме: прибуткову, видаткову, вечірню, перерахункову грошової виручки. Як правило, основний обсяг готівки в системі банків проходить через прибутково-видаткові каси.

Банки виконують касові операції з обслуговування клієнтів на основі єдиних правил, установлених Національним банком України. Ці правила визначають порядок прийняття та видачі грошей, їх перерахування, упакування, зберігання та обліку.


 
 

Цікаве

Загрузка...