WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Облiк рахункiв у банках - Курсова робота

Облiк рахункiв у банках - Курсова робота

Бухгалтерські записи з продажу іноземної валюти наведені в табл. 2.

Таблиця 2

п/п

Зміст бухгалтерського запису

Дебет

Кредит

Сума

1

Перерахування іноземної валюти для її продажу ($1000 х 5,4 = 5400)

334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"

312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"

$1000 5400 грн.

2

Зарахування суми придбаної іноземної валюти за курсом 5,5 ($1000 х 5,5 == 5500 мінус комісійна винагорода банку 100 грн. = 5400)

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

711 "Доходи від реалізації іноземної валюти"

5400 грн.

3

Списання вартості реалізованої іноземної валюти

942 "Собівартість реалізованої іноземної валюти"

334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"

5400 грн.

4

Нарахування суми комісійної винагороди — 100 грн.

942 "Собівартість реалізованої іноземної валюти"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

100 грн.

5

Списання суми комісійної винагороди — 100 грн.

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

711 "Доходи від реалізації іноземної валюти"

100 грн.

6

Списання доходу від реалізації іноземної валюти на фінансовий результат

711 "Доходи від реалізації іноземної валюти"

791 "Результат основної діяльності"

5550 грн.

7

Списання собівартості реалізованої іноземної валюти на фінансовий результат

791 "Результат основної діяльності"

942 "Собівартість реалізованої іноземної валюти"

5500 грн.

ВИСНОВКИ

Для узагальнення інформації, що стосується наявності і руху коштів (у національній та іноземній валюті в касах, на розрахункових (поточних) рахунках, валютних та інших рахунках у банках), грошових документів, короткострокових векселів отриманих, фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості, резерву сумнівних боргів і витрат майбутніх періодів, призначені рахунки 3 класу "Кошти, розрахунки та інші активи".

Кошти в іноземній валюті, операції з ними і розрахунки іноземною валютою за рахунками 3 і 4 класів "Власний капітал і забезпечення зобов'язань", іншими рахунками обліковуються в гривнях за курсом НБУ на дату здійснення грошової операції, оформлення митних документів, підписання документів про виконання робіт (послуг), підписання установчих документів, затвердження авансового звіту про використання підзвітних сум. Одночасно кошти, розрахунки відображаються в іноземній валюті. Курсові різниці, що виникають під час операцій з іноземною валютою, відносять до рахунків 71 "Інший операційний дохід", 74 "Інші доходи", 85 "Інші витрати", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 97 "Інші витрати".

За дебетом рахунка 31 "Рахунки в банках" відображається надходження коштів у кореспонденції з такими рахунками: 15 "Капітальні інвестиції", 30 "Каса" (внески готівкою), 31 "Рахунки в банках", 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 42 "Додатковий капітал", 46 "Неоплачений капітал", 60 "Короткострокові позики", 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками", 64 "Розрахунки за податками й платежами" (зарахування повернених зайво сплачених сум до бюджету), 70 "Доходи від реалізації" і т.д. За кредитом відбивається використання коштів у кореспонденції з дебетом рахунків 30 "Каса" (одержання готівки), 31 "Рахунки в банках", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 45 "Вилучений капітал", 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" (оплата рахунків-фактур за товарно-матеріальні цінності, послуги, виконані роботи), 64 "Розрахунки за податками і платежами" (облік сум, що належать до перерахування до бюджету), 66 "Розрахунки з оплати праці", 91 "Загаль-новиробничі витрати", 93 "Витрати на збут" та ін.

Таким чином, бухгалтерський облік — це система документального, суцільного, безперервного і взаємозалежного спостереження і контролю за діяльністю підприємства, спосіб узагальнення всіх господарських операцій у вартісному вираженні. Бухгалтерський облік на підприємствах призначений для забезпечення контролю за використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, віддзеркалювання в облікових і звітних документах повної і достовірної інформації про виробничо-господарську діяльність підприємства, додержування договірної і фінансової дисципліни.

У свою чергу, добре налагоджена й ефективно працююча система бухгалтерського обліку дозволяє аналізувати стан справ підприємства, контролювати надходження і витрату коштів, вчасно розраховуватися з дебіторами і кредиторами, з бюджетом. Створення такої фінансової системи є спільною справою керівника і бухгалтера. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку несе керівник підприємства, який призначає і звільняє бухгалтера за своїм розсудом.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Нормативно-правова база

 • Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" / Затверджений 01 червня 1999 року // Бухгалтерський облік і аудит. - №6. – 1999. – С. 9.

 • Інструкція "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" / Затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року за №291 // Бухгалтерський облік і аудит. - №1. – 2000. – С. 14.

 • Інструкція "Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті" / Затверджена постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 р. № 527 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24 грудня 1998 р. під № 819/3259.

 • Інструкція "Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" від 29 березня 2001 р. № 135, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2001 р. під № 368/5559.

 • Інструкції з застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій / Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291.

  Монографічна, наукова та інша література

 • Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2000.

 • Губачова О., Кочовна Ю. Господарські операції та річна фінансова звітність за новим Планом рахунків і національними стандартами // Бухгалтерський облік і аудит. - №10. – 2000.

 • Марочкіна А.М. Бухгалтерський облік за Національними стандартами.— Харків: Торсінг, 2002.

 • Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії і практики: навчальний посібник. – К, 2000.

 • Павлюк І. Організація переходу на нову систему бухгалтерського обліку на підприємстві // Бухгалтерський облік і аудит. - №2. – 2000.

 • Пархоменко В. Стандартизація бухгалтерського обліку і звітності // Бухгалтерський облік і аудит. - №5. – 1999.

 • Сопко В.В. Бухгалтерський облік. – К., 2000.

 • Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. – К.: А.С.К., 2000.

 • Довідник з бухгалтерського обліку / Укладач Ценклер Н.І, Шляхта Й.Д., Штулер Г.Г.; за ред Ценклер Н.І. – Ужгород: ІВА, 2000.

  1 Марочкіна А.М. Бухгалтерський облік за Національними стандартами.— Харків: Торсінг, 2002. – С. 129-135.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...