WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Облiк рахункiв у банках - Курсова робота

Облiк рахункiв у банках - Курсова робота

Синтетичний рахунок 31 "Рахунки в банках" і його субрахунки

311 "Поточні рахунки в національній валюті",

312 "Поточні рахунки в іноземній валюті",

313 "Інші рахунки в банку в національній валюті",

314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті" призначені для обліку операцій на поточних рахунках у бухгалтерії відповідно до Інструкції з застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291.

Записи в Журналі № 1 і Відомості № 1.2 виконуються після обробки банківських виписок. Обробка документів за виписками банку з інших рахунків підприємств у націопальній та іноземній валюті і відображення їх в облікових регістрах здійснюються в такому порядку.

1) Перевіряється відповідність записів у доданих до виписок розрахункових документах. У випадку одержання готівкових коштів з каси банку до виписки додається квитанція прибуткового касового ордера, яка оформляється при оприбуткуванні готівки до каси підприємства. Якщо в результаті перевірки виявляться допущені банком помилки, то суми помилкових записів слід віднести до субрахунка 374 "Розрахунки за претензіями", сповістити про це установу банку і вжити заходів з повернення коштів, що не належать підприємству, у п'ятиденний термін.

2) Після розшифровки і ретельної перевірки виписок проводиться розробка сум, які пройшли за рахунком, тобто проти кожної суми за випискою й у кожнім додатку до банківських виписок ставиться номер кореспондуючого рахунка.

3) Суми групуються і підраховуються окремо за дебетом і за кредитом шляхом їх підрахунку за однорідними операціями за однойменними кореспондуючими рахунками.

4) Суми з виписок до регістрів (Журнал № 1 та Відомість № 1.2) переносять загальними підсумками за однорідними операціями (з однаковою кореспонденцією рахунків) незалежно від того, чи то були виписки одного обслуговуючого банку, чи декількох.

Наприкінці місяця в Журналі № 1 та Відомості № 1.2 підраховуються підсумки за кореспондуючими рахунками і звіряються з оборотами за цими рахунками. Отримане сальдо має дорівнювати залишку, зазначеному в банківській виписці на останній день місяця. Наприкінці Журналу і Відомості проставляється дата перенесення оборотів до Головної книги. Зазначені документи завіряються підписами виконавців і головного бухгалтера.

Підприємства, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, відкривають у банку рахунки в іноземній валюті. Для кожного найменування іноземної валюти (долар США, євро й ін.) відкривається окремий рахунок. На дату проведення операцій з іноземною валютою (зарахування або списання валютних коштів з рахунка в банку) банки надають підприємствам окремі виписки за рахунками.

Записи у виписці відображаються в тій грошовій одиниці, у якій фактично здійснювалась операція, а також у гривневому еквіваленті, перерахування якого проводиться за курсом Національного банку України на дату здійснення операції.

Дані за валютними операціями на рахунках у банках систематизуються в Журналі № 1/1 (за кредитом субрахунків 312 і 314) і Відомості № 1.2/1 (за дебетом зазначених субрахунків). Записи в них проводяться одночасно в двох валютах: відповідній іноземній і національній валюті.

У разі зміни курсу гривні до іноземної валюти (зростання або падіння курсу Національного банку України) у Журналі № 1/1 і Відомості № 1.2/1 відповідно до виписки банку відображається курсова різниця, яка припадає на залишок валютних коштів, які обліковуються в банку на відповідному рахунку в іноземній валюті.

З метою одержання в одному регістрі зведених оборотів у розрізі кореспондуючих рахунків підсумкові показники Журналу № 1/1 і Відомості № 1.2/1 переносяться до Журналу № 1 та Відомості № 1.2 у передбачений для цього спеціальний рядок.

Аналітичний облік коштів ведеться за кожним видом валют і в гривневому еквіваленті одночасно.

Розділ 3. Бухгалтерські проведення з продажу та придбання

безготівкової іноземної валюти

У процесі господарської діяльності підприємства можуть зіткнутися з операціями, пов'язаними з продажем та купівлею іноземної валюти. Розглянемо порядок відображення придбання та продажу валюти на прикладах 13.1 та 13.2.

ПРИКЛАД 1.

Підприємство прийняло рішення придбати 1000 доларів США. Курс НБУ на день придбання — 5,4 грн. за 1 долар США, ринковий курс придбання — 5,5 грн. за 1 долар США, оплата послуг банку — 100 грн., 1% від суми перерахування на покупку валюти до Пенсійного фонду становить 55 грн.

Бухгалтерські записи з придбання іноземної валюти наведені в табл. 1.

Таблиця 1

п/п

Зміст бухгалтерського запису

Дебет

Кредит

Сума

1

Перерахування гривні для придбання 1000 дол.США ($1000 х 5,4 = 5400; оплата 1% до Пенсійного фонду = 55; оплата комісійних банку = 100)

334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"

311

"Поточні рахунки в національній валюті"

5555 грн.

2

Зарахування суми придбаної іноземної валюти за курсом НБУ ($1000 х 5,4 = 5400)

312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"

334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"

$1000 5400 грн.

3

Нарахування 1 % до Пенсійного фонду під час придбання валюти

92 "Адміністративні витрати"

651 "За пенсійним забезпеченням"

55 грн.

4

Відображення сплаченої суми збору до Пенсійного фонду — 55 грн.

651 "За пенсійним забезпеченням"

334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"

55 грн.

5

Нарахування суми комісійної винагороди — 100 грн.

92 "Адміністративні витрати"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

100 грн.

6

Списання суми комісійної винагороди — 100 грн.

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"

100 грн.

7

Списання курсової різниці між ринковим курсом покупки і курсом НБУ

(5,5 -~ 5,4) х $1000 = 100 грн.

945 "Втрати від операційної курсової різниці"

334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"

100 грн.

8

Списання курсової різниці на фінансовий результат

791 "Результат основної діяльності"

945 "Втрати від операційної курсової різниці"

100 грн.

У наведеному прикладі балансова вартість придбаної валюти становить 5500 грн.

ПРИКЛАД 2.

Підприємство прийняло рішення продати 1000 доларів США. Валюта обліковувалася за курсом 5,4 грн. за 1 долар США на суму 5400 грн. Курс НБУ на продаж на дату перерахування з валютного рахунка сюїав 5,4 грн. за 1 долар США. Отримано від продажу валюти 5550 грн. (курс продажу -- 5,55 грн. за 1 долар США). Оплата послуг банку -100 грн.


 
 

Цікаве

Загрузка...