WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Облiк валюти i валютних операцiй - Курсова робота

Облiк валюти i валютних операцiй - Курсова робота

Уповноважені банки протягом робочого дня зобов'язані забезпечувати безперебійну роботу обмінних пунктів (як власних, так і своїх агентів на умовах, передбачених угодами), підкріплювати іноземною та національною валютами та здійснювати оперативний контроль за роботою обмінних пунктів. Недотримання розміру маржі, а також одностороннє здійснення тільки купівлі або продажу іноземної валюти протягом робочого дня розглядається Національним банком України як порушення уповноваженим банком вимог наданої йому ліцензії на здійснення банківських операцій з наступною забороною виконання відповідних операцій (щодо власних обмінних пунктів) або нездійснення банком функцій агента валютного контролю (щодо обмінних пунктів, які працюють на підставі агентських угод з цим банком) і застосуванням фінансових санкцій та забороною агентам займатися обмінними операціями протягом року (лист Національного банку України від 21.08.98 №13-108/1439-6031).

Відображення негативних курсових різниць по операціях з іноземною валютою:

— при оплаті придбаних товарно-матеріальних цінностей, наданих послуг, виданих векселів, погашенні банківських кредитів

— при оплаті векселедавцем одержаних від нього векселів

 • при надходженні валютних коштів від покупців за товари і послуги, від замовників за виконані роботи тощо1.

ВИСНОВКИ

Режим здійснення операцій у іноземній валюті на території України, загальні принципи валютного регулювання, права й обов'язки суб'єктів валютних відносин регламентуються Декретом Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.93 № 15-93 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління НБУ від 04.08.97 № 212), Правилами використання готівкової іноземної валюти на території України, затвердженими постановою Правління НБУ від 26.03.98 та іншими нормативними актами.

Облік операцій у іноземній валюті регламентується Положенням про бухгалтерський облік операцій у іноземній валюті, затвердженим наказом Мінфіну України від 14.02.96 № 29 (із змінами, внесеними згідно з наказом Мінфіну України від 05.12.97 № 268).

Відповідно до зазначеного Положення і національного Плану рахунків бухгалтерський облік наявності та руху валютних коштів здійснюється на рахунку 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" за субрахунками (рахунками третього порядку): 312-1 "Валютний рахунок в країні", 312-2 "Валютний рахунок за кордоном", 312-3 "Транзитний валютний рахунок".

Записи на рахунку 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" та його субрахунках здійснюються на підставі виписок банку з цього рахунка і доданих до них розрахунково-платіжних документів, за якими були зараховані або сплачені кошти у іноземних валютах.

Аналітичний облік по рахунку 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" ведеться так, щоб забезпечити достовірну інформацію про наявність і рух валютних коштів по кожному з відкритих у банку рахунках в іноземних валютах: "Валютний рахунок у доларах США", "Валютний рахунок в англійських фунтах", "Валютний рахунок у німецьких марках" тощо. Проте для систематизації і узагальнення інформації про господарські операції у різних валютах у бухгалтерському обліку здійснюється перерахунок іноземних валют у національну валюту України (в гривні) за курсом, встановленим НБУ на дату оформлення розрахунково-платіжних документів. Такою датою вважається дата виписки платіжного доручення на перерахування іноземної валюти зарубіжному партнеру, дата виписки прибуткових і видаткових касових ордерів, дата митного оформлення матеріальних цінностей (робіт, послуг) по експортно-імпортних операціях.

При опрацюванні первинних документів, вартісні показники яких вказані в іноземних валютах, облікові працівники в знаменнику вказують еквівалент цих показників у гривнях по курсу НБУ на дату, яка прийнята для перерахунку операцій у іноземній валюті. У облікових регістрах (журналах-ордерах, відомостях, книгах) господарські операції також відображають в гривнях та іноземній валюті (з зазначенням назви валюти — російські рублі, долари США тощо).

Бухгалтерський облік операцій у іноземних валютах ведеться в тій самій системі рахунків, що й облік операцій у гривнях. Записи по рахунках розрахунків з постачальниками і підрядниками, покупцями і замовниками та іншими дебіторами і кредиторами здійснюються відповідно на рахунках 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками", 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками", 64 "Розрахунки за податками й платежами" та ін. При цьому можливе відокремлення розрахунків в іноземних валютах на окремих субрахунках, що відкриваються в складі відповідних синтетичних рахунків. У облікових регістрах обов'язково вказують дату здійснення господарської операції, оформленої відповідним документом.

Список використаної літератури

 • Закон України від 16.07.99 р. № 996-ХІV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність".

 • Закон України від 03.04.97 р. № 168/97-ВР "Про податок на додану вартість" (із змінами та доповненнями).

 • Закон України від 27.03.91 р. № 887-ХІІ "Про підприємства в Україні".

 • Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" (у редакції Закону від 22.05.97 р. № 283/97-ВР, із змінами та доповненнями).

 • Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.93 № 15-93 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління НБУ від 04.08.97 № 212).

 • Правила використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджені постановою Правління НБУ від 26.03.98.

 • Положення про бухгалтерський облік операцій у іноземній валюті, затвердженим наказом Мінфіну України від 14.02.96 № 29 (із змінами, внесеними згідно з наказом Мінфіну України від 05.12.97 № 268).

 • Інструкція "Порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні", затверджена постановою Правління Національного банку України від 02.02.95 р. № 21 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 13.10.97р. № 334).

 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 р. № 391/3684.

 • Положения про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. № 88, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.06.95 р. № 168/704.

 • Алпатова Я. Порядок формування звіту про фінансові результати. — Баланс. — 2000 — №11(292).

 • Грабова Н.М., Кривоноса Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках. - К.: А.С.К." 2002.

 • Козик В.В., Пайкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини. — К.: Знання-Прес, 2001.

 • Козлова Е, Я., Парашутин Я. В. Бухгалтерский учет.— М.: Финансы и статистика, 1994. Харламова Г. В., Ларикова Л. Ф., Ляхов А. Я. Практическое пособие бухгалтеру-менеджеру.— X.: Основа, 1995.

 • Кузьмінський А.М., Кузьмінський Ю.А. Теорія бухгалтерського обліку. - К.: "Все про бухгалтерський облік", 1999.

 • Марочкіна А.М. Бухгалтерський облік за Національними стандартами. — Харків: Торсінг, 2002.

 • Нидлз Б., Андерсон X,, Колдуэлл Д. Принципы бухгалтерского учета. — М.: Финансы и статистика, 1994.

 • Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. — К.: АСК, 2002.

 • Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання. — К.: Т-во "Знання", КОО, 1999.

  1 Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання. — К.: Т-во "Знання", КОО, 1999. – С. 190-192.

  1 Козик В.В., Пайкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини. — К.: Знання-Прес, 2001. – С. 177.

  1 Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання. — К.: Т-во "Знання", КОО, 1999. – С.195-201.

  1 Грабова Н.М., Кривоносое Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках. - К.: А.С.К." 2002. – С. 315-117.

  1 Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. — К.: А СК, 2002. – С. 484-487.

  1 Марочкіна А.М. Бухгалтерський облік за Національними стандартами. — Харків: Торсінг, 2002. – С. 218.

  1 Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. — К.: А СК, 2002. – С. 486-488.

  1 Грабова Н.М., Кривоносое Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках. - К.: А.С.К." 2002. – С. 318-324.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...