WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Кредит як джерело фiнансування капiтальних вкладень - Курсова робота

Кредит як джерело фiнансування капiтальних вкладень - Курсова робота

Для здійснення аналізу діючої системи кредитування підприємств в основні засоби, що діє сьогодні в нашій країні, розглянемо на прикладі реконструкції ресторанного комплексу "Едельвейс" (що знаходиться в міст" Ужгороді по вул.Волошина, 26) в торговий центр '"Едельвейс".

Сама будівля з квітня 1997 року належала Компанії у формі товариства з обмеженою відповідальністю "М-Файненс", що було засноване у 1996 році з метою здійснення підприємницької діяльності, а саме здавання в оренду власних приміщень. Проте даний вид діяльності на протязі шести років до 2002 року) прибутку підприємству не приносив, тому власникам підприємства необхідно було вживати заходів щодо підвищення ефективності діяльності та пошук нових можливостей відновлення власних основних засобів.

В травні 2002 року було вирішено провести реконструкцію ресторанного комплексу в торговий центр. Та для здійснення даної мети власних коштів у Компанії не було, тому власники підприємства вирішили залучити інвесторів. Таким інвестором став приватний підприємець Хмєлєвцов В.В., основним видом діяльності якого на протязі багатьох років були посередницькі послуги. 25 травня 2002 року був закпючений договір доручення в якому Компанія ТОВ "М-Файненс" доручає ПП Хмелєвцову В.В. провести ремонтно-будівельні роботи по реконструкції торгового центру "Едельвейс" за власні кошти. По закінченню виконанню робіт ПП Хмелєвцов В.В. виставляє Компанії ТОВ "М-Файненс" акт прийомки-виконаних робіт, та суму комісійної винагороди за здійснену роботу, згідно договору-доручення. Після чого підприємство на протязі одного року після підписання договору-доручення повертає понесені підприємцем витрати на реконструкцію тогового центру.

Слід відзначити, що таким чином ТОВ "М-Файненс" обрало підрядний спосіб ведення робіт. За таким способом фінансуваня капітальних вкладень Замовник сплачує вартість витрат, пов'язаних із проведенням робіт підрядними організаціями, безпосередньо зі свого розрахунковою рахунку в комерційному банку, використовуючи, як правило, форму розрахунків платіжними дорученнями. Вони виписуються й передаються до банку на підставі двосторонніх актів про виконання робіт. Банки не контролюють ці розрахунки, як не контролюють і оформлення фінансування й хід будівництва, тобто всю відповідальність за цільове та ефективне використання коштів на капітальні вкладення несуть самі учасники інвестиційного процесу, що відбувається за рахунок децентралізованих джерел.

ПП Хмєлєвцов В.В. для проведення ремонтно-будівельних робіт залучає ремонтно-будівельну фірму, яка володіє необхідною ліцензією та бере на себе всю відповідальність за здійснення будівельних робіт. Джерела фінансування ПП Хмєлєвцов В.В. використовує власні, від підприємницької діяльності, в сумі 158 097 грн. та залучені - звертається до банку за отриманням необхідної суми для фінансування реконструкції даного об'єкту - кредиту, який становить 400 000 грн. Всі розрахунки з будівельною фірмою проводяться в безготівковій формі тому ЗФ ВАТ "Банк Універсальний" відкриває кредитну лінію на 400 000 грн. Для відкриття кредитної лінії необхідно подати в філію банку пакет документів, що підтверджують платіжну спроможність позичальника. А саме. документи що підтверджують особи, які несуть відповідальність за погашення суми кредиту, реєстраційні документи підприємницької діяльності, довідку з ДПІ про доходи, одержані за останній рік діяльності: підтвердження дієздатності осіб. які є учасниками кредитної угоди.

Кредитні ресурси комерційних банків, за рахунок яких вони мають змогу надавати позички підприємствам, формуються за рахунок їх статутних капіталів і залучених коштів — залишків грошових коштів на поточних та інших рахунках своїх клієнтів, депозитів, а також кредитів Національного банку, міжбанківських кредитів інших комерційних банків.

Основним документом, який регулює кредитні відносини між підприємством і банком, є кредитний договір. Підприємство і банк самостійно виробляють форми своїх договірних відносин, тому кредитні договори можуть складатися або один раз на рік, або на кожний випадок одержання кредиту підприємством, а кредити можуть надаватися одноразово або відповідно до відкритої кредитної лінії.

Форма кредитного договору вільна. Будь-яких спеціальних інструкцій щодо складання кредитних договорів між комерційним банком і підприємством Національний банк не видає.

Таким чином, якщо у підприємства виникає потреба в одержанні банківського кредиту, воно звертається в банк з пропозицією про укладення договору (угоди). Форма звернення може бути у вигляді листа, клопотання, заявки, заяви. У будь-якому разі воно має вміщувати інформацію про необхідну суму кредиту, його цільове спрямування, форми забезпечення та строки погашення.

Кредитний договір визначає права й зобов'язання позичальника і банку, за допомогою яких реалізуються основні принципи банківського кредитування: строковість, поворотність, платність, забезпеченість кредитів товарно-матеріальними цінностями або відповідними витратами виробництва, цільовий характер позичок. Зокрема, банк зобов'язується в певні строки надати кредит підприємству на умовах і на цілях, визначених договором. Фіксується домовленість щодо суми кредиту, строку його погашення, процентної ставки за кредитом, обсягу прав банку, пов'язаних з використанням наданого кредиту та забезпеченням його поворотності, інші домовленості (наприклад, спрямування валюти позички: або на оплату товарно-матеріальних цінностей, або на поточний рахунок, або для використання в інший спосіб).

Зі свого боку підприємство зобов'язується використати кредит за призначенням, здійснити заходи для своєчасного повернення боргу, своєчасно сплачувати проценти за користування кредитом у встановленому розмірі. Договорами звичайно передбачається збільшення процентної ставки за затримку повернення позички понад обумовлений строк, що спонукає підприємство здійснювати заходи щодо додержання принципу строковості кредитування.

З метою гарантування повернення виданих позичок комерційні банки в процесі кредитування підприємств постійно вивчають стан кредитоспроможності позичальників і матеріальну забезпеченість кредитів (кредитоспроможність - це здатність позичальника своєчасно здійснювати розрахунки за всіма видами своїх зобов'язань господарської діяльності). Основні критерії оцінки кредитоспроможності підприємства, які приймаються до уваги банками, такі:

• відсоток забезпеченості діяльності позичальника власними коштами (не менш як 50%);

• репутація позичальника, у тому числі за критерієм своєчасності повернення кредитів, одержаних рашше;

• забезпеченість продукції підприємства збутом та ін.

З метою матеріальної забезпеченості й забезпечення повернення кредитів чинним законодавством передбачені певні положення, які банки використовують у взаємовідносинах зі своїми позичальниками.

По-перше, при складанні кредитних угод банк має право обумовити видачу кредиту укладанням договору застави. Предметом такого договору є майно (або майнові права), яке не може бути відчужене підприємством-позичальником та на яке може бути накладене стягнення при невиконанні зобов'язання на погашення позички. Конкретно об'єктами застави можуть бути основні засоби, виробничі запаси, готова продукція, товари, цінні папери; їх вартість має бути достатньою для погашення кредиту, процентів за користування ним, а також для сплати штрафних санкцій за затримку повернення позички.

Тому був підписаний договір застави між ЗФ ВАТ "Банк Універсальний" та Компанією ТОВ "М-Файненс" про заставу самого торгового центру "Едельвейс" при непогашенні у визначений термін ПП Хмелєвцовим В.В. отриману суму кредитних коштів. На момент підписання договору застави за експертною оцінкою вартість торгового центру становила 1230 000 грн.

По-друге, банк має право вимагати до видачі кредиту подання підприємством гарантії третьої юридичної особи; така гарантія — це зобов'язання гаранта погасити борг за позичкою в разі її несплати підприємством-позичальником. Кредитування під гарантію банки застосовують щодо підприємств, фінансове становище яких, за їх оцінкою, визнається нестійким.

По-третє, банки в процесі кредитування мають право вимагати від підприємств подання всієї необхідної інформації і звітності для контролю за використанням кредиту, фінансовим станом і станом обліку та збереження заставленого майна (бухгалтерські баланси, дані про залишки товарно-матеріальних цінностей тощо), здійснювати перевірки на місці стану забезпеченості кредитів як за даними бухгалтерського обліку, так і в натурі.

У кредитних договорах в обов'язковому порядку передбачається відповідальність підприємства-позичальника за використання не за цільовим призначенням одержаного кредиту у вигляді штрафу в розмірі до 25 відсотків від розміру використаного не за призначенням кредиту, а якщо для кредитування банк використовує кредитні ресурси Національного банку, штраф складає не менше 25 відсотків. Причому за порушення цієї норми чинного банківського законодавства комерційний банк несе матеріальну відповідальність перед Національним банком України (у разі якщо кредит виданий за рахунок кредитних ресурсів НБУ).


 
 

Цікаве

Загрузка...