WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Безготiвковi розрахунки фiзичних осiб в iноземнiй валютi - Курсова робота

Безготiвковi розрахунки фiзичних осiб в iноземнiй валютi - Курсова робота

На прикладі досвіду фахівців Закарпатської дирекції ВАТ "Укрсоцбанк" розглянемо порядок відкриття та ведення поточного рахунку фізичної особи-резидента в іноземній валюті (Євро).

Вклад до запитання фізичній особі відкривається у банківській установі на підставі:

- заяви згідно встановлених стандартів "Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті" (додаток А);

- документа, що засвідчує особу (паспорт, або документ, що його замінює);

- картки із зразком підпису, яка заповнюється в присутності працівника банку, що відкриває рахунок та ним засвідчується (додаток Б);

- договору на відкриття та обслуговування рахунку, де розглянуті основні аспекти взаємовідносин між установою банку, з одного боку, та фізичною особою – вкладником, з другого (додаток В).

Можливий варіант, коли клієнт може уповноважити другу особу розпоряджатися коштами на своєму рахунку, що обумовлюється в картці зразків підписів (додаток Г).

Після того, як у банківській установі був відкритий поточний рахунок, фізична особа вносить готівку у касу банку, а каса на рахунок клієнта (додаток Д) а також вкладник вніс у касу банку комісію у розмірі 20 грн за відкриття поточного рахунку (додаток Е).

Крім того у Закарпатській дирекції ВАТ "Укрсоцбанк" головним бухгалтером та касиром ведеться контроль прибутку по конкретному рахунку (додаток Ж).

ВИСНОВКИ

Для відкриття поточного валютного рахунку фізична особа-резидент подає до уповноваженого банку такі документи: заяву встановленого зразка; паспорт чи інший документ, що посвідчує особу; картку із зразком підпису, який проставляється в присутності працівника банку, що відкриває рахунок (картка засвідчується цим працівником); ідентифікаційний код. Між клієнтом і банком укладається договір на відкриття поточного рахунку в іноземній валюті.

Фізичній особі-резидентові - суб'єкту підприємницької діяльності для відкриття відповідного рахунку, крім документів, перерахованих вище, необхідно подати до уповноваженого банку копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності, засвідчену нотаріально чи органом, що видав свідоцтво. Рахунок також відкривають на підставі договору.

Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі-нерезидентові відкривають на підставі договору за умови пред'явлення паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, та подання до уповноваженого банку таких же документів, як і в попередньому випадку, і, крім того, копії легалізованого дозволу центрального банку іноземної країни на відкриття рахунку в разі, якщо це передбачено угодами між центральними банками, засвідчених нотаріально.

На поточні рахунки в іноземній валюті фізичних осіб-резидентів: 1) Зараховують: готівкову валюту та валюту за платіжними документами, виписаними уповноваженими банками України чи надісланими з-за кордону на ім'я власника рахунку; валюту, переказану з-за кордону чи одержану від юридичної особи-нерезидента як оплата праці, гонорар тощо; готівкову інвалюту чи інвалюту за платіжними документами, що ввезена на територію України і зареєстрована митною службою при в'їзді в Україну; інвалюту, одержану в Україні як оплата праці, премії, авторські гонорари; валюту, що перерахована в межах України іншою фізичною особою-нерезидентом з власного поточного інвалютного рахунку тощо. 2) Списують: інвалюту, що перераховується за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України; готівкову інвалюту чи інвалюту за платіжними документами для вивезення за межі України; інвалюту для перерахування на власний поточний рахунок в іншому уповноваженому банку тощо.

На поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента зараховуються: валюта, перерахована з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки України; готівкова валюта, яка ввезена на територію України і зареєстрована митною службою при в'їзді в Україну (в митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку України про зарахування іноземної валюти на рахунок); валюта за платіжними документами, ввезена на територію України власником рахунку і зареєстрована митною службою при в'їзді в Україну (в митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку України про зарахування іноземної валюти на рахунок, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку); валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, встановленому чинним законодавством України; валюта за іменними платіжними документами (чеками), виписаними уповноваженими банками України; валюта, одержана в Україні як оплата праці, премії, призи, авторські гонорари згідно з чинним законодавством України; валюта, що перерахована у межах України іншою фізичною особою-нерезидентом з власного поточного рахунку в іноземній валюті; кошти, що були раніше зняті власником з рахунку і не використані або не повністю використані.

З поточного рахунку в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента за розпорядженням власника чи за його дорученням проводяться такі операції: перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України відповідно до Правил переказування іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів фізичних осіб-резидентів і нерезидентів; виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України); виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України); перерахування на власний поточний рахунок чи вкладний рахунок в іншому уповноваженому банку України; перерахування в межах України на поточний рахунок іншої фізичної особи-резидента чи нерезидента; перерахування фізичною особою-нерезидентом на рахунок юридичної особи-резидента як інвестиція згідно з чинним законодавством України; виплата готівкою в грошовій одиниці України (при здійсненні операції продажу іноземної валюти уповноваженому банку України використовується курс Національного банку України);перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж товару чи надання послуг на території України (при здійсненні операції продажу іноземної валюти використовується курс Національного банку України); інвестування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р. №2121-111.

 • Закон України "Про Національний банк України" // Галиц. контракти. — 1999. — № 25. — С. 55—66.

 • Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19 лютого 1993 р. № 15-93 // Уряд. кур'єр. - № 9. - С. 3-9.

 • Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затверджена Постановою Правління НБУ від 18.12.1998 р. № 527 // Законодав. і нормативні акти з банків, діяльності. - 1999. - № 2. - С. 4-40.

 • Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, затверджені Постановою Правління НБУ від 18.03.1999 р. № 127 // Законодав. і нормат. акти з банків. діяльності. — 1999. — № 4. — С. 36—34.

 • Банки и банковские операции / Е. Ф. Жуков, Л. М. Максимова й др.; Под ред. проф. Е. Ф. Жукова. — М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997.

 • Банковское дело: стратегическое руководство. — М.: Кожалтбанкир, 1998.

 • Васюренко О.В. Банківські операції. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2002.

 • Васюренко О.В. Механизм осуществления банковских операций с иностранной валютой. — Харьков: Гриф, 1997.

 • Васюренко О.В. Современные методи управлення банковскими ресурсами. — Харьков: Гриф, 1997.

 • Вступ до банківської справи / За ред. М. І. Савлука. — К.: Лібра, 1998.

 • Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. — 2-ге вид., доп. — Львів: ЛБІ НБУ, 2001.

 • Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання. - К.: Т-во "Знання", КОО, 1999.

  1 Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19 лютого 1993 р. № 15-93 // Уряд. кур'єр. - № 9. - С. 3-9.

  1 Васюренко О.В. Банківські операції. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. – С. 298-301.

  1 Васюренко О.В. Банківські операції. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. – С. 298-301.

  1 Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затверджена Постановою Правління НБУ від 18.12.1998 р. № 527 // Законодав. і нормативні акти з банків, діяльності. - 1999. - № 2. - С. 4-40.

  1 Васюренко О.В. Банківські операції. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. – С. 302-303.

  1 Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затверджена Постановою Правління НБУ від 18.12.1998 р. № 527 // Законодав. і нормативні акти з банків, діяльності. - 1999. - № 2. - С. 4-40.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...