WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Безготiвковi розрахунки фiзичних осiб в iноземнiй валютi - Курсова робота

Безготiвковi розрахунки фiзичних осiб в iноземнiй валютi - Курсова робота

— перерахування у межах України на рахунок іншої фізичної особи — громадянина України (резидента);

— перерахування на власний поточний рахунок в іншому уповноваженому банку України чи вкладний рахунок;

— продаж на міжбанківському валютному ринку України для подальшого зарахування на рахунок у національній валюті;

б) у грошовій одиниці України:

— виплата готівкою в грошовій одиниці України (при здійсненні операції продажу іноземної валюти уповноваженому банку України використовується курс Національного банку України);

— перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж товару чи надання послуг на території України (при здійсненні операції продажу іноземної валюти використовується курс Національного банку України).

2.1.3. Порядок відкриття поточного рахунку фізичним особам-нерезидентам

Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі-нерезиденту відкривається на підставі договору за умови пред'явлення паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу, та подання до уповноваженого банку:

а) заяви встановленої форми;

б) картки зі зразком підпису, що надається у присутності працівника банку, який відкриває рахунок, та засвідчується цим працівником;

в) засвідченої нотаріально копії легалізованого дозволу центрального банку іноземної країни на відкриття рахунку у разі, якщо це передбачено міжнародними договорами України.

На поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента зараховуються:

— валюта, перерахована з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки України;

— готівкова валюта, яка ввезена на територію України і зареєстрована митною службою при в'їзді в Україну (в митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку України про зарахування іноземної валюти на рахунок);

— валюта за платіжними документами, ввезена на територію України власником рахунку і зареєстрована митною службою при в'їзді в Україну (в митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку України про зарахування іноземної валюти на рахунок, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

— валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, встановленому чинним законодавством України;

— валюта за іменними платіжними документами (чеками), виписаними уповноваженими банками України;

— валюта, одержана в Україні як оплата праці, премії, призи, авторські гонорари згідно з чинним законодавством України;

— валюта, що перерахована у межах України іншою фізичною особою-нерезидентом з власного поточного рахунку в іноземній валюті;

— кошти, що були раніше зняті власником з рахунку і не використані або не повністю використані.

З поточного рахунку в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента за розпорядженням власника чи за його дорученням проводяться такі операції:

а) в іноземній валюті:

— перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України відповідно до Правил переказування іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів фізичних осіб-резидентів і нерезидентів;

— виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);

— виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);

— перерахування на власний поточний рахунок чи вкладний рахунок в іншому уповноваженому банку України;

— перерахування в межах України на поточний рахунок іншої фізичної особи-резидента чи нерезидента;

— перерахування фізичною особою-нерезидентом на рахунок юридичної особи-резидента як інвестиція згідно з чинним законодавством України;

б) у грошовій одиниці України:

— виплата готівкою в грошовій одиниці України (при здійсненні операції продажу іноземної валюти уповноваженому банку України використовується курс Національного банку України);

—перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж товару чи надання послуг на території України (при здійсненні операції продажу іноземної валюти використовується курс Національного банку України);

 • інвестування [4]1.

2.2. Принципи ведення бухгалтерського обліку коштів до запитання

клієнтів в банку

2.2.1. Структура відображення коштів до запитання фізичних

осіб в іноземній валюті у Плані рахунків

Операції з вкладами населення обліковуються на пасивних балансових рахунках 2-го класу "Операції з клієнтами" Плану рахунків біхгалтерського обліку в комерційних банках. Кошти фізичних осіб до запитання облікрвуються таким чином:

 • Кошти клієнтів банку

 • Кошти до запитання фізичних осіб

  2620 П Поточні рахунки фізичних осіб

  Призначення рахунків: облік залучених коштів фізичних осіб до запитання та розрахунки за ними.

  За кредитом рахунків проводяться суми, що надходять на рахунки клієнтів згідно з режимом роботи рахунків.

  За дебетом рахунків проводяться суми перерахувань, виплат за розпорядженням власників рахунків згідно з режимом роботи рахунків.

  2.2.2. Організація аналітичного та синтетичного обліків за

  коштами до запитання фізичних осіб

  Контроль за станом рахунку кожного вкладника можливий на наступному рівні аналітичного обліку при наявності потужних ПЕОМ або ведеться у відділах наступного контролю. Обов'язкові параметри аналітичного обліку вводяться з урахуванням вимог НБУ щодо звітності банків. Номер аналітичного рахунку за коштами фізичних осіб може формуватися таким чином:

  • Перші чотири цифри - № балансового рахунку

  • Наступний розряд – ключовий

  • Наступні два розряди – номер філії

  • Наступні два розряди – код вкладу за видом

  У номері аналітичного рахунку може вказуватися код валюти вкладу.

  Наприклад:

  Номер аналітичного рахунку вкладів до запитання (код 01) філії №04 у доларах США (код 840).

  У номер аналітичного рахунку включають лише частину параметрів з усього набору, інші параметри зберігаються поза номером рахунку у відповідних файлах і можуть використовуватися під час виконання окремих операцій та побудови звітності.

  Запис інформації про операції, які виконуються банком, та можливість відобразити ці операції в анрегованому вигляді в балансовій та фінансовій звітності для аналізу управління забезпечується за допомогою синтетичного обліку, тобто з використанням балансових рахунків.

  Операції на рахунках фізичних осіб в іноземній валюті обліковуються так як і на рахунках у національній валюті.

  Розглянемо синтетичний облік деяких операцій з вкладами населення (Табл. 2.2.2.1.).

  Таблиця 2.2.2.1.

  Облік операцій за рахунками фізичних осіб в іноземній валюті

  п/п

  Назви рахунків та зміст операцій

  Сума

  Дт

  Кт

  1.

  Надійшли готівкою від фізичної особи кошти для зарахування на його поточний валютний рахунок Банкноти і монети в касі банку № 1001

  Поточні рахунки фізичних осіб № 2620

  XXX

  XXX

  2.

  Надійшов з-за кордону переказ для зарахування на рахунок фізичної особи

  Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках № 1500

  Поточні рахунки фізичних осіб № 2620

  XXX

  XXX

  3.

  Видано готівкою з валютного рахунку фізичної особи Поточні рахунки фізичних осіб № 2620

  Банкноти і монети в касі банку № 1001

  XXX

  XXX

  4.

  Списано плату за видану готівкою з поточного рахунку суми переказу

  а) Поточні рахунки фізичних осіб № 2620

  Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів № 3800

  б) Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів № 3801

  Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів № 6110

  XXX

  XXX

  XXX

  XXX

  5.

  Нараховані проценти на валютний рахунок фізичної особи а) Процентні витрати за коштами до запитання фізичних осіб № 7040

  Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів № 3801

  б) Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів № 3800

  Поточні рахунки фізичних осіб № 2620

  XXX

  XXX

  XXX

  XXX

  3. Документальне оформлення та облік операцій поточних рахунках фізичних осіб

  Підсумовуючи вищесказане слід зазначити, що уповноважені банки України при відкритті поточних рахунків в іноземній валюті фізичним особам дотримуються таких умов(Рис. 3.1.):

  Рис. 3.1. Вимоги до оформлення поточних інвалютних рахунків фізичних осіб - резидентів і нерезидентів


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...