WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Безготiвковi розрахунки фiзичних осiб в iноземнiй валютi - Курсова робота

Безготiвковi розрахунки фiзичних осiб в iноземнiй валютi - Курсова робота

Операції з іноземною валютою поділяються на поточні і такі, що пов'язані з рухом капіталу, причому для здійснення останніх має бути спеціальний дозвіл НБУ.

Банківські операції з іноземною валютою за ступенем їх складності та ризикованості можна класифікувати у такий спосіб:

— ведення валютних рахунків клієнтів;

— неторговельні операції;

— установлення прямих кореспондентських зв'язків з іноземними банками;

— операції за міжнародними торговельними розрахунками;

— операції з торгівлі іноземною валютою на внутрішньому валютному ринку;

— операції із залучення та розміщення валютних коштів на внутрішньому ринку (здійснюються з резидентами України);

— операції із залучення та розміщення валютних коштів на міжнародних ринках (здійснюється з нерезидентами України);

— валютні операції на міжнародних грошових ринках;

— операції з монетарними металами на внутрішньому ринку;

— операції з монетарними металами на міжнародних ринках. Валютні операції здійснюються уповноваженими банками, тобто банками, що мають ліцензії НЬУ на здійснення цих операцій. Банки, котрі одержали ліцензію на ведення операцій в іноземній валюті, виконують функції агента валютного контролю за операціями своїх клієнтів.

При проведенні валютних операцій банки керуються законодавчими та нормативними документами України.

2. Порядок відкриття та облік операцій поточних рахунків фізичних осіб в іноземній валюті

2.1. Поняття поточного рахунку та правила їх відкриття

2.1.1. Поняття поточного рахунку

Правовідносини, що виникають при відкритті клієнтам банків рахунків, регулює Інструкція "Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті", затверджена постановою Правління НБУ від 18 грудня 1998 р. (далі Інструкція).

Банківські рахунки в іноземній валюті поділяються на:

— поточні;

— депозитні (вкладні).

При отриманні документів на відкриття банківського рахунку суб'єктів підприємницької діяльності — юридичної чи фізичної особи — уповноважений працівник банку зобов'язаний перевірити повноваження особи, яка подає документи, її паспорт, а також зробити у присутності цієї особи копії перших чотирьох сторінок паспорта керівника чи головного бухгалтера, які мають зберігатися у справі про відкриття рахунку.

При отриманні документів на відкриття чи переоформлення банківських рахунків банки зобов'язані здійснити перевірку поданих документів на відповідність їх чинному законодавству, зокрема:

— підписи осіб на заяві про відкриття рахунку мають бути розшифровані з обов'язковим зазначенням прізвища й ініціалів та ідентифіковані з підписами у картці зі зразками підписів та відбитком печатки;

— свідоцтво про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності має відповідати затвердженим урядом зразкам;

— засвідчу вальні написи нотаріуса на документах вважаються дійсними у разі, якщо вони відповідають формам, затвердженим наказом Міністерства юстиції України.

У картці зі зразками підписів та відбитком печатки вказується номер рахунку, а також ідентифікаційний код (номер) власника рахунку, що проставляється на підставі відповідних довідок статистичних чи податкових органів [4]1.

У разі відкриття (закриття) або зміни номерів усіх видів рахунків (крім рахунків фізичних осіб та офіційних представництв) установа банку зобов'язана повідомити про це податковий орган за місцем реєстрації власника рахунку протягом трьох робочих днів з дати відкриття або закриття рахунку (включаючи день відкриття чи закриття).

Примірник цього повідомлення, що надійшов до установи банку, з відміткою податкового органу про взяття рахунку на облік залишається у справі про відкриття рахунків.

Крім цього, повідомлення про відкриття (закриття) чи зміну номера рахунку надсилається також до Національного банку України для включення до зведеного реєстру власників рахунків.

До отримання повідомлення про взяття рахунків суб'єктів підприємницької діяльності на податковий облік на цих рахунках здійснюються лише операції із зарахування коштів. Датою початку операцій за видатками з рахунків суб'єктів підприємницької діяльності в установі банку є дата реєстрації отримання банком зазначеного повідомлення.

Днем відкриття рахунку вважається дата, зазначена на заяві про відкриття рахунку у розділі "Відмітки банку".

Ведення рахунку передбачає готівкове та безготівкове його обслуговування. Під режимом ведення рахунку розуміють правила зарахування та здійснення видатків відповідних коштів.

 • Порядок відкриття поточного рахунку фізічним особам-резидентам

  Під поняттям "фізична особа" розуміють людину (громадянина) як учасника правовідносин.

  Фізичним особам — суб'єктам підприємницької діяльності (резидентам), які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи, поточний рахунок відкривається згідно з порядком, визначеним для юридичних осіб-резидентів.

  Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі — суб'єкту підприємницької діяльності відкривається на підставі договору за умови пред'явлення паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу, та подання до уповноваженого банку:

  а) заяви встановленої форми;

  б) копії свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності, засвідченої нотаріально чи органом, що видав свідоцтво;

  в) картки зі зразком підпису, що надається у присутності працівника банку, який відкриває рахунок, та засвідчується цим працівником або нотаріально.

  Зарахування коштів на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-резидента, яка займається підприємницькою діяльністю, та використання коштів з цього рахунку здійснюється за режимом поточного рахунку в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів.

  Поточні рахунки в іноземній валюті відкриваються також:

  — фізичним особам-резидентам:

  а) громадянам України (без підтвердження джерел походження коштів в іноземній валюті);

  б) іноземцям та особам без громадянства, які отримали посвідку на проживання в Україні (без підтвердження джерел походження коштів в іноземній валюті);

  — фізичним особам-нерезидентам:

  а) іноземцям та особам без громадянства, які проживають в Україні відповідно до візи, відкритої строком до одного року (за наявності підтвердження джерел походження іноземної валюти);

  б) громадянам України, які постійно проживають за кордоном (за наявності відкритої візи строком до одного року та підтвердження джерел походження іноземної валюти) [8]1.

  Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі-резиденту відкривається на підставі заяви; документа, що засвідчує особу (паспорт або документ, що замінює його); договору на відкриття та обслуговування рахунку між установою банку та громадянином; картки зі зразком підпису, який надається у присутності працівника банку, що відкриває рахунок, та засвідчується цим працівником.

  На поточні рахунки в іноземній валюті фізичних осіб-резидентів зараховуються:

  — готівкова валюта;

  — валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку згідно з чинним законодавством України;

  — валюта за іменними платіжними документами (чеками), виписаними уповноваженими банками України;

  — валюта, переказана з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки України;

  — валюта, одержана з-за кордону від юридичної особи-нерезидента як оплата праці, премії, призи, авторські гонорари;

  — валюта за іменними платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку;

  — валюта за платіжними документами, ввезеними з-за кордону власником рахунку і зареєстрованими митною службою при в'їзді в Україну;

  — валюта, перерахована власнику рахунку за дорученням юридичної особи-нерезидента через юридичну особу-резидента (посередника) на підставі укладених міжнародних угод (контрактів, договорів), якими передбачено отримання резидентами України гонорарів, премій, призів та інших виплат від нерезидентів з-за кордону за використання їхніх творів, винаходів, відкриттів тощо згідно з чинним законодавством України;

  — валюта, перерахована в межах України іншою фізичною особою (резидентом чи нерезидентом) з власного поточного рахунку в іноземній валюті.

  З поточного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням фізичної особи-резидента чи за його дорученням проводяться такі операції:

  а) в іноземній валюті:

  — перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України відповідно до Правил переказування іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів фізичних осіб — резидентів і нерезидентів;

  — виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України, що встановлюється Національним банком України);

  — виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...