WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Безготiвковi розрахунки фiзичних осiб в iноземнiй валютi - Курсова робота

Безготiвковi розрахунки фiзичних осiб в iноземнiй валютi - Курсова робота

ЗМІСТ

Вступ

І. Теоретична частина

1. Загальні засади здійснення операцій в іноземній валюті

 • Поняття іноземної валюти та валютних операцій

  1.2. Суб'єкти, які можуть здійснювати валютні операції

  2. Порядок відкриття та облік операцій поточних рахунків фізичних

  осіб в іноземній валюті

  2.1. Поняття поточного рахунку та правила їх відкриття

  2.1.1. Поняття поточного рахунку

 • Порядок відкриття поточного рахунку фізічним

  особам-резидентам

  2.1.3. Порядок відкриття поточного рахунку фізичним особам-

  нерезидентам

  2.2. Принципи ведення бухгалтерського обліку коштів до запитання

  клієнтів в банку

  2.2.1. Структура відображення коштів до запитання фізичних

  осіб в іноземній валюті у Плані рахунків

  2.2.2. Організація аналітичного та синтетичного обліків за

  коштами до запитання фізичних осіб

  ІІ. Практична частина

  3. Документальне оформлення та облік операцій за поточними

  рахунками фізичних осіб на прикладі досвіду Закарпатської

  дирекції ВАТ "Укрсоцбанк"

  Висновки

  Список використаної літератури

  ВСТУП

  Сучасний комерційний банк — це автономне, економічно самостійне, незалежне комерційне підприємство, яке функціонує за умов повної економічної самостійності, партнерських взаємовідносин з клієнтами в межах державного контролю за його діяльністю з боку органів банківського нагляду. Специфіка діяльності комерційного банку визначається його функціями та операціями. Згідно з Законом України "Про банки та банківську діяльність" банк — це "юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб".

  Хоча банки і здійснюють багато операцій, але особлива увага держави завжди була направлена на рух грошових коштів на валютних рахунках. Правовідносини, що виникають при відкритті клієнтам банків рахунків, регулює Інструкція "Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті", затверджена постановою Правління НБУ від 18 грудня 1998 р.

  У даній курсовій роботі нас цікавить – порядок відкриття поточних рахунків фізичних осіб в іноземній валюті та облік операцій за ними, тому що, дуже часто, саме за допомогою відкриття поточних рахунків фізичних осіб в іноземній валюті проводяться фінансові валютні махінації до яких не байдужа Українська держава, так як саме вони, у немалому ступені, підривають економіку нашої країни. Отже, дане питання є актуальним для розгляду і насамперед у період становлення фінансової стійкості нашої країни.

  Метою курсової роботи стало вивчення наступних питань - поняття іноземної валюти та валютних операцій, поняття поточного рахунку, порядку відкриття поточного рахунку фізічним особам-резидентам і особам-нерезидентам, документального оформлення та обліку операцій поточних рахунках фізичних осіб.

  При написанні даної курсової роботи були використані наступні основні нормативно-правові акти: Закони України "Про банки і банківську діяльність", "Про Національний банк України", Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, а також наукова література: Коцовської Р., Ричаківської В., Табачук Г., Грудзевич Я., Вознюк М. "Операції комерційних банків", Васюренко О.В. "Банківські операції"; його ж "Механизм осуществления банковских операций с иностранной валютой", Ющенко В.А., Міщенко В.І. "Валютне регулювання", Савлука М.І. "Вступ до банківської справи".

  Курсова робота складається з наступних розділів: розділів 1 "Загальні засади здійснення операцій в іноземній валюті", розділу 2 "Порядок відкриття поточних рахунків фізичних осіб в іноземній валюті", розділу 3 "Документальне оформлення та облік операцій поточних рахунках фізичних осіб".

  1. Загальні засади здійснення операцій в іноземній валюті

 • Поняття іноземної валюти та валютних операцій

  Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і контролю" термініноземна валюта означає:

  — іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу;

  — кошти у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських та інших кредитно-фінансових установ за межами України;

  — платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи), виражені в іноземній валюті або монетарних металах;

  — монетарні метали — золото і метали іридієво-платинової групи в будь-якому вигляді та стані, за винятком ювелірних, промислових і побутових виробів з цих металів і брухту цих металів.

  Згідно з Декретом "іноземна валюта" — це як власне іноземна валюта, так і монетарні метали, платіжні документи та інші цінні папери, виражені в іноземній валюті або монетарних металах [3]1.

  Згідно з Декретом довалютних операцій належать:

  — операції, пов'язані з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій між резидентами у валюті України;

  — операції, пов'язані з використанням валютних цінностей у міжнародному обігу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей та інших зобов'язань, предметом яких є валютні цінності;

  — операції, пов'язані із ввезенням, переказуванням і пересиланням на територію України та вивезенням, переказуванням і пересиланням за її межі валютних цінностей.

  Отже, операції, пов'язані з використанням як засобу платежу іноземної валюти і платіжних документів в іноземній валюті, а також з покладанням виконання зобов'язань в іноземній валюті на третю особу, є валютними операціями [8]1.

  1.2. Суб'єкти, які можуть здійснювати валютні операції

  Валютні операції можуть здійснюватися як громадянами України, так і громадянами іноземних держав. Відповідно до цього існують такі поняття, як "резидент" та "нерезидент".

  Резидентами є:

  — фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном; (Постійне місце проживання — місце проживання на території України не менше одного року фізичної особи, яка не має постійного місця проживання на території інших держав і має намір проживати на території України протягом необмеженого строку, не обмежуючи таке проживання певною метою, за умови, що таке проживання не є наслідком виконання цією особою службових обов'язків або зобов'язань за договором (контрактом).)

  — юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), з місцезнаходженням на території України, які провадять свою діяльність на підставі законів України;

  — дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва України за кордоном, які користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, а також філії та представництва підприємств і організацій України за кордоном, що не ведуть підприємницької діяльності.

  Нерезидентами вважаються:

  — фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання за межами України, в тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України;

  — юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), з постійним місцезнаходженням за межами України, які створені і діють відповідно до законодавства іноземної держави, у тому числі юридичні особи та інші суб'єкти підприємницької діяльності з участю юридичних осіб та інших суб'єктів підприємницької діяльності України; (Постійне місцезнаходження — місцезнаходження офіційно зареєстрованого головного органу управління (контори) суб'єкта господарської (зовнішньоекономічної) діяльності.)

  — розташовані на території України іноземні дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва, міжнародні організації та їхні філії, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, а також представництва інших організацій і фірм, які не здійснюють підприємницької діяльності на підставі законів України [8]1.

  Для резидентів і нерезидентів існують різні порядки відкриття і ведення рахунків в іноземній валюті, що регламентуються НБУ в межах валютного регулювання. У системі валютного регулювання поняття "резидент" і "нерезидент" визначають суб'єктів стосовно їх операцій з національною та іноземною валютою.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...