WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Безготiвковi розрахунки фiзичних осiб - Курсова робота

Безготiвковi розрахунки фiзичних осiб - Курсова робота

Якщо сума здачі більша, ніж двадцять відсотків від суми розрахункового чека, фізична особа може відмовитися від купівлі або зобов'язана переоформити розрахунковий чек у банку.

Порядок отримання розрахункового чека фізичною особою. Щоб отримати розрахунковий чек, фізична особа, так само, як і юридична, подає в банк, який її обслуговує, відповідні заяви в одному примірнику.

Заяви, які подає фізична особа, - це типові форми, наведені в Постанові №135. Ці заяви заповнюються від руки або з використанням технічних засобів за всіма вказаними в них реквізитами і передаються фізичною особою в банк.

Незважаючи на те, що за заявою фізична особа отримує розрахункові чеки, в бланку заяви й талоні вказується чекова книжка.

За потреби дозволяється одночасна видача фізичній особі обслуговуючим банком за однією заявою кількох розрахункових чеків з вказанням загальної суми ліміту на рахунку грошових коштів, що депонуються фізичною особою. На зворотному боці бланка заяви фізична особа сама вказує суму ліміту за кожним розрахунковим чеком.

При отриманні розрахункового чека фізичною особою в нього вже повинні бути внесені працівником банку, який видає розрахунковий чек, такі реквізити:

- назва і номер МФО банку-емітента (банк може поставити відбиток свого штампа);

- прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, дані її паспорта або документа, що заміняє його, на розрахунковому чеку і на корінці цього чека;

- ідентифікаційний номер фізичної особи, яка одержує розрахунковий чек;

- номер рахунка в банку, з якого здійснюється оплата розрахункового чека;

- суму грошових коштів, на яку виписаний розрахунковий чек, цифрами і літерами;

- термін дії розрахункового чека;

- число, місяць і рік видачі розрахункового чека (місяць повинен бути написаний літерами, дата видачі чека повинна відповідати даті його реальної видачі);

- на зворотному боці корінця розрахункового чека окремо наводяться суми, які були внесені готівковими грошовими коштами, і суми, які були перераховані в безготівковій формі з рахунка фізичної особи.

За дорученням фізичної особи, завіреним у нотаріальному порядку, розрахунки з використанням її розрахункових чеків може здійснювати й інша фізична особа. У дорученні обов'язково вказується серія, номер і сума розрахункового чека.

Таке доручення надається разом з пред'явленням розрахункового чека в банк до оплати. У відомості й усіх інших документах, які використовуються далі під час розрахунків розрахунковими чеками, робиться запис:

"За дорученням від ___________________".

(прізвище, ім'я, по батькові )

При отриманні юридичними особами розрахункових чеків, що використовуються фізичними особами, вони повинні обов'язково перевірити правильність заповнення отриманих розрахункових чеків від фізичних осіб відповідно до вимог Постанови №135.

Після того як юридична особа отримала розрахунковий чек від фізичної особи, вона повинна поставити на зворотному боці розрахункового чека дату отримання розрахункового чека і відбиток печатки підприємства.

Потім потрібно скласти "Відомість про прийняті до оплати розрахункові чеки", а під час подання такого розрахункового чека в банк до оплати - "Реєстр розрахункових чеків"

Клієнт банку - фізична особа в будь-який момент може прийняти рішення про припинення безготівкових розрахунків з використанням розрахункових чеків. У цьому випадку він зобов'язаний подати в банк, який видав розрахункові чеки, невикористані розрахункові чеки разом з відповідною заявою про зарахування невикористаного залишку ліміту на той рахунок, з якого депонувалися кошти. Такий самий порядок припинення розрахунків з використанням чеків і в разі закінчення терміну дії розрахункового чека.

Крім того, фізична особа, на відміну від юридичної, має право обміняти розрахунковий чек на готівкові грошові кошти.

Одним з недоліків використання розрахункових чеків фізичною особою є те, що вона не може продовжити термін дії розрахункового чека. У цій ситуації рекомендуємо переоформити розрахунковий чек.

У разі переоформлення розрахункового чека фізична особа повинна здати в банк невикористаний розрахунковий чек, після чого працівник банку оформить новий розрахунковий чек і внесе в нього необхідні зміни.

У разі втрати розрахункового чека (розрахункових чеків) фізична особа зобов'язана подати в банк відповідну заяву з вказанням номерів невикористаних чеків (порядок оформлення такої заяви для юридичних осіб був наведений у попередньому уроці, він аналогічний і для фізичної особи). Кошти в сумі невикористаного ліміту повертаються фізичній особі на підставі заяви за встановленою формою, але не раніше ніж через 10 днів після закінчення терміну дії чека.

Установи комерційнпх банків виконую за доручення своїх клієнтів переказів вкладів та коштів, внесених готівкою.

За виконання цих операцій комерційні банки отримують від клієнтів винагороду у вигляді комісійних.

1) яшцо вклад пролежав більше 3-х місяців і переказується на ім'я вкладника

• у межах України — 2% від суми, яку переказують;

2) якщо вклад не иролежав 3-х місяців або переказується на ім'я іншої особи та за переказ коштів, внесених готівкою

• у межах України — 10°о від суми, яку переказують. :

Клієнт банку має право внести плату за переказ готівкою або списати її з й особового рахунку за вкладом.

Установи банку здійснюють іменні перекази. Розпорядження про переказ надається клієнтом банку тільки у письмовій формі.

Вкладник має право подати заяву про переказ до банку, де зберігається його вклад, або до банку, куди переказу юіь вклад, або переслати заяву поштою рекомендованим листом

Вкладник має право подати до установи банку, де зберігається вклад, доручення і на періодичний переказ певних сум із вкладу Такі перекази виконують як на і ім'я самого вкладника, так і на ім'я іншої особи. Термін дії такого доручення не повинен перевищувати 3-х років. Вкладник у цьому випадку повинен оформити періодичне доручення (ф. № 190),

При переказі кількох вкладів одного вкладника з одніс! установи банку можна скласти одну загальну заяву і вказаіи в ній номери рахунків та суми, що переказуються.

Перекази вкладів і сум, внесених готівкою, виконують на бланках платіжного доручення (Додаток Ж).

Заяву про переказ (ф. № 143) складають і підписують вкладник, його представник, спадкоємець або особа, яка вносить кошти для переказу готівкою.

Заяву про переказ вкладу неповнолітньої особи підписують особи, які мають право розпоряджатись цим вкладом.

Заява про переказ повинна бути затверджена підписом відповідальної особи і відбитком печатки установи банку, яка прийняла заяв.

Коли переказ вкладу здійснюють на іншу особу або у випадках коли переказують вклад, що був відкритий безготівковим шляхом, і ощадна книжка не видавалась, на заяві (ф. № 143) працівник банку записус дані паспорта вкладника (особи, яка складає заяву) чи документа, який замінює паспорі (Додаток К, Л).

Коли в установу банку вкладник подає заяву і ощадну книжку, йому видаються квитанцію під його розписку на копії квитанції.

Приймаючи заяву про переказ, працівник банку повинен ретельно перевіриш правильність складання заяви, а також повідомити клієнту розмір комісійної винагороди (плати) за переказ.

Коли заява про переказ і ощадна книжка надійшли в установу банку від самого клієнта або поштою, то контролер банку, де зберігається вклад, перевіряє:

  • правильність і повноту складання заяви;

  • в звіряє підпис вкладника на заяві із зразком його підпису в особовому рахунку;

  • звіряє залишок вкладу в ощадній книжці зі залишком в особовому рахунку;

  • списує суму переказу і відраховує в особовому рахунку відсотки (при переказі всього вкладу нараховує відсотки і записує в меморіальний ордер);

  • записує суму переказу в ощадну книжку;

  • заповнює на звороті ф. № 143 (яка замінює меморіальний ордер на списання) суму переказу і залишок вкладу, відсотків, плату за переказ;

  • записує в операційний щоденник (касовий журнал) виконану операцію.

У цей же день працівник банку оформлює переказ і відсилає його за місцем призначення

Переказ відсилають платіжним дорученням, де вказується:


 
 

Цікаве

Загрузка...