WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Безготiвковi розрахунки фiзичних осiб - Курсова робота

Безготiвковi розрахунки фiзичних осiб - Курсова робота

Дляокремих банків застосування пластикових карток у масових платежах має такі вигоди:

— збільшується залучення коштів, зростають кредитні ресурси банків і можливості збільшувати їх доходи;

— зростають доходи банків, оскільки за всі операції з картками вони стягують плату;

— зростає імідж банків, підвищується конкурентоспроможність тих із них, які застосовують електронні засоби платежів.

Проте перехід на карткові платежі вимагає від банків також значних первинних витрат на технічне і програмне забезпечення, підготовку кадрів, лінії зв'язку тощо.

Длябанківської системи в цілому широке застосування пластикових карток у сфері масових платежів має такі вигоди:

— зросте залучення грошових коштів у внутрішньобанківсь-кий оборот, посилиться керованість грошового обороту в цілому, підвищиться роль банківської системи в розвитку економіки;

— знизиться частка готівки в грошовій масі, скоротяться витрати на її друкування і забезпечення обігу (касові витрати);

— з'явиться додатковий стимул для переведення банківської справи на сучасні електронні технології, що сприятиме зростанню попиту на новітню комп'ютерну техніку, програмне забезпечення, системи зв'язку, висококваліфіковані кадри і дасть тим самим поштовх до розвитку вітчизняного виробництва та зайнятості.

Проте для отримання вказаних вигід потрібно здійснити значні капіталовкладення у створення інфраструктури системи. Кризовий стан бюджету навряд чи дасть можливість державі виділити необхідні для цього інвестиції. Тим більше, що інвестиції потрібні не тільки для внутрішньо- та міжбанківських заходів (про-цесингові центри, програмне забезпечення, банкомати тощо), а й на реконструкцію суміжних сфер (торгівлі, сфери послуг, зв'язку, виробництва комп'ютерної техніки та ін.). З іншого боку, низький рівень життя населення та зумовлений ним недостатній платоспроможний попит, а також низький рівень довіри до банківської системи не додають оптимізму щодо достатності попиту на пластикові картки населення України, щоб затрати на створення системи окупилися в близькій перспективі. Завдання створення НСМЕП ускладнюється ще й тим, що на український ринок активно проникають міжнародні карткові компанії (Visa, Europay та ін.), які створюють потужну конкуренцію національній системі.

Послуга "електронний переказ" - це поєднання останніх досягнень в галузі інформаційних технологій з великим досвідом Державного підприємства "Укрпошта" щодо пересилання грошових переказів. Система "електронний переказ" побудована з використанням сучасних криптозахищених засобів передачі, сертифікованих на державному рівні. На сьогодні цією послугою охоплені всі обласні центри, великі районні центри та курортні регіони. У найближчих планах Укрпошти доведення цієї послуги до кожного районного центру України, а за цим і до кожного населеного пункту. Серед планів підприємства на рік, організація пересилання електронних переказів через мережу Інтернет в рамках Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП) та впровадження обміну електронними переказами з Росією.

Скористатися новою послугою пошти – можуть фізичні особи для переказу грошей в межах України . Ваш адресат одержить повідомлення про надходження грошей на протязі трьох годин. Додаткові послуги які надаються при пересиланні грошей електронним переказом: повідомлення про вручення (просте, рекомендоване, телеграфне, електронною поштою) доставка додому.

Відносно електронних переказів в іноземній валюті, то всесвiтньо вiдома американська компанiя Western Union здiйснює перекази бiльше нiж у 160 краiн свiту за декiлька хвилин.

Щоб скористатися послугами Western Union, не потрiбно вiдкривати рахунок у банку. Для здiйснення грошового переказу вiдправнику необхiдно знати iм'я одержувача, його адресу i країну призначення. Система надає переказу контрольний номер MTSN (money transfer control number) i вже через 15 хвилин пiсля вiдправлення грошового переказу людина можете одержати грошi. При одержаннi переказу одержувач повинний знати iм'я вiдправника, країну вiдправлення, орiєнтовну суму переказу i бажано його номер.

Westernє Union має власну комп'ютерну мережу, що дозволяє обслуговувати клiєнтiв швидко, надiйно й ефективно.

Можно вiдправляти або одержувати грошi як у межах України, так i по всьому свiтi. Перекази за кордон здiйснюються вiдповiдно до чинного законодавства України.

3. Оформлення та облік безготівкових розрахунків за рахунками фізичних осіб

Задачею практичної частини даної роботи є вивчення механізму оформлення та обліку безготівкових розрахунків за рахунками фізичних осіб у відповідності до законодавства України.

Для скорочення готівкового обігу і створення зручності населенню при купівлі товарів; оплаті послуг та грошових переказах установи комерційних банків пропонують фізичним особам різні форми безготівкових розрахунків.

Перерахування на вклади і рахунки населення відбувається тільки за бажанням вкладника на підставі його письмової заяви до бухгалтерії підприємства, установи, організації, де він працює, вчиться і т. д.

Бухгалтерія складає списки сум, перерахованих до установи банку ка рахунки вкладників, і загальне платіжне доручення.

Кожен лист списку завіряють підписами і печаткою банку.

Коли списки і платіжне доручення отримує банк, де суми зараховуються на клади, працівник банку виписує на кожний вкладний рахунок меморіальний ордер на зарахування.

На підставі цього документа роблять відповідний запис до особового рахунку клієнта (Додаток А).

У кінці робочою дня загальна сума зарахувань на вклади затісується меморіальними оборотами до операційного щоденника.

Доручення вкладників на списання певної суми вкладу можуть бути разові (ф. №187) і періодичні (ф. №190).

Разові доручення на списання коштів застосовують у випадках, коли безготівкову операцію оформлюють один раз і більше не повторюватимуть.

Заповнюють 2 частини документа:

• доручення вкладника — залишається в установі банку як документ (oрдер - за рахунком), що підтверджує розпорядження вкладника;

• повідомлення — відправляється до місця призначення платежу. На вимогу вкладника йому видають квитанцію, яка підтверджує, що платіж відбувся.

Квитанція передається клієнту

Копія квитанції передається у звіт при завершенні операційного дня

Періодичні доручення оформлюють у тих випадках, коли необхідно систематично перераховувати платіж на певну суму до певної установи.

Проведення розрахунків з використанням розрахункових чеків розглянемо поетапно, відповідно до складання документів.

Ці етапи аналогічні тим, які ми вже розглядали щодо юридичних осіб, тому спинимося на такому:

  • перший етап - отримання розрахункових чеків, оформлення розрахункового чека в банку (Додаток Б, Д);

  • другий етап - погашення (використання) або продовження терміну використання невикористаних розрахункових чеків, а також дії фізичної особи у разі можливої втрати ним розрахункового чека (Додаток Е).

Фізичні особи мають право проводити безготівкові розрахунки з суб'єктами підприємницької діяльності з використанням розрахункових чеків.

У своїй діяльності фізичні особи використовують розрахункові чеки лише для разових безготівкових операцій. У зв'язку з цим розрахункові чеки для фізичних осіб виготовляються і видаються банками окремими бланками.

Розрахункові чеки, які використовуються юридичними і фізичними особами, відрізняються між собою:

1. Терміном їх використання (дії):

- для юридичних осіб - один рік;

- для фізичних осіб - три місяці.

2. Оформленням розрахункового чека:

- для юридичних осіб - частково заповнюються банком під час видачі і частково юридичною особою під час оплати;

- для фізичних осіб - повністю заповнюються працівником банку під час видачі.

3. Отримання здачі з розрахункового чека:

- для юридичної особи - неможливе;

- для фізичної особи - можливе.


 
 

Цікаве

Загрузка...