WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Безготiвковi розрахунки фiзичних осiб - Курсова робота

Безготiвковi розрахунки фiзичних осiб - Курсова робота

ЗМІСТ

Вступ

І. Теоретична частина

1. Поняття безготівкових розрахунків

 • Загальні основи операцій банків з розрахунково-

  касового обслуговування клієнтів

 • Поняття безготівкових розрахунків

  2. Види безготівкових розрахунків фізичних осіб

  2.1. Перерахування заробітної плати та інших доходів на

  вклади та перерахування коштів з рахунків вкладників

  за їх дорученням

  2.2. Розрахунки на підставі розрахункових чеків

  2.3. Порядок переказу вкладів та коштів

  2.4. Впровадження системи електронних розрахунків

  (пластикові картки)

  ІІ. Практична частина

  3. Оформлення та облік безготівкових роозрахунків за рахунками

  фізичних осіб

  Висновки

  Список використаної літератури

  Додатки

  ВСТУП

  Своєчасна і повна оплата забов'язань є однією з головних передпосилок і ознак ефектовного функціонування економіки в цілому і кожного суб'єкта окремо. Тому у всіх країнах багато уваги надається організації грошових розрахунків, створюються особливі розрахунково-платіжні системи, в центрі яких знаходяться банки як спеціалізовані грошово-кредитні установи.

  В залежності від форми використання грошових коштів всі розрахунки поділяються на дві сфери: готівкових розрахунків – яка обслуговується законними грошовими знаками держави; безготівкових розрахунків – яка обслуговується платіжними засобами в депозитній формі у формі комерційних боргових забов'язань (вексель, чек, банківський сертифікат). Сфера безготівкових розрахунків поділяється організаційно на міжбанківськи розрахунки, які обслуговують відношення між банками, і на міжгосподарчи розрахунки між клієнтами банків.

  Однією з найважливіших сфер банківської діяльності, від якої залежить ефективність функціонування економіки в цілому і кожного суб'єкта підприємницької діяльності окремо, є організація безготівкових розрахунків у господарському обороті

  Для цього нормативними актами Національного банку України передбачені різні форми для здійснення безготівкових розрахунків як між суб'єктами господарювання, так і фізичними особами. Сьогодні загальний регламент організації безготівкових розрахунків, форм розрахунків, стандартів документів і документообороту регулюється Постановою Національного банку України №135 "Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", якою передбачено такі форми: платіжні доручення, платіжні вимоги та інкасові доручення (розпорядження), розрахункові чеки, акредитиви, векселі Розрахунки за товари та послуги можуть здійснюватися також за допомогою банківських платіжних карток.

  Проте, понад дев'яносто відсотків всіх платежів здійснюються у формі прямих переказів платіжними дорученнями. Для безспірного списання (стягнення) коштів використовуються переважно платіжні вимоги та інкасові доручення (розпорядження).

  Зовсім незначний відсоток використання у загальному обсязі розрахунків складають чеки. Таке становище свідчить про недостатню роботу на місцях з роз'яснення переваг застосування цієї форми розрахунків. Для зменшення в обігу кількості готівки до впровадження в обіг платіжних карток необхідно відповідно збільшити обсяги використання населенням у розрахунках чеків, що вплине на зменшення витрат на виготовлення та інкасацію готівки, що створить більшу зручність для населення при розрахунках з торгівлею, сферою послуг тощо.

  Метою курсової роботи стало вивчення наступних питань – загальних основ операцій банків з розрахунково-касового обслуговування клієнтів, поняття безготівкових розрахунків, перерахування заробітної плати та інших доходів на вклади та перерахування коштів з рахунків вкладників за їх дорученням, розрахунків на підставі розрахункових чеків, порядку переказу вкладів та коштів, впровадження системи електронних розрахунків (пластикових карток), оформлення та обліку безготівкових роозрахунків за рахунками фізичних осіб.

  При написанні даної курсової роботи були використані наступні основні нормативно-правові акти: Закони України "Про банки і банківську діяльність", "Про Національний банк України", а також наукова література: Коцовської Р., Ричаківської В., Табачук Г., Грудзевич Я., Вознюк М. "Операції комерційних банків", Васюренко О.В. "Банківські операції"; його ж "Механизм осуществления банковских операций с иностранной валютой", Ющенко В.А., Міщенко В.І. "Валютне регулювання", Савлука М.І. "Вступ до банківської справи".

  Курсова робота складається з наступних розділів: розділів 1 "Поняття безготівкових розрахунків", розділу 2 "Види безготівкових розрахунків фізичних осіб", розділу 3 "Оформлення та облік безготівкових роозрахунків за рахунками фізичних осіб".

  1. Поняття безготівкових розрахунків

 • Загальні основи операцій банків з розрахунково-касового обслуговування клієнтів

  Розрахунково-касові операції полягають у забезпеченні руху грошових коштів на рахунках клієнтів банків згідно з їхніми дорученнями. Ці операції посідають особливе місце в банківській діяльності і відіграють важливу роль у забезпеченні успішного перебігу економічних процесів на мікро- та макрорівнях.

  Розрахунково-касове обслуговування клієнтів є однією з трьох базових операцій банків, які конституюють їх як особливі фінансові установи, що називаються банками. Тому ці операції тісно пов'язані з усіма іншими банківськими операціями. Будь-яка операція банків — і пасивна, і активна, і надання послуг — неминуче супроводжується здійсненням платежу, отже — розрахунковим чи касовим обслуговуванням відповідного клієнта. Причому для виконання таких операцій банкам не потрібні додаткові резерви, оскільки необхідні кошти мають бути у тих клієнтів, за дорученням яких банки здійснюють платежі чи касові операції.

  За своїм характером ці операції, власне, є послугами, і за них банки стягують плату з клієнтів у вигляді комісійної винагороди, а не процента. Одержання таких доходів обходиться банкам відносно дешево і без значних ризиків для їх фінансового стану. Тому зростання обсягів розрахунково-касових операцій є надійним і вигідним способом збільшення доходів і підвищення рентабельності банківської діяльності1.

  Для клієнтів банків розрахунково-касові операції забезпечують одержання грошового еквівалента за реалізовану продукцію чи послуги, оплату необхідних для виробництва матеріальних ресурсів, виплату заробітної плати працівникам, оплату зобов'язань перед бюджетом та позабюджетними фондами, накопичення та використання заощаджень тощо.

 • Поняття безготівкових розрахунків

  Безготівкові розрахунки в господарському обороті України регулюються інструкцією Національного банку, яка розроблена згідно із Законом України "Про банки і банківську діяльність", іншими законодавчими актами України та нормативними актами Національного банку України. Інструкція визначає загальні принципи організації безготівкових розрахунків у національній валюті України, їх форми, стандарти документів та порядок їх обігу, що впроваджуються в господарський оборот України.

  Юридичні особи, їх філії, відділення, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності відкривають поточні рахунки, інші рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських операцій у будь-яких банках України за своїм вибором і за згодою цих банків. Якщо підприємство відкриває більше одного рахунку, один з цих рахунків визначається як основний. Безготівкові розрахунки між підприємствами, фізичними особами здійснюються через банки шляхом перерахування коштів з поточних рахунків платників на поточні рахунки одержувачів коштів.

  Слова "нал" і "безнал" вже міцно закріпилися у нашому лексиконі. Сьогодні кожен, хто прямо або опосередковано пов'язаний з бізнесом, чудово знає, що вони означають і що між першим і другим, як кажуть в Одесі, "дві великі різниці". Оскільки готівкові кошти - це кошти, що реально існують, а безготівкові кошти - це кошти, які існують у вигляді запису про те, що вони існують. Але - облишмо жарти. Отже, безготівкові розрахунки1.

  Безготівковими розрахунками, відповідно до Постанови Національного банку України №135 "Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", є безготівкові розрахунки між підприємствами, фізичними особами, які здійснюються через банки шляхом перерахування коштів з поточних рахунків платників на поточні рахунки одержувачів коштів.

  Усі інші види розрахунків вважаються готівковими, що і підтвердив Вищий арбітражний суд України в листі від 11.05.2000 р. №01-8/206 "Про деякі питання практики вирішення спорів за участю податкових органів (за матеріалами судової колегії Вищого арбітражного суду України про перегляд рішень, угод, постанов)".


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...