WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банкiвське кредитування пiдприємств - Курсова робота

Банкiвське кредитування пiдприємств - Курсова робота

 • Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 19 лютого 2001 р. № 69 // Офіційний вісник України. — 2001. — № 12. — Ст. 495.

 • Правила торгівлі у розстрочку, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1998 р. № 997 // Офіційний вісник України. — 1998. — № 27. — Ст. 989.

  Монографічна, наукова та інша література

 • Банковские сделки: Комментарий законодательства и арбитражной практики. — М.: Юрид. фирма "Контракт", "Инфра". — М., 2000.

 • Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положення. - М., 1997.

 • Бусыгин А.В. Предпринимательство. - М.: Инфра-М, 1998.

 • Вилъянский С.И. Кредитно-расчетные правоотношения и финансовый контроль. — Харьков, 1955.

 • Витрянский В. Обеспечение исполнения обязательств // Хозяйство й право. — 1995. — № 10.

 • Гальчинський А.С. Теорія грошей. — К.: Основи. — 2001.

 • Господарське право: Практикум / В. С. Щербина, Г. В. Пронська, О. М. Вінник та інші; за заг. ред. В. С. Щербини. — К.: Юрінком Інтер, 2001.

 • Гроші та кредит / За заг. ред. М. І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2002.

 • Гроші та кредит / За ред. проф. Б. С. Івасіва. - Тернопіль: Карт-бланш, 2000.

 • Гроші та кредит / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2001.

 • Гуревич И.С. Очерки советского банковского права. — Ленинград, 1959.

 • Деньги, кредит, банки / Под ред. О. И. Лаврушина. — М., 1998.

 • Зобов'язальне право: теорія і практика / За ред. О. В. Дзери. – К.: Юрчнком Інтер, 1998.

 • Иоффе О.С. Обязательственное право. – М., 1975.

 • Компанеец Е.С., Полонский Э.Г. Применение законодательства о кредитовании и расчетах. — М., 1967.

 • Куник Я.А. Кредитные и расчетные отношения в торговле. — М., 1970.

 • Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. – К.: Юрінком Інтер, 1999.

 • Мишкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. — К., 1998.

 • Підприємницьке право України / За ред. Шишки Р.Б. — Харків: Еспада, 2000.

 • Фінанси підприємств / За ред. Г. Г. Кірейцева. – К., 2002.

 • Фінансова діяльність підприємства / Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. — К.: Либідь, 2002.

 • Флейшиц Е.А. Расчетные и кредитные отношения. — М., 1956.

 • Цивільне право України / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцовоі. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — Т. 2.

 • Цивільне право України / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

 • Цивільне право України: Академічний курс: У двох томах / За заг. ред Я М. Шевченко. — Т.І. Загальна частина. — К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре" 2003.

 • Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / О. В. Дзера, Д. В. Боброва, А. С. Довгент та ін. / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2002.

  1 Гроші та кредит / За заг. ред. М. І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2002. – С. 265-273.

  1 Фінанси підприємств / За ред. Г. Г. Кірейцева. – К., 2002. – С. 140-150.

  2 Фінансова діяльність підприємства / Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. — К.: Либідь, 2002. – С. 174-191.

  1 Вилъянский С.И. Кредитно-расчетные правоотношения и финансовый контроль. — Харьков, 1955. — С. 43; Флейшиц Е.А. Расчетные и кредитные отношения. — М., 1956. — С. 213-218; Компанеец Е.С., Полонский Э.Г. Применение законодательства о кредитовании и расчетах. — М., 1967. — С. 69; Цивільне право України / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцовоі. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — Т. 2. — С. 417.

  2 Гуревич И.С. Очерки советского банковского права. — Ленинград, 1959. — С. 40-55; Куник Я.А. Кредитные и расчетные отношения в торговле. — М., 1970.— С.117.

  3 Банковские сделки: Комментарий законодательства и арбитражной практики. — М.: Юрид. фирма "Контракт", "Инфра". — М., 2000. — С. 237.

  1 Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 p. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 5-6. — Ст. 30.

  2 Положення про порядок здійснення консорціумного кредитування, затверджене постановою Правління Національного банку України від 26 лютого 1996 р. № 37 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. 2001. — № 5.

  1 Положення Національного банку України "Про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій", затверджене постановою Правління Національного банку України від 17 липня 2001 р. № 275 // Офщійний вісник України. — 2001. — № 34. — Ст. 1601.

  2 Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій небанківським установам, затверджене постановою Правління Національного банку України від 16 серпня 2001 р. № 344 // Офіційний вісник України. — 2001. — № 36. — Ст. 1668.

  3 Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затверджене постановою Правління Національного банку України від 9 серпня 2002 р. № 297 // Офіційний вісник України, — 2002. — № 36. — Ст. 1711.

  4 Закон України "Про кредитні спілки" вiд 20.12.2001 № 2908-III // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 15. — Ст. 101.

  5 Закон України "Про страхування" вiд 07.03.1996 № 85/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 18. — Ст. 78.

  1 Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" вiд 28.12.1994 № 334/94-ВР // Урядовий кур'єр. — 1997. — № 105-106.

  2 Закон України "Про Національний банк України" вiд 20.05.1999 № 679-XIV // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 29. — Ст. 238.

  3 Положення про кредитування, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28 вересня 1995 р. № 246 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2001. — № 5.

  4 Бюджетний кодекс України вiд 21.06.2001 № 2542-III // Відомості Верховної Ради України Р. — 2001. — № 37-38. — Ст. 189.

  5 Закон України "Про благодійництво та благодійні організації" вiд 16.09.1997 № 531/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 46. — Ст. 292.

  1 Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" вiд 16.04.1991 № 959-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 29. — Ст. 377.

  2 Цивільне право України: Академічний курс: У двох томах / За заг. ред Я М. Шевченко. — Т.І. Загальна частина. — К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре" 2003. – С. 191-195.

  1 Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 19 лютого 2001 р. № 69 // Офіційний вісник України. — 2001. — № 12. — Ст. 495.

  2 Указ Президента України "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства" // Офіційний вісник України. - 1999. — № 27. — Ст. 1310.

  1 Положення про порядок реєстрації договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті, затверджене постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 1999 р. № 602 // Офіційний вісник України. - 2000. — № 2. — Ст. 47.

  1 Положення про порядок реєстрації договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті, затверджене постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 1999 р. № 602 // Офіційний вісник України. — 2000. — № 2. — Ст. 47.

  2 Цивільне право України: Академічний курс: У двох томах / За заг. ред Я М. Шевченко. — Т.І. Загальна частина. — К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре" 2003. – С. 195-199.

  1 Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" вiд 23.09.1994 № 185/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 40. — Ст. 364.

  2 Правила торгівлі у розстрочку, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1998 р. № 997 // Офіційний вісник України. — 1998. — № 27. — Ст. 989.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...