WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Ресурси комерцiйного банку - Дипломна робота

Ресурси комерцiйного банку - Дипломна робота

При встановленні розміру процентної ставки за терміновими депозитами визначальним чинником є термін на який розміщені кошти. Чим триваліший термін, тим вищі процентні ставки. Процентна ставка за терміновим депозитом може залежати і від частоти виплати прибутку: чим рідше здійснюються виплати, тим вищий рівень процентної ставки. Банки можуть заінтересовувати вкладників шляхом простих і складних процентів. Прості проценти є традиційним видом обчислення прибутку за вкладами. Відповідно до встановленої періодичності відбувається нарахування і виплати прибутку за внесками.

РОЗДІЛ ІІІ. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ БАНКУ

3.1. Формування ресурсної бази комерційних банків у сучасних умовах

Банки є одним із головних інструментів здійснення реформ, однією з найважливіших структур ринкової економіки. Стан економіки негативно позначається на розвитку банків України. Це можна назвати основною причиною виникнення проблем у формуванні та використанні кредитних ресурсів. Наприклад, протягом 1999 року до категорії проблемних віднесено 52 банки (це 26,5% від загальної кількості банків), режим фінансового оздоровлення встановлено для 12 банків, у трьох відкликано ліцензії на здійснення всіх банківських операцій, 37 банків перебували в стадії ліквідації. Причини, які породили основні проблеми в банківській системі України, можна поділити на три групи:

 • загострення кризи реальної економіки, насамперед сфери виробництва;

 • внутрібанківські чинники, невиробленість стратегії і тактики роботи в ринкових умовах;

 • недосконалість грошово-кредитної політики НБУ щодо комерційних банків.

  Аналізуючи механізм формування банківських ресурсів, слід відзначити, що він ще досить недосконалий. Насамперед, існує проблема нарощення комерційними банками статутних фондів до нормативної величини.

  Нинішній сукупний статутний фонд банків загальним розміром майже 2,9 млрд. грн. (у середньому на один діючий банк припадає 17 млн. грн.) негативно характеризує вітчизняні фінансові інститути порівняно з банками розвинутих країн.

  Проблема низької конкуренції банківського капіталу пов'язана зі слабкою капіталізацією комерційних банків, кількість яких не відповідає розміру їхньої капітальної бази. Найбільша питома вага банків України припадає на розмір сплаченого статутного фонду від 3 до 10 млн. грн. — (55%), у той час як на групу банків зі статутним фондом від 10 до 70 млн. грн. — 24,7%, а понад 70 млн. грн. — всього 2,8% банків. Обмежена капітальна база банків може стати на заваді розширенню їхніх операцій із обслуговуванням різних груп клієнтів, а вона ж зумовлює досить низький інвестиційний потенціал банківських установ, а без довгострокових вкладень у економіку не припинити склад виробництва [37, с.42].

  Тому одне з головних завдань полягає у подальшому нарощувані банківського капіталу, інакше темпи капіталізації банківської системи України рано чи пізно вступить у дисонанс із вимогами кредитного забезпечення економіки.

  Якщо національна банківська система виявиться неспроможною "наростити м'язи" , банківським простором країни крок за кроком опанують системи, які ці м'язи мають. А національний виробник не уточнюватиме, чий саме ресурс кредиту він використовує, натомість завдячуватиме кредитній системі , яка його дає [22, с.20].

  У той же час вимоги щодо збільшення комерційними банками статутних фондів повинні мати виважений характер, щоб не породити монополістичних тенденцій у кредитній сфері, сприяючи розвитку великих багатофілійних банків при одночасному скороченні невеликих банківських установ. Це могло б зашкодити формуванню ефективної, збалансованої структури банківської системи, стимулюючи відновлення монополії та ліквідацію міжбанківської конкуренції.

  Депозити є відносно дешевим джерелом банківських ресурсів, залучення їх комерційними банками передбачає розв'язання двох проблем:

 • звідки банк може залучити їх;

 • яким чином він може гарантувати достатність депозитів та вкладів для забезпечення необхідного обсягу кредитів, на які є попит клієнтів. Розв'язати ці дві проблеми важко, особливо в період економічної нестійкості та нестабільності фінансового ринку [12, с.51].

  Має недоліки і організація депозитного страхування в Україні, тому потребує доповнення та вдосконалення.

  Як засвідчують статистичні дані, частка депозитів 500 і більше гривень становить 64% від їхньої загальної суми, тому відшкодування із фонду гарантування вкладів фізичних осіб у сумі 1000 грн. недостатнє.

  Система депозитного страхування має повернути довіру вкладників до банку, адже мільйони громадян України добре пам'ятають відмову уряду України від індексування вкладів населення в державному Ощадному банку, що призвело до реальної втрати вкладників. Більше того, ця система має стимулювати залучення вкладів та депозитів на довгостроковій основі.

  Кошти юридичних осіб як залучені ресурси мають короткостроковий характер. Податковий тиск змушує значну частину суб'єктів підприємницької діяльності працювати в "тіні", в наслідок чого чимало коштів не перебувають у банківському обігу.

  Неприйнятне також і прагнення деяких законодавців обкласти податком вклади громадян, внаслідок чого може бути перекрито одне з найстабільніших джерел банківських ресурсів. Проблемою в залученні коштів населення є вимога наявності ідентифікаційного коду, чим порушується пропагована таємниця вкладу, що й відлякує громадян.

  Негативне інвестиційне середовище у зв'язку з політичною, правовою, економічною нестабільністю теж негативно відображається на прибутках банку, і, відповідно, на його ресурсах. Для поліпшення справ необхідно створити в державі систему підтримки банківських інвестицій, і, зокрема, звільнити від оподаткування прибуток, який одержують банки від надання довготермінових кредитів.

  Крім цього, на ресурсне забезпечення негативно впливають монополізація банківської справи та недостатність законодавчої бази.

  З метою вирішення цієї проблеми слід забезпечити однакові умови для діяльності всіх комерційних банків, створити здорове конкурентне середовище, впровадити антимонопольні закони щодо банківської діяльності на віддалену перспективу. Чинне законодавство вже застаріле і його треба суттєво переглянути. При цьому необхідно прийняти звичайні для міжнародної практики закони, що регулювали б окремі сторони діяльності банків і їх відносини з клієнтами: про захист інтересів вкладників, про рівні можливості стосовно кредитування, про зрощення промислового і банківського капіталів та ін.

  Є також проблеми, які слід вирішувати як на мікро- , так і на макрорівнях. У першу чергу, це:

  • завоювання довіри всіх суб'єктів один до одного: населення од банківської системи, банків — до держави;

  • створення економічної зацікавленості, з одного боку — в населення щодо збережень заощаджень у банківській системі, а з іншого — в банків щодо розумного інвестування залучених коштів у економіку [28, с.49].

  Окрім цього, для вирішення проблем формування банківських ресурсів слід провести ряд перетворень у банківській системі в цілому.

  3.2. Шляхи вдосконалення структури фінансових ресурсів комерційних банків

  В умовах переходу економіки нашої країни до ринкових відносин вирішальне значення мають вдосконалення діяльності комерційних банків, формування і використання їх ресурсів.

  Перш за все, поліпшення ситуації щодо забезпечення ресурсами комерційних банків України можливе тільки в тому разі, коли почне працювати економіка, тому що ніякі зовнішні і внутрішні позики, короткострокові чи тривалі, кардинально не змінять ситуації.

  Крім того, комерційні банки, дбаючи про збільшення своїх ресурсів, повинні:

  • збільшувати обсяг капіталізації;

  • активізувати роботу банку із залучення вільних коштів населення — це важливий і не використаний належним чином резерв поліпшення ресурсного забезпечення банку;

  • забезпечувати подальше нарощування ресурсної бази за рахунок максимального залучення стійких, ресурсномістких клієнтів;

  • запроваджувати нові види банківських продуктів для юридичних і фізичних осіб;

  • прискорювати і впроваджувати ефективні методи маневрування ресурсами комерційних банків за умови виваженої, збалансованої політики відповідності пасивних і активних операції банку [29, с.114].

  Вклади населення є одним із найбільш стійких джерел банківських ресурсів, тому важливо підвищувати зацікавленість населення в заощадженнях. Це підтверджує необхідність розвитку й удосконалення організаційної роботи банків із залучення та акумуляції тимчасово вільних коштів населення. Для підвищення зацікавленості вкладників у зберіганні коштів у банку і, відповідно, зростання стабільності та строків зберігання коштів на рахунках треба економічно зацікавлювати вкладників, зокрема, за рахунок організації сімейних вкладів, активізації операцій за виграшними вкладами, розширення практики цільових вкладів. Реклама цільових вкладів впливає на свідомість вкладника, примушує клієнта замислитися над метою зберігання заощаджень, а при збігові виду вкладу та потреб клієнта саме цільове призначення вкладу є додатковим стимулом для клієнта.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...