WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Ресурси комерцiйного банку - Дипломна робота

Ресурси комерцiйного банку - Дипломна робота

Порівняльний аналіз складу капіталу, визначеного за міжнародною та вітчизняною методикою, свідчить про відмінності у розумінні самої суті власного капіталу банку.

1. В українській практиці капітал розглядається як вузьке поняття – до його складу входять лише постійні елементи (за винятком переоцінки коштів у валюті); віднесення до власних капіталів банку субординованого боргу не допускається.

Методикою Базельського комітету передбачено наявність у складі додаткового капіталу довгострокових субординованих зобов'язань зі строком погашення не менше 5 років.

На фінансовому ринку України аналогічних довгострокових субординованих зобов'язань немає. Проте НБУ і не передбачає введення боргових інструментів до складу капіталу банку, тим самим непрямо обмежуючи можливості банків щодо диверсифікації портфеля власних коштів шляхом включення до нього умовно постійних елементів. Така позиція НБУ є обґрунтованою, спрямованою на зміцнення захисної функції капіталу в умовах перехідного періоду. Проте у міру розвитку ринкових відносин, зниження темпів інфляції, стабілізації економіки український банківський капітал може бути поповнений елементами додаткового капіталу.

2. Українські акціонерні комерційні банки мають постійну, порівняно із західними, структуру капіталу, оскільки у нас немає такого розмаїття видів акцій, якими оперують кредитно-фінансові установи розвинутих банківських систем.

3. Згідно з методикою Базельського комітету спеціальні резерви не включаються до складу капіталу: "Резерви, створені з прибутку, ... повинні бути вільними і не обтяженими жодними конкретними претензіями з боку кредиторів, із тим, щоб їх можна було визначити як такі, що безумовно належать акціонерам, тобто саме такими, що доповнюють акціонерний капітал" [8, с.105]. Водночас "створення банківських резервів для покриття сумнівних кредитних вимог ... спотворює результати аналізу прибутковості основної діяльності банку і, як наслідок, спотворює також реальну оцінку капіталу". В українських комерційних банках цей вид резерву враховується при розрахунку величини обсягу капіталу.

4. Введення о складу капіталу статті балансу "Переоцінка валютних коштів" є високо ризикованим. При значному коливанні валютного курсу даний елемент може призвести як і до необґрунтовано високої оцінки власних коштів банку, також і до стрімкого їх знецінення. Базельський комітет, допускаючи введення до складу капіталу банків економічно розвинутих країн першокласних резервів переоцінки, все ж ставиться до цього з обережністю: "Спроби поліпшити баланс шляхом ревальвації активів можуть створити враження благополучної капітальної бази, проте можуть зашкодити фінансовому стану банку в цілому" [23, с.108].

У складі основного капіталу головна роль належить статутному фонду банку. Він формується з акціонерного або приватного капіталу при організації нового банку за рахунок внесків засновників чи випуску і реалізації акцій. Розмір статутного фонду визначається засновниками, хоча він не може бути меншим від мінімального розміру, встановленого НБУ.

Мінімальний розмір статутного капіталу контролюється НБУ тільки на час створення та при реєстрації комерційного банку. Мінімальний розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку не може бути менше:

 • для місцевих кооперативних банків – 1 мільйона євро;

 • для комерційних банків, які здійснюють свою діяльність на території однієї області – 3 мільйонів євро;

 • для банків, які здійснюють свою діяльність на території всієї України – 5 мільйонів євро.

  Мінімальний розмір статутного капіталу банку, створеного з участю іноземного капіталу, має бути не меншим за суму, еквівалентну 5 мл. Євро на день підписання установчого договору за курсом НБУ, за умови, що частка іноземного капіталу у статутному капіталі банку становить до 50%.

  Якщо частка іноземного капіталу у статутному капіталі банку становить 50% і більше, то мінімальний розмір статутного капіталу з участю іноземного капіталу має бути не меншим від суми, еквівалентної 10 млн. Євро на день підписання установчого договору за офіційним курсом НБУ.

  Для функціонуючих та новостворених комерційних банків, зареєстрованих НБУ до 1 червня 1999 року, встановлюється такий показник, як норматив капіталу у сумі 5 млн. грн., з поступовим нарощенням до 8 млн. грн. за станом на 1 жовтня 1999 року і до 10 млн. грн. за станом на 1 квітня 2000 р.

  Динаміку загального обсягу статутних фондів комерційних банків України можна аналізувати за допомогою таблиці 2.4.

  Таблиця 2.4.

  Динаміка загального обсягу статутних фондів комерційнихбанків України (млн. грн.)

  Найменування

  Станом на:

  1.01.95

  1.01.96

  1.01.97

  1.01.98

  1.01.99

  1.01.00

  1. Сплачений статутний фонд банків усього

  87

  541

  1098

  1636

  2103

  2910

  2. Кількість банків, що діють на території України

  220

  210

  188

  189

  178

  164

  3. Середній розмір сплаченого статутного фонду на 1 діючий банк

  0,4

  2,6

  5,8

  8,7

  11,8

  17,7

  4. Сплачений статутний фонд банків усього, млн. грн.

  84

  302

  581

  861

  614

  558

  Нинішній сукупний статутний фонд банків загальними розмірами близько 2,9 млрд. грн. попри його значне зростання за останні роки в середньому становить близько 18 млн. дол.. на один діючий банк, що загалом негативно характеризує фінансову потужність банківських інститутів Вона взагалі є неспівставною з банками промислово розвинутих країн: загальна сума сплаченого статутного фонду всіх банків України (558 млн. дол. США на 1.01.2001р.) не зовсім адекватна капіталові навіть одного середнього за розмірами західного банку.

  Слабка капіталізація комерційних банків пов'язана також із проблемою низької концентрації банківського капіталу, що виявляється у порівняно значній кількості банківських установ у країні і невеликій стосовно цієї кількості капітальній базі, яка на них припадає (табл. 2.5.)

  Таблиця 2.5.

  Групування комерційних банків України за розміром сплаченогостатутного фонду.

  Групи банків за розміром статутного фонду, млн. грн.

  Станом на:

  1.01.96

  1.01.97

  1.01.98

  1.01.99

  кількість діючих банків

  питома вага, %

  кількість діючих банків

  питома вага, %

  кількість діючих банків

  питома вага, %

  кількість діючих банків

  питома вага, %

  1. Від 0 до 1

  113

  53,8

  21

  11,2

  2

  1,1

  1

  0,6

  2. Від 1 до 2

  60

  28,6

  56

  29,8

  4

  2,1

  1

  0,6

  3. Від 2 до 3

  15

  7,1

  47

  25,0

  69

  36,5

  29

  16,3

  4. Від 3 до 10

  15

  7,1

  49

  26,0

  78

  41,2

  98

  55,0

  5. Від 10 до 70

  6

  2,9

  12

  6,4

  33

  17,5

  44

  24,7

  6. Від 70 і більше

  1

  0,5

  3

  1,6

  3

  1,6

  5

  2,8

  7. Усього

  20

  100,0

  188

  100,0

  189

  100

  178

  100


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...