WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Ресурси комерцiйного банку - Дипломна робота

Ресурси комерцiйного банку - Дипломна робота

  • акціонерний капітал;

  • резервний капітал;

  • нерозподілений прибуток (частина прибутку, що залишається після виплати дивідендів і відрахувань у резервний фонд).

Термін "капітал" (фр., англ. сapital, лат. capitalist – головний) означає багатство (цінні папери, грошові кошти, майно) , яку використовується для власного самозбільшення.

Виходячи із цього, можна запропонувати таке визначення капіталу комерційного банку: це сукупність внесених власниками – учасниками капіталу – власних коштів, які зростають у результаті ефективної банківської діяльності у процесі капіталізації прибутку, а також за рахунок додаткових вливань з боку учасників.

Суть банківського капіталу виявляється через його функції.

Капітал банку в процесі функціонування впливає як на оперативну діяльність, так і на рівень довгострокової життєдіяльності банку. У вітчизняній і зарубіжній економічній літературі трапляються суперечності у визначенні функцій банківського капіталу. Серед них слід виділити такі функції.

По-перше, капітал є основою для створення та організації банку, а також для його діяльності до часу накопичення достатнього обсягу залучених і позичених коштів.

По-друге, у випадку несприятливої ситуації і непередбачених витрат капітал відіграє роль буфера, своєрідної "подушки", що дає смогу банку продовжувати виконувати ті чи інші операції. У критичних ситуаціях (у випадку нестачі резервів) для погашення збитків використовується статутний капітал. Ні залучені, ні запозичені кошти не можуть бути використані на погашення збитків від поточної діяльності, оскільки вони самі є боргом. Отже, поточні витрати, які банк змушений робити для вирішення назрілих проблем, компенсує капітал.

По-третє, капітал підтримує довіру клієнтів до банку і переконує кредиторів у його фінансовій спроможності.

По-четверте, капітал є основою для структурного розвитку кредитно-фінансової установи, розробки і впровадження нових послуг, програм, обладнання. Залучення додаткового капіталу дає змогу банкові посилювати свої позиції на ринку, забезпечувати клієнтів сучасними банківськими послугами.

По-п'яте, капітал служить регулятором загального розвитку банку в довгостроковій перспективі. Регулювання фінансового стану капіталу є важливим інструментом запобігання різним банківським ризикам. Воно підтримує довіру клієнтів, а в країнах, де діє державна система страхування депозитів, захищає кредитно-фінансові установи від втрат.

Отже, капітал банку в процесі організації банківської діяльності одночасно виконує кілька функцій , що забезпечує найвищий ефект від проведення банківських операцій. Ясна річ, в умовах капіталізації основною метою для банку є одержання прибутку. Проте (особливо в умовах нестабільної економічної ситуації, яка склалась в Україні) не менш важливим результатом можна вважати стабільний поступовий розвиток банку. Враховуючи це, можна стверджувати, що первинною функцією капіталу в умовах економіки перехідного періоду є захисна функція.

Згідно з міжнародними стандартами адекватність капіталу визначається як:

  • мінімальний абсолютний розмір власних коштів банківських установ;

  • співвідношення капіталу банку та активів, зважених із урахуванням ризику вкладених коштів.

До економічних нормативів адекватності капіталу згідно з міжнародними стандартами належать:

  • елементи капіталу;

  • зважування активів на предмет ризику;

  • зважування активів на предмет ризику незбалансованих статей.

Домінуючим фактором оцінки адекватності капіталу є його склад.

Порівнюючи якісний склад капіталу за критеріями, які діють у вітчизняній банківській системі та в міжнародній практиці, виявлено певні розбіжності.

За допомогою рисунка 2.1. та таблиці 2.1. ми зможемо спостерігати зміни, які відбулися у капіталі комерційних банків України за 1994-2001 роки.

Склад же капіталу банку, рекомендований Базельським міжнародним комітетом з питань банківського нагляду, подано у таблиці 2.2. У таблиці 2.3. показано склад капіталу українських комерційних банків.

Рисунок 2.1. Капітал комерційних банків України.

Таблиця 2.1.

Капітал комерційних банків України.

Показники

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

січень

Капітал, млн. грн

365

1580

3156

4255

4786

5835

6448

6625

Капітал, млн. дол. США

350

881

1671

2241

1397

1119

1186

1220

Сплачений статутний капітал, млн. грн

87

541

1098

1636

2103

2910

3666

3651

Сплачений статутний капітал, млн. дол. США

84

302

581

861

614

558

674

672

Таблиця 2.2.

Склад капіталу банку за методикою Базельського міжнародного комітету з питань банківського нагляду.

№ п/п

Вид капіталу

Характеристика

1

2

3

1

Звичайний акціонерний капітал

Вартість визначається за номінальною вартістю звичайних акцій, випущених банком; дохід, який вони приносять, залежить від рішення ради директорів банку щодо виплати дивідендів

2

Привілейований акціонерний капітал

Вартість визначається за номінальною вартістю будь-яких акцій, щодо яких можлива виплата фіксованої частини доходу.

3

Надлишок

Різниця між фактичною ціною купівлі акцій, придбаних на ринку і номінальною вартістю акцій.

4

Нерозподілений прибуток

Чистий прибуток, не виплачений у формі дивідендів і залишений банком для інвестиційних цілей.

5

Резерви

Кошти, залишені на непередбачені витрати , використовуються для виплати дивідендів, які ще не оголошені; кошти для майбутнього вилучення з обороту акцій або для погашення зобов'язань.

6

Субординовані зобовязання

Довгостроковий залучений капітал, вкладений зовнішніми інвесторами, зобов'язання банку перед якими є за важливістю другими порівняно з його зобов'язаннями щодо вкладників, але першими порівняно із зобов'язаннями перед акціонерами (ці зобов'язання можуть бути конвертовані, тобто обміняні у майбутньому на акції банку).

7

Неконтрольний пакет акцій

За рахунок цих коштів банк має частку в підприємствах консолідованих дочірніх компаній.

8

Цінні папери, які погашаються за рахунок акцій

Боргові зобов'язання банку, погашення яких можливе лише шляхом продажу акцій.

Таблиця 2.3.

Склад капіталу українських комерційних банків.

№ п/п

Вид капіталу

Характеристика

1

2

3

1

Статутний капітал

Вартість визначається за номінальною вартістю звичайних акцій чи паїв, випущених банком, дохід від яких залежить від рішення загальних зборів учасників статутного капіталу щодо виплати дивідендів.

2

Привілейовані акції

Вартість визначається за номінальною вартістю будь-яких випущених акцій, щодо яких можлива виплата фіксованої частки доходу.

3

Емісійна різниця

Різниця між фактичною ціною купівлі акції, яка склалася на ринку, і номінальною вартістю акції.

4

Прибуток, залишений у розпорядженні банку

Чистий прибуток, не виплачений у формі дивідендів і залишений банком для інвестиційних цілей.

5

Переоцінка основних засобів

Спеціальні фонди банку в частині переоцінки основних засобів.

6

Резерви

Резерви для непередбачених витрат і для можливих втрат за позиками.

7

Прибуток (збиток)

Переоцінка валютних коштів плюс прибуток (збиток) за звітний рік по балансу, плюс різниця між операційними та різними доходами і операційними та різними витратами, плюс штрафи, пеня, одержані неустойки, мінус штрафи, пеня, сплачені неустойки.


 
 

Цікаве

Загрузка...