WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Ресурси комерцiйного банку - Дипломна робота

Ресурси комерцiйного банку - Дипломна робота

Третя група — це недоліки та напрямки вдосконалення формування ресурсів комерційними банками.

В результаті виконаного дослідження можна зробити такі основні висновки:

Ресурсна база комерційного банку — це частина грошового ринку, представлена сукупністю виведених із обліку коштів господарських суб'єктів грошових доходів населення, які мобілізуються банком на умовах виникнення зобов'язання власності та боргу для подальшого розміщення серед юридичних і фізичних осіб, яким необхідні банківські ресурси з метою одержання прибутку.

Банківські ресурси — це сукупність грошових коштів, що знаходяться в розпорядженні банків і використовуються ними для здійснення активних та інших операцій. Таким чином банківські ресурси можна вважати банківським капіталом.

За видами банківські ресурси можна прокласифікувати так:

 • Власні ресурси. До них належать:

  а) основний капітал:

  • зареєстрований статутний капітал банку;

  • емісійні різниці;

  • результати минулого року, що очікують підтвердження (розподілу);

  • результати минулих років (нерозподілений прибуток);

  б) додатковий капітал:

  • загальні резерви банку;

  • резервний фонд;

  • результати переоцінки основних засобів;

  • результат поточного року (нерозподілений прибуток).

 • Залучені ресурси. До них відносять:

  • строкові кошти та кошти до запитання суб'єктів господарської діяльності;

  • строкові кошти та кошти до запитання фізичних осіб;

  • кредиторська заборгованість;

  • цінні папери власного боргу.

 • Запозичені ресурси. Вони складаються з:

  • коштів НБУ;

  • кошті інших банків;

  • цінних паперів субординованого боргу.

  Зміцнення ресурсної бази комерційних банків — одна з головних передумов подолання кризи української економіки, оскільки від цього великою мірою залежить вирішення проблеми підвищення інвестиційної активності. Складовою частиною банківських ресурсів є власні кошти банку — фактор, що відіграє неабияку роль у зміцненні довіри клієнтів як до окремого банку, так і до банківської системи в цілому. Тому проблема залучення і підтримки на певному рівні обсягу капіталу комерційних банків є актуальною і над звичайно важливою для розвитку банківської діяльності в країні загалом.

  Однією з головних проблем, які існують в банків України щодо формування ресурсів є монополізація банківської справи, а особливо існування на грошовому ринку України банків-монополістів. Розвитку цьому негативному явищу сприяє в першу чергу недостатність законодавчої бази, у тому числі і застаріле чинне законодавство.

  З метою вирішення даних проблем та вдосконалення діяльності банку щодо створення і використання ресурсів необхідно вжити ряд заходів:

  • знизити податковий прес на банківську систему;

  • створити в Україні справедливу і доброякісну банківську конкуренцію;

  • суттєво переглянути і змінити чинне законодавство;

  • покращити систему страхування депозитів, використовуючи практику банків зарубіжних країн;

  • розробляти різноманітні програми із залучення коштів юридичних і фізичних осіб;

  • вивчати і впроваджувати у діяльності банків закордонний досвід.

  Підбиваючи підсумки, доцільно зазначити, що формування банківських ресурсів і зміцнення ресурсної бази комерційних банків — обов'язкова умова повноцінної ринкової економіки, оскільки сприятливий інвестиційний клімат у країні, інтеграція української банківської системи і світове банківське співтовариство значною мірою залежатимуть від міцної ресурсної бази комерційних банків.

  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА:

 • Закон України "Про банки і банківську діяльність" // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2001. - №1.

 • Положення НБУ "Про міжбанківські розрахунки в Україні". Затверджено постановою правління НБУ від 27 грудня 1999 року № 621.

 • Положення НБУ про порядок рефінансування Національним банком України комерційних банків під забезпечення державних цінних паперів. Затверджено постановою правління НБУ від 28 вересня 1995 року №246.

 • Правила проведення закритих кредитних аукціонів з продажу кредитів Національним банком України Затверджено постановою правління НБУ від 20 травня 1994 року № 97.

 • "Про додаткові заходи щодо забезпечення страхування вкладів фізичних осіб в комерційних банках". Постанова НБУ // Юридичний вісник України. - 1999. - № 18.

 • Про затвердження Положення про депозитний сертифікат НБУ // Офіційний вісник України. - 1999.- № 44.

 • Агеев М. Ресурсная база коммерческого банка в части привлеченных депозитов // Бизнес информ. - 1999. - № 5-6.

 • Алексєєнко М. Д. Структура капіталу комерційних банків України // Наукові записки. - 2001. - № 7.

 • Банківська енциклопедія / Під ред. Мороза А. М. - К.: - Ельтон, 1993.

 • Банківські операції / За ред. А. М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2000.

 • Банківська справа / За ред. Тиркала. - Тернопіль: Край, 2000.

 • Бицька Н. Проблеми формування та використання банківських ресурсів // Банківська справа. - 2000. - № 5.

 • Васюренко О. В. Бойко О. Як ефективно залучити кошти? // Вісник НБУ. - 1999. -№ 7.

 • Васюренко О. В. Управління залученими ресурсами у комерційних банках // Фінанси України.-1999.- № 11.

 • Васюренко О. В. Банківські операції: - К.: Поліграфкнига, 2000.

 • Вожжов А. Клименко Я. Сущность и функции капитала банка. Проблемы банковского капитала на Украине // Економіка, фінанси, право. - 2001. - № 3.

 • Вступ до банківської справи / Відп. ред. Савлук М. І. - К.: Лібра, 1998.

 • Гладких А. Міжбанківський ринок кредитних ресурсів: динаміка та основні тенденції // Вісник НБУ. - 1998. - № 12.

 • Гладких А. Умови конкуренції на ринку ресурсів і банківських послуг // Вісник НБУ. - 1999. -№8.

 • Дзюблюк О.В. Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин. Тернопіль, 1996.

 • Дзюблюк О.В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки. К.: Поліграфкнига, 2000.

 • Довгань Ж. Банківський капітал, суть і значення // Вісник НБУ. - 1998. - № 7.

 • Довгань Ж. Формування капіталу комерційними банками України. // Наукові записки. - 2001. - № 7

 • Заруба О. Ресурсне забезпечення банку: розробка моделі і грошові ресурси. // Вісник НБУ. -1998. - № 8.

 • Киселев В. В. Управление банковским капиталом: Теория и практика. - М.: Экономика, 1997.

 • Клименко Д. Б. Інструменти залучення коштів комерційними банками // Фінанси України. - 2000. - № 6.

 • Комерційні банки України // Бюлетень НБУ. - 2000. - № 2.

 • Мартинюк Ж. Реорганізація і реструктуризація процесу формування банківських ресурсів // Молоді вчені. - 1999. - №.1.

 • Мартинюк Ж. Формування ресурсів комерційними банками України // Фінанси України. - 1997. - № 10.

 • Мелкумов Л. С., Румянцев В. К. Кредитные ресурсы: расчеты и анализ. М.: "Бизнес-школа", "Интел-синтез", 1995.

 • Мельникова І. Маркетингові аспекти формування депозитної бази комерційного банку // Банківська справа. - 1999. - № 3.

 • Олійник Д. Ресурсна база українських комерційних банків як джерело ліквідності // Банківська справа. - 2000. - № 21.

 • Рассказов Е. А. Управление свободными ресурсами банка. - М.: - Финансы и статистика, 1996.

 • Ринок вкладів і депозитів // Бюлетень НБУ. - 2000. - № 2.

 • Формування і використання власного капіталу комерційних банків // Фінанси України. - 1999. - № 9.

 • Шевченко Р. І. Банківські операції: Навч.- методич. посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2000.

 • Шевченко О. Сернецький А. Проблема низької капіталізації банків: актуальність та шляхи розв'язання // Банківська справа. - 1999. - №6.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...