WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Ресурси комерцiйного банку - Дипломна робота

Ресурси комерцiйного банку - Дипломна робота

На сьогодні дуже актуальними та перспективними є цільові вклади, що можуть поєднуватися з вигодою одержання цільового кредиту. Надзвичайно цікавою є ідея будівельних заощаджень, тобто при умові зберігання коштів протягом певного часу залежно від суми, строку зберігання та платоспроможності клієнт може одержати кредит на будівництво чи житло під меншу процентну ставку.

Крім того, що стосується залучення коштів у вклади, то комерційним банкам необхідно також використовувати світовий досвід, зокрема:

 • розробляти різні програми із залучення коштів населення;

 • надавати клієнтам вкладникам широкий спектр послуг, в тому числі небанківського характеру;

 • проводити широку відкриту рекламу для залучення клієнтури; використовувати "тиху" цільову рекламу (поштою, телефоном);

 • забезпечити, щоб вклади населення були поза оподаткуванням;

 • використовувати високу процентну ставку за вкладами інвестиційного характеру з виплатою премій після закінчення терміну по вкладу;

 • розширити коло депозитних рахунків юридичних і фізичних осіб — до запитання, строкових і ощадних.

Поряд із цим слід надавати вкладникам гарантії повернення депозитів, розміщених на банківських рахунках. Це і є однією із важливих форм забезпечення стабільності банківської системи. Згідно з Указом Президента України № 966/98 від 10.09.98 "Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб — вкладників комерційних банків України" із Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовуються суми в розмірі вкладу, але не більше 1600 гривень кожному вкладнику комерційного банку, який сплачує збори і платежі до цього фонду. Позитивною у формуванні коштів Фонду є участь держави. Відповідно до Положення "Про порядок створення фонду гарантування вкладів фізичних осіб, формування та використання його коштів", передбачається, що одноразовий внесок держави має становити 20 млн. грн. Джерела формування коштів Фонду такі:

  • початковий внесок у розмірі 1% засновницького капіталу;

  • доходи, одержані від інвестування коштів Фонду в державні цінні папери;

  • пеня, що стягується з комерційних банків у розмірі 0,5% від суми невчасного або неповного перерахування початкового, регулярного чи спеціального зборів до Фонду за кожен день прострочення;

  • позики в комерційних банках у розмірі до 50% вартості річних внесків банків;

  • інші джерела, не заборонені законодавством України.

Якщо взяти до порівняння зарубіжні, розвинуті країни, то швейцарська банківська асоціація надає клієнтам банків-учасників гарантії з оплати ощадних вкладів і розрахункових рахунків, на які зараховують заробітну плату в розмірі до 30 тис. швейцарських франків. Цю суму виплачують одразу ж, якщо проти банку почата процедура банкрутства. У Німеччині існує Фонд захисту депозитів під егідою Федеральної асоціації німецьких банків, які зобов'язані проходити аудиторські перевірки й дотримуватися ряду вимог до капіталу, кваліфікації управлінських кадрів і прибутків. Щорічні відрахування у Фонд становить 0,03% загальної суми зобов'язань банку (за врахуванням міжбанківських вкладів).

Програми страхування банківських ресурсів у найрозвинутіших країнах можна продемонструвати за допомогою таблиці 3.1.

Таблиця 3.1.

Програма страхування банківських ресурсів

Країна

Орган

Розмір гарантій

Примітка

1

2

3

4

Канада

Канадська корпорація із страхування депозитів

60 тис. канад. дол. (50 тис. амер. дол.) на 1 вкладника

Великі банки мають до-мовленість про недопу-щення банкрутства

Франція

Асоціація французьких банкірів (недержавна)

400 тис. фр. (70,4 тис.амер. дол.) на 1 вкладника, але не більше 200 млн. фр. на 1 банк

Банки, які ефективно працюють, допомагають банкам, що відчувають труднощі

Японія

Корпорація із страхування депозитів (федеральна)

10 млн. ієн (68 тис. амер. дол.) на 1 вкладника

Нестабільні банки зли-ваються з ефективними устаовами

Швейцарія

Швейцарська банківська асоціація (недержавна)

30 тис. швейц. фр. (20,4 тис. амер. дол.) на 1 вкладника

У випадку банкрутства пріоритет у відшкодував-нні вкладів мають рахун-ки до 10 тис. швейц. фр.

Німеччина

Федеральна асоціація банків (недержавна)

30% від суми банківського капіталу на 1 вкладника

У надзвичайних обставинах федеральні органи, влада земель і приватні банки надають допомогу

США

Федеральна корпорація із страхування депозитів

100 тис. дол. на 1 вкладника

Як бачимо, українським банкам необхідно вдосконалювати систему страхування депозитів, використовуючи закордонний досвід.

Великий ресурсний потенціал населення — зберігання коштів у іноземній валюті. З метою її залучення необхідна розробка відповідного законодавства, що гарантувало б збереження коштів та різноманітних видів вкладів — від існуючих вкладів "до запитання" до перспективних валютних анонімних (кодованих).

Необхідно на найближчий період приділити увагу розробці моделей та умов залучення пенсіонерів на обслуговування в установах комерційних банків. Можна виділити окремі напрямки діяльності банків в цьому питанні:

 • видача пенсій через установи комерційних банків при нині діючій системі пенсійного забезпечення;

 • участь банків в запланованій пенсійній реформі в Україні в персоніфікованого обліку внесків [28, с.51].

  Окрім цього, необхідно знизити податковий прес на банківську систему для забезпечення зростання банківського капіталу відповідно до фінансово-кредитних потреб економіки. Слід звільнити від оподаткування або хоч "пом'якшити" оподаткування коштів, які комерційні банки спрямовують на створення страхових та резервних фондів для поліпшення кредитних та депозитних ризиків.

  Для прискорення запуску вторинного ринку цінних паперів за прикладом німецьких банків слід використати банки як андерайтери (підписувачі) емісії промислових компаній та як номінальні утримувачі цінних паперів. Це прискорить розвиток вторинного ринку цінних паперів і дасть банкам можливість додаткових ринків, на яких вони зможуть збільшувати свої ресурси.

  Необхідно також дозволити комерційним банкам збільшувати статутні фонди шляхом обміну відповідної кількості власних акцій на майнові приватизаційні сертифікати населення з подальшим використанням цих сертифікатів для придбання акцій інших підприємств.

  Необхідно створити в Україні справедливу і доброякісну конкуренцію у банківській сфері. Це приведе до зменшення розриву між депозитними і позичковими ставками, поліпшення якості всіх банківських послуг.

  Вищенаведені пропозиції щодо вдосконалення системи формування банківських ресурсів, хоча і потребують відповідних коригувань, деяких змін і доповнень, проте повинні становити основу для проведення реформи банківської системи, яка нині так необхідна.

  ВИСНОВКИ

  В процесі проведеного дослідження мною було розглянуто три групи проблем.

  До першої групи проблем відносяться теоретичні, тобто те, що важливою сферою банківської діяльності є формування ресурсної бази, яка необхідна банку для його нормального функціонування та отримання прибутку. Мною розглянута класифікація банківських ресурсів і дана характеристика основних їх видів: власних, залучених і запозичених.

  Друга група проблем являє собою викладення діючої практики банків України при здійснені операцій по формуванню ресурсів. Зокрема, розкриті питання щодо створення статутних фондів, їх кількісної структури, шляхів залучення коштів підприємств, організацій і населення, щодо випуску депозитних і ощадних сертифікатів, щодо емісії та продажу облігацій, а також, щодо кредитів, отриманих від інших банків і Національного банку України.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...