WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Пасивні операції комерційних банків та методи управління пасивами - Дипломна робота

Пасивні операції комерційних банків та методи управління пасивами - Дипломна робота

Кошти Національного банкувключають кореспондентський рахунок НБУ в комерційному банку. Таким чином, виходячи з категорії вкладників розрізняють депозити: юридичних осіб (клієнтів і банків); фізичних осіб.

Усі зазначені рахунки фізичних і юридичних осіб - пасивні; сальдо кредитове означає суму заборгованості банку перед клієнтами; оборот по дебету - погашення заборгованості в сумі раніше прийнятого депозиту і нарахованих відсотків; оборот по кредиту - знову зроблені внески і нараховані відсотки по раніше прийнятих внесках [22,c.234].

За формою вилучення коштів депозити підрозділяються на: до запитання; термінові. Депозити до запитання являють собою кошти, що можуть бути вилучені в будь-який момент без попереднього повідомлення банка з боку клієнта. Їх відмінною особливістю є те, що це найдешевше джерело утворення банківських ресурсів і крайня мінливість його величини. У випадках, коли в клієнта є на рахунках до запитання сума більша чим потрібно для підтримки поточної платоспроможності, а банк зацікавлений у залученні термінових депозитів, то останній може запропонувати клієнтові перевести частину коштів із рахунків до запитання на терміновий депозит. Розрахунок проводиться по наступній формулі:

(2.2.1)

де Дпост зб-я - частка коштів, що зберігаються протягом року на розрахункових і поточних рахунках, що можуть бути переведені на депозитні рахунки; Зс - середній залишок коштів на розрахунковому або поточному рахунку за рік;Коб - кредитовий оборот по розрахунковому або поточному рахунку за рік.

Проведемо розрахунок даного показника на прикладі клієнта Вінницької дирекції банку "Україна" фірми "Victoria", для якої за даними минулого року:

Д пост.зб-я =

10413,67

100% = 8,47%.

123019,76

Цей показник свідчить, що банк може запропонувати клієнту 8,5% залишку на розрахунковому рахунку перевести на терміновий вклад і отримувати за це більші відсотки [3].

Якщо комерційний банк має постійну клієнтуру, то на його депозитних і розрахункових рахунках, де зберігаються короткострокові ресурси, утвориться стабільний протягом року залишок коштів, що можливо використовувати для довгострокового кредитування. Щоб установити величину цього залишку, рекомендується використовувати наступну формулу коефіцієнта трансформації короткострокових ресурсів у довгострокові:

(2.2.2)

деКт  коефіцієнт трансформації; Ко  кредитовий оборот по надходженнях коштів на депозитні і рахунки до запитання (терміном до 1 року); До  дебетовий оборот по видачах короткострокових позичок із позичкових рахунків установи банку й інших короткострокових вкладень терміном до 1 року.

На прикладі даних Вінницької дирекції банку "Україна" проведемо розрахунок даного показника:

Це свідчить про те, що банк може використати із всієї суми короткострокових ресурсів лише 4,5% для розміщення в довгострокові активи в майбутньому періоді.

Строкові вклади  це депозити, залучені банками на певний строк. Строкові вклади оформляються договором між клієнтом (вкладником) і банком в особі його керівника. Банки самостійно розробляють форму депозитного договору, що носить по окремому виду внеску типовий характер. У договорі передбачається сума внеску, термін його дії, відсотки, обов'язки і права банку, відповідальність сторін за дотримання умов договору, порядок вирішення спорів. Багато банків установлюють мінімальний розмір термінового вкладу, величина якого залежить від орієнтації банку на дрібного, середнього або великого клієнта.

Під внесками фізичних осіб розуміються грошові внески і депозити, ощадні сертифікати, рахунки до запитання, строкові вклади й інші внески в національній і іноземній валюті. Ощадні вклади населення в Україні класифікуються в залежності від терміну й умов вкладної операції і включають: термінові; до запитання; депозитні сертифікати. Депозитні сертифікати є різновидом строкових вкладів, але на відміну від останніх вони оформляються спеціальним документом, що і є депозитним сертифікатом - письмовим свідоцтвом кредитної установи про депонування коштів, що засвідчують право вкладника на одержання депозиту. На депозитних сертифікатах указується термін вилучення внеску і розмір належного відсотка. Для оцінки стабільності грошових внесків населення як ресурси короткострокового кредитування використовуються такі показники, як середній термін збереження коштів і рівень осідання коштів, що надходять у внески. Середній термін збереження коштів визначається по формулі:

(2.2.3)

де Ст - середній термін збереження в днях; Сз - середній залишок внесків; О - оборот по видачі внесків; Д - кількість днів у періоді.

Середній термін збереження коштів на прикладі Вінницької дирекції банку "Україна" за перший квартал 2000 р. буде становити:

Ст=

15078,05

92=72,1 (днів)

19231,78

Чим вище термін зберігання внесків, тим на більш тривалий термін їх можна використовувати як ресурси кредитування.

Рівень осідання коштів, що надійшли у внески, розраховується по формулі:

(2.2.4)

де Зо - осідання засобів у внесках, у відсотках; ЗВк - залишок внесків на кінець року; ЗВп - залишок вкладу на початок року; Н - надходження у внески.

Для Вінницької дирекції даний показник дорівнюватиме:

Зо=

16698,86 – 14897,96

100% = 8,75%.

20568,36

Це свідчить про те, що банк має в наявності стабільних ресурсів лише 8,8% від залучених (депозитних) ресурсів, які може використати на довгострокове кредитування [3].

Рівень осідання коштів у внесках характеризує їхню стабільність, що дозволяє банкові використовувати їх як довгостроковий ресурс кредитування і підвищує ліквідність банку.

У зв'язку з тим, що суми внесків населення і їхня питома вага в залучених засобах банку систематично збільшуються, в останні роки значно підсилилася регулююча і контролююча функція держави за даним видом депозитних операцій банків. Показник максимального розміру залучених грошових внесків (депозитів) фізичних осіб розраховується як співвідношення сукупного розміру грошових внесків (депозитів) фізичних осіб до розміру власних коштів банку:

(2.2.5)

де Ср  сукупний розмір грошових внесків фізичних осіб; ВК  власні кошти банку. Максимальне значення показника не повинне перевищувати 100%.

Проведемо розрахунок максимального розміру залучених грошових внесків фізичних осіб на прикладі Вінницької дирекції банку "Україна":

Мбк=

15258,14

100 = 4,63%

329450

Як видно з розрахунків, даний норматив по дирекції виконується.

Згідно Положення про порядок формування банківською системою обов'язкових резервів, комерційні банки повинні розмістити суму обов'язкових мінімальних резервів у розмірі 17% від залучених коштів фізичних осіб у цінні папери і передати їх на збереження в Нацбанк. Блокування, заміна і погашення державних цінних паперів, переданих на збереження в Національний банк, здійснюється відповідно до затвердженого порядку.

Цілі депозитних операцій зводяться до дотримання комерційних інтересів банку і поліпшенню ліквідності балансу банку. Основні правила проведення депозитних операцій:

депозитні операції організовуються таким чином, щоб сприяти одержанню банківського прибутку або створенню умов для одержання прибутку в майбутньому;

у процесі організації варто забезпечити розмаїття суб'єктів депозитних операцій і сполучення різних форм депозитів;

при здійсненні банківських операції необхідно забезпечити взаємозв'язок і взаємоузгодження між депозитними операціями й операціями по видачі позичок по термінах і сумам депозитів і кредитних вкладень;

особлива увага в процесі організації депозитних операцій приділяється терміновим депозитам, що найбільшою мірою забезпечують підтримку ліквідності балансу банку;

при організації депозитних операцій банк повинний прагнути до того, щоб резерви вільних (не включених в активні операції) засобів на депозитних рахунках були мінімальними;

варто вживати заходів до розвитку банківських послуг і підвищенню якості і культури обслуговування клієнтів, що сприяє залученню депозитів.


 
 

Цікаве

Загрузка...