WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Пасивні операції комерційних банків та методи управління пасивами - Дипломна робота

Пасивні операції комерційних банків та методи управління пасивами - Дипломна робота

Виходячи з вищенаведеного можна надати такі основні рекомендації по вдосконаленню пасивних операцій в українських банках:

 • запровадити систему пільг для акціонерів для додаткового залучення акціонерного капіталу;

 • нарощувати обсяги різних видів депозитів усіх категорій вкладників;

 • спростити режим функціонування відповідних рахунків;

 • впровадження у банківську практику різних видів дебетних і кредитних карток, що стимулює їх власників до розміщення коштів у банку;

 • значно більшу увагу приділяти розвиткові депозитних операцій з населенням на основі впровадження нової техніки і технології банківського обслуговування фізичних осіб;

 • розширити обсяги строкових депозитів за рахунок використання коштів спеціального призначення, що містяться на рахунках підприємств;

 • розширити практику залучення коштів клієнтів на ощадні вклади як найбільш стійку частину мобілізованих банками ресурсів;

 • активно використовувати процентну політику як метод стимулювання розміщення коштів на різні види депозитів;

 • розширити коло депозитних рахунків клієнтів з різноманітним режимом функціонування , використовуючи практику відкриття різного роду СМА-, АТS-, NOW-рахунків західними банками;

 • активно застосовувати комплексне обслуговування клієнтури як засіб підвищення конкурентоспроможності банку у залученні додаткових сум коштів на депозити;

 • поєднання мікроекономічних напрямів вдосконалення депозитних операцій комерційних банків із заходами макроекономічного впливу з метою розширення ресурсної бази.

  Використання даних напрямків розвитку пасивних операцій може привести, як показує зарубіжна практика, до покращення діяльності банку. Практичне їх застосування дозволить банку збільшити обсяг своєї ресурсної бази, яку він може використовувати для проведення активних операцій, і, як наслідок , збільшити прибутковість банку та завоювати передові позиції на ринку банківських послуг.

  27.05.2000р. _____________ Котельницький В.В.

  (підпис)

  Список використаної літератури:

 • Закон України "Про банки та банківську діяльність" від 20.03.1991р. (із змінами та доповненнями ).

 • Інструкція № 10, затверджена постановою Правління Національного банку України № 141 від 14.04.1998 року "Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків".

 • Бухгалтерська та статистична звітність Вінницької дирекції банку "Україна" за 1999 – 2000 р.

 • Андрушків Т.І. Перспективи розвитку ринку вкладів та депозитів., Фінанси України, №11, 1998. – 48 – 54 с.

 • Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Е.Ф. Жуков, А.М. Максимова, О.М. Маркова и др.; Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 471 с.

 • Банковское дело. Учебник / Под ред. проф. В.И. Колеснокова, проф. Кроливецкой. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 480 с.

 • Банковское дело: Справ. пособие / М.Ю. Бабичев, Ю.А. Бабичева, О.В. Трохова и др.: Под ред. Ю.А. Бабичевой. – М.: Экономика, 1994. – 397 с.

 • Бицька Н.З., Чайківський Я.І. Робота ощадного банку із залучення коштів., Фінанси України, №12, 1999. – 68 – 77 с.

 • Вісник Української академії банківської справи: Науково – теоретичний та практичний журнал, Суми, 1996.

 • Вступ до банківської справи / Під ред. д.е.н., проф. М.І. Савлука. – К.: Лібра, 1998. – 344 с.

 • Гроші, банки та кредит: у схемах та коментаріях: Навч. посібник / За ред. Б.Л. Луціва. – Львів: Львівський банківський коледж НБУ, 1999. – 156 с.

 • Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін. – К.: Либідь, 1992. – 331 с.

 • Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Б.С. Івасіва. – К.: КНЕУ, 1999. – 404 с.

 • Гуцал І.С. Фінансування кредитного механізму в Україні в перехідний до ринку період. – Тернопіль: Збруч, 1999. – 433.

 • Дзюблюк О.В. Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин. – Тернопіль: "Тернопіль", 1996. – 140 с.

 • Дзюблюк О.В. Про деякі напрямки вдосконалення депозитних операцій комерційних банків в умовах фінансової стабілізації економіки України, Вісник ТАНГ, випуск №2, 1997. – 48 – 57 с.

 • Заруба О.Д. Фінансовий менеджмент у банках. Навч. посібник. – Товариство "Знання", КОО, 1997. – 172 с.

 • Івасів Б.С. Операції комерційних банків: Навч. посібник. – К.: НМК ВО, 1992. – 116 с.

 • Кириченко О.М. Банківський менеджмент, К.: Основи, 1999. – 671 с.

 • Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их операции. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995, - 288 с.

 • Мирун Н.И., Герасимович А.М Банковское обслуживание предприятий и насиления. – К.: Нац. академия управления, 1996, - 278 с.

 • Облік та аудит в комерційних банках / Під ред. Герасимовича А.М., - Л.: Фенікс, 1999. – 511 с.

 • Основы банковского дела / Под ред. д.е.н. Мороза А.Н. – К.: Либра, 1994. – 330 с.

 • Основы банковского дела / Под ред. М.И. Савлук, Модуль 3: Банковская система, К.: УФБШ – 1996. – 43 с.

 • Основы банковского дела / Под ред. М.И. Савлук, Модуль 4: Коммерческие банки: Формирование ресурсов, К.: УФБШ – 1996. – 36 с.

 • Основы банковского дела / Под ред. М.И. Савлук, Модуль 6: Коммерческие банки: Услуги, К.: УФБШ – 1996. – 47 с.

 • Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 272 с.

 • Панова Г.С. Банковское обслуживание частных лиц. Серия "Искусство финансиста". – М.: АО "ДИС", 1994. – 352 с.

 • Полфреман Д., Форд Ф. Основы банковского дела. – М.: ИНФРА – М, 1996. – 624 с.

 • Поречкіна Л.С. Стратегічний маркетинг банківських послуг, К.: Либідь, 1998. – 152 с.

 • Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент банку, К.: Лібра, 1998. – 322 с.

 • Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України / За ред. А.О. Епіфанов, Інститут економіки НАН України – Суми: Слобожанщина, 1999. – 266 с.

 • Шульга Н.П., Мельникова І.М. Банківське депозитне обслуговування фізичних осіб: Навч. посібник КДТЕУ – К.: 1999. – 143 с.

 • Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. – М.: "Все для вас", 1993. – 320 с.

  4

  Зміст

  Вступ

  3

  1. Роль і місце комерційних банків в кредитній системі України.

  6

  1.1 Роль комерційних банків у формуванні кредитної системи України.

  6

  1.2 Банківські пасиви, їх значення і загальна характеристика.

  18

  2. Діюча практика здійснення пасивних операцій комерційним банком.

  28

  2.1 Формування власного капіталу комерційними банками.

  28

  2.2 Депозитні операції комерційних банків.

  39

  2.3 Запозичені кошти комерційних банків.

  52

  3. Перспективи розвитку пасивних операцій в сучасних умовах.

  67

  3.1 Управління банківськими пасивами.

  67

  3.2 Методи управління пасивами.

  76

  3.3 Основні напрямки розвитку пасивних операцій.

  92

  Висновки.

  106

  Література

  110

  Додатки.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...