WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Пасивні операції комерційних банків та методи управління пасивами - Дипломна робота

Пасивні операції комерційних банків та методи управління пасивами - Дипломна робота

Головним завданням менеджера банку при застосуванні методу управління гепом є досягнення відповідності між видом гепу та прогнозом зміни напряму, швидкості й рівня відсоткових ставок. Отже, необхідною умовою використання зазначеного методу є наявність надійного прогнозу або можливість одержати такий прогноз та передбачуваність економічної ситуації. Якщо прогнозування зміни відсоткових ставок неможливе, наприклад через нестабільність економічної ситуації, є рація менеджеру банку застосувати стратегію нульового гепу, значно знизивши завдяки цьому відсотковий ризик.

Наприклад, за даними балансу банку оцінити зміну показників прибутковості при зниженні відсоткових ставок на 2%. Які рекомендації необхідно надати менеджеру банку?

Таблиця 3.2.2

Баланс банку

п/п

Показники

Активи

Пасиви

Сума, млн.грн.

Середня ставка, %

Сума, млн.грн.

Середня ставка, %

1

Збалансовані за строками

125

27

125

22

2

Чутливі до зміни ставок

670

25

450

18

3

З фіксованою ставкою

370

28

520

20

4

Не приносять прибутку, не сплачуються відсотки

155

-

75

-

5

Власні кошти

-

-

150

-

Усього

1320

-

1320

-

У даному випадку банк має позитивний геп (670-450)=220 млн.грн.

При геп>1 зниження відсоткових ставок призведе до зниження показників прибутковості, таких як чиста відсоткова маржа (ЧВМ) й відсотковий прибуток (П). Показники прибутковості до зниження ставок становлять:

П = 0,270,125 + 0,25670 + 0,28370 – 0,220,125 – 0,18450 – 0,20520 =

= 304,85 – 212,50 = 92,35 млн.грн.

ЧВМ1

=

92,35100

=

6,99%

1320

ЧВМ2

=

92,35100

=

7,93%

1165

ЧВМ1 - розраховується щодо загальних, ЧВМ2 - щодо працюючих активів.

Після зниження ставок на 2% відсотковий прибуток знизиться на 4,5 млн.грн.

П = 0,25125 + 0,23670 + 0,28370 – 0,20125 – 0,16450 –

– 0,20520 = 87,85 млн.грн.

ЧВМ1

=

87,85 100

=

6,65%

1320

ЧВМ2

=

87,85 100

=

7,54%

1165

Отже, зниження ставок на 2% призвело до зменшення відсоткового прибутку на 4,5 млн.грн., що становить 4,87%.

Якщо прогнозується зниження ставок, то менеджеру банку необхідно змінити структуру балансу і перейти від позитивного гепу до нульового, що дасть можливість звести до мінімуму відсотковий ризик [31,c.288].

Перехід від нульового до від'ємного гепу при зниженні ставок забезпечить підвищення рівня прибутковості, але супроводжується підвищеним ризиком.

Метод управління гепом базується на статичному аналізі розриву між чутливими активами та зобов'язаннями. Такий підхід має наступні переваги:

 • простота та доступність для розуміння та практичного застосування;

 • показники гепу легко розрахувати;

 • геп дозволяє контролювати розмір відсоткового ризику протягом досліджуваного проміжку часу та оцінювати можливі зміни величини маржі банку,

  Недоліки:

 • часова вартість грошей до уваги не приймається;

 • статичний геп не дає змоги оцінити сукупний відсотковий ризик банку.

  Поряд з методом управління гепом використовується метод кумулятивного гепу. Метод кумулятивного гепу дає змогу не лише аналізувати співвідношення чутливих активів і зобов'язань у певний момент часу (статичний аналіз), а й одночасно враховувати часовий компонент (динамічний аналіз).

  Весь досліджуваний період поділяється на окремі періоди (тривалість періодів вибирають довільно), у кожному з яких зіставляються чутливі активи та зобов'язання та розраховується розмір гепу. Алгебраїчна сума гепів являє собою кумулятивний (нагромаджений) геп.

  Кумулятивний геп – це різниця між загальним обсягом чутливих активів і зобов'язань, які протягом досліджуваного проміжку часу можуть бути переоцінені.

  Кумулятивний геп – інтегральний показник. Він є мірою ризику відсоткових ставок, на який наражається банк протягом розглянутого проміжку часу. Банк може управляти цим ризиком, установлюючи ліміт гепу як максимально допустимий розмір та приводячи структуру чутливих активів і зобов'язань у відповідність з установленим лімітом. При оцінюванні ризику відсоткових ставок обчислюється коефіцієнт гепу К як відношення чутливих активів до чутливих пасивів:

  К = ЧА  ЧП

  Якщо коефіцієнт гепу більший за одиницю (К>1), то геп додатний, якщо менший (К<1) – то геп від'ємний. Якщо коефіцієнт дорівнює одиниці (К=1), то геп нульовий.

  Але ні абсолютна величина кумулятивного гепу, ні коефіцієнт гепу не дають уявлення про те, яка частина активів чи пасивів банку залежить від зміни відсоткової ставки. Тому наступним кроком у застосуванні методу є обчислення індексу відсоткового ризику. Індекс відсоткового ризику ІВР дорівнює відношенню кумулятивного гепу в кожному з періодів до розміру працюючих активів ПА і виражається у відсотках

  ІВР

  =

  К

  100%

  ПА

  ІВР показує, яка частина активів (якщо геп > 1) чи пасивів (якщо геп < 1) наражається на ризик зміни відсоткової ставки і може змінити свою вартість, отже вплинути на загальний прибуток банку. Установлюючи ліміт індексу відсоткового ризику, банк обмежує рівень ризику відсоткової ставки, який він вважає за доцільне на себе взяти.

  Інший напрямок використання методу кумулятивного гепу полягає в тому, щоб наближено обчислити, як очікувані коливання відсоткових ставок і вплинуть на рівень відсоткового прибутку банку. Абсолютна величина зміни прибутку визначається базовим співвідношенням:

  П = іК

  Здебільшого при розрахунках зміни в рівнях відсоткових ставок і подаються в базисних пунктах. Узявши до уваги при обчисленнях знак "+" чи "–" показників і та К, можна визначити напрям зміни прибутку. Додатне значення П (П >1) свідчить про збільшення прибутку і буде результатом підвищення ставок при позитивному гепі або зниження ставок при від'ємному гепі.

  Від'ємне значення П (П<1) означатиме зниження відсоткового прибутку банку, зумовлене підвищенням ставок при від'ємному гепі або зниженням ставок при позитивному гепі.

  Наприклад, чутливі активи та зобов'язання банку, згруповані за періодами переоцінювання. Проаналізувати рівень відсоткового ризику, якщо ліміт ІВР (індекс відсоткового ризику) установлено на рівні 10%.

  Таблиця 3.2.3

  п/п

  Період

  Чутливі активи

  Чутливі пасиви

  Геп

  ("+", "-")

  Кумулятивний геп

  ("+", "-")

  ІВР, %

  млн.грн.

  1

  Наступні 24 год.

  12

  15

  -3

  -3

  0,3

  2

  від 24 год. до 7 днів

  125

  110

  15

  12

  1,2

  3

  від 7 днів до 1 міс.

  248

  130

  118

  130

  13

  4

  від 1 міс. до 3 міс.

  150

  210

  -60

  70

  7

  5

  від 3 міс. до 6 міс.

  100

  195

  -95

  -25

  2,5

  6

  від 6 міс. до 9 міс.

  80

  50

  30

  5

  0,5

  7

  від 9 міс. до 1 року

  30

  42

  -12

  -7

  0,7

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  Усього працюючих активів

  1000


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...