WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Пасивні операції комерційних банків та методи управління пасивами - Дипломна робота

Пасивні операції комерційних банків та методи управління пасивами - Дипломна робота

При формуванні залучених коштів банк повинен дуже обережно підходити до різноманітних джерел, оскільки всі залучені кошти і є платними для банку, відсотки за їхнє використання відносяться на рахунок "Процентні витрати". Залученні кошти банку є одночасно його кредитними ресурсами, тому доцільно залучити таку суму коштів, яку можна надалі розмістити в активах як кредитні вкладення, значне перевищення кредитних ресурсів (залучених коштів) над кредитними вкладеннями може привести до збитковості кредитних операцій комерційного банку.

Залученні кошти, із погляду їхньої ціни, можна поділити на "дешеві" і "дорогі". До останнього відносяться депозити і запозичені кошти. Якщо в структурі залучених засобів на частину запозичених коштів приходиться 50%, така структура є неефективною і ризикованою. Велика залежність банку від грошового ринку, зокрема від стану ринку міжбанківських кредитів пов'язана з тим, що банк має невелике коло клієнтури у вигляді юридичних осіб, тому власна ресурсна база недостатня для забезпечення росту активних операцій. Для успішного функціонування і забезпечення стабільної роботи дуже важливо розширювати коло клієнтів - юридичних осіб, що дозволить знизити системний ризик депозитних операцій банку. Найважливішим інструментом депозитної політики є відсоток, що банк сплачує вкладникам за приваблювані ресурси. Сплата відсотків по депозитних рахунках - основна стаття витрат банку. Особливо це важливо для банків із високою питомою вагою залучених ресурсів у загальній сумі ресурсів. Отже, банк не зацікавлений у занадто високому рівні процентної ставки. Одночасно він змушений підтримувати такий її рівень, що був би привабливим для клієнтів. У закордонних комерційних банках на відсоток впливають термін і сума депозиту. Чим більше термін і сума депозиту, тим більший відсоток гарантує банк.

Процентні ставки по депозитах у банках України розрізняються по категоріях вкладників: для юридичних осіб, для фізичних осіб і по міжбанківському кредиту. Депозитні ставки у всіх трьох групах диференційовані в залежності від валюти і терміну, а для перших двох і суми депозиту. При цьому терміни залучення депозитів фізичних осіб більш тривалі, чим терміни депозитів юридичних осіб. Крім розходжень у термінах для цих двох груп процентних ставок характерний і різний порядок сум депозиту. Природно, що для юридичних осіб він обчислює тисячами грошових одиниць, а для фізичних осіб - десятками грошових одиниць. На відміну від ставок по депозитах юридичних і фізичних осіб, де терміни депозиту в основному до 3 місяців, ставки по міжбанківському кредитові встановлюються на депозити тривалістю від 1 дня до 30 днів і не залежать від суми приваблюваних ресурсів. Найбільш виражена залежність процентної ставки від терміну на міжбанківському ринку.

Ціна ресурсів, приваблюваних банками, залежить від попиту та пропозиції на ринку. З усіх трьох сегментів ринку кредитних ресурсів (депозити юридичних осіб, депозити фізичних осіб, ринок міжбанківських кредитів) найбільш динамічним є ринок МБК. Ціна ресурсів на міжбанківському ринку змінюється щодня і навіть протягом дня, тому що попит та пропозиція ресурсів на міжбанківському ринку схильні значним коливанням [22,c.287].

На попит та пропозицію, ціну ресурсів впливають календар виплат зарплат, відпускних; терміни податкових платежів; нормативний чинник (звітні терміни формування обов'язкових резервів, зміна ставки обов'язкового резервування); облікова ставка НБУ; облігаційний чинник (календар проведення аукціонів ОВДП); обсяги поточних виплат по внутрішньому і зовнішньому боргові Мінфіну; курсові тенденції долара; урядова політика по кредитуванню; рішень міжнародних кредиторів України по термінах надання кредитів; бюджетний чинник (прийняття бюджету 2000 із пакетом податкового законодавства). Іноді істотним ціноутворюючим чинником виступає репутація ринку, що купує.

Ринок депозитів юридичних осіб менш чутливий коливанням через відсутність можливості швидко залучити або продати ресурси, а також орієнтації юридичних осіб у розміщенні вільних коштів в обслуговуючому банку. Оскільки термін депозитів юридичних осіб, як правило, від 1 місяця до трьох, а термін МБК до 1 місяця, то перші менш схильні чинникам короткострокового характеру і по своєму розміру скоріше тяжіють до ставок по депозитах фізичних осіб, чим по ставках МБК.

Депозитні ставки для фізичних осіб  це найменш схильна (із трьох розглянутих) змінам ціна ресурсів. Це обумовлено об'єктивними причинами: термін депозитів фізичних осіб самий тривалий, а, отже, і не може обумовлювати дії всіх короткострокових чинників (наприклад, прибутковість валютних операцій). Крім того, ринок приватних внесків є більш відкритим для широкого кола клієнтів у порівнянні з ринком МБК або ринком депозитів для юридичних осіб, і тому банк, що має значну нішу на цьому ринку, буде проводити стабільну процентну політику і при цьому повинний враховувати політику банків-конкурентів. На цей ринок впливають чинники загального економічного розвитку економіки, наприклад, рівень інфляції, курс національної валюти, дисконтна ставка НБУ. Ставки по депозитах фізичних осіб мають особливості в порівнянні зі ставками по депозитах юридичних осіб і МБК. У зв'язку зі значними термінами депозитів ставка буде залежати від періодичності виплати відсотків по депозиту. З метою залучення клієнтів банки можуть виплачувати відсотки за вимогою клієнта (тобто щодня). Найчастіше виплата відсотків здійснюється все-таки щомісяця. Для довгих депозитів може передбачатися щоквартальна виплата відсотків або після закінчення терміну депозиту.

У період становлення ринку приватних внесків багато банків пропонували по внесках населення складні відсотки. У той період процентна ставка відрізнялася в залежності від виду відсотків (прості або складні). Нарахування складних відсотків є привабливим для клієнтів, що мають метою нагромадження засобів, і підвищує конкурентноздатність таких внесків Деякі банки давали можливість робити довкладення на діючі строкові вклади, що також зручно для клієнтів (не треба відкривати новий рахунок, можна розмістити засоби на менший термін під той же відсоток).

Дотепер ми розглядали депозитні ставки на трьох сегментах ринку кредитних ресурсів як би незалежно один від одного, однак було б глибокою помилкою вважати, що це так насправді. Ціна на ресурси на всіх трьох сегментах взаємозалежні. При купівлі будь-яких ресурсів банк повинний вибрати оптимальний ринок із погляду ціни, стабільності і присутності на ринку. Найкраща можливість купити ресурси швидко  на ринку МБК (особливо для філій колишніх спецбанків, що мають розгалужену філіальну мережу). Можливість придбати ресурси негайно не можливо на ринку приватних внесків і малоймовірно  на ринку депозитів юридичних осіб. Але на ринку МБК банк  покупець найменше може вплинути на ціну ресурсів. Вона складається незалежно від нього. Вплив на ціну депозиту юридичної особи звичайно ж значно вище, тут ви маєте можливість і домовлятися, особливо якщо це клієнт Вашого банку. На ринку приватних внесків Ви взагалі не запитуєте свого клієнта про прийнятність ставки. Однак врахуйте ставку конкурентів, розташованих у прилеглі до ваших вкладних кас районах. З погляду надійності джерела ресурси також неоднакові. Можливість купувати на МБК ресурси для конкретного банку різна (особливо це виявляється коли розповсюджується інформація про складності фінансового стану банку). Вище усього вона для філій великих банків, нижче всього для знову утворених банків. Надійність депозитів юридичних осіб залежить від того, які клієнти є вкладниками. Найкращий для банку варіант - якщо вкладником є клієнт банку зі значними і систематичними надлишками коштів на розрахунковому рахунку. Якщо кошти на депозит розмістив клієнт іншого банку або Ваш клієнт у зв'язку з одиничними випадками надлишку засобів на розрахунковому рахунку, то таке джерело не може вважатися надійним. Винятковим по надійності вважаються внески приватних осіб.

Розглядаючи ціну залучених ресурсів, ми дотепер не стосувалися таких ресурсів банку як кошти на поточних рахунках клієнтів. Це зв'язано з тим, що ціноутворення на ці ресурси відбувається інакше, чим на депозитні кошти юридичних і фізичних осіб, а також МБК. Відмінні ознаки ціноутворення на цей вид ресурсів наступні: процентна ставка по залишках на рахунках встановлюється в момент укладання договору на розрахунково-касове обслуговування і змінюється банком найчастіше за своїм розсудом, рідко  з ініціативи клієнта (тільки у випадках, коли клієнтові пропонується велика ставка в іншому банку); перегляд ставок здійснюється лише періодично; при встановленні процентної ставки банки реально враховують лише ставки обмеженого числа банків  конкурентів, щоб зацікавити нових клієнтів в обслуговуванні; у випадку зниження процентної ставки малоймовірно втрата клієнтів, оскільки доходи по залишках на рахунках не є визначальним чинником у виборі банку; процентні ставки можуть диференціюватися в залежності від залишку на рахунку клієнта, але найчастіше однакові для всіх клієнтів; розмір процентної ставки на цей вид ресурсів у кілька разів нижче, ніж по інших джерелах.


 
 

Цікаве

Загрузка...