WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Формування ресурсної бази комерцiйних банкiв - Дипломна робота

Формування ресурсної бази комерцiйних банкiв - Дипломна робота

  • стабілізації прибутку та валютних операцій;

  • прогнозування змін валютного курсу та їх впливу на дохідність і витратність операцій;

  • структуризації балансу з урахуванням валютного ризику;

  • дотримання економічних нормативів контролю валютних позицій.

Сказане вище свідчить про необхідність поєднання різних методів, неможливості використання кожного з них окремо. Разом з тим варто мати на увазі, що кожний з них лише підказує правильний шлях прийняття рішення, показує ті чи інші сторони в розвитку банківських операцій. Тому важливим елементом процесу прийняття рішення є людський фактор, зокрема, рівень підготовки фахівців банку, котрі готують матеріали для прийняття рішення і від яких залежить прийняття конкретного рішення.

Управління ресурсами комерційних банків означає не тільки залучення і розміщення грошових коштів, але і визначення оптимальної структури джерел утворення для конкретного банку.

У формуванні оптимальної ресурсної бази банку існує послідовність, але насамперед слід визначити пріоритети окремих видів ресурсів, для чого робиться структурний аналіз формування бази банку у двох напрямах.

По-перше, на основі показників діяльності банку розраховується економічна ефективність ресурсів, беручи до уваги:

  • витрати на кожен вид ресурсу, їхню питому вагу в відсоткових витратах і середню вартість кожного ресурсу;

  • можливість банку при розміщенні конкретного ресурсу з урахуванням терміну залучення та одержання середньої маржі за результат діяльності.

По-друге, здійснюється суб'єктивний аналіз незалежності окремих факторів за певним критерієм. Цей аналіз менеджер банку може виконати самостійно або ж за допомогою іншої організаційної структури.

Вибір найкращого варіанта формування банківських ресурсів із багатьох можливих можна здійснити на основі рейтингової оцінки незалежності окремих елементів ресурсної бази від впливу економічних факторів. При нестабільній ситуації як у банківської системи, так і в цілому в економіці критерієм оцінки слід вважати надійність побудови банківської діяльності з використанням того чи іншого ресурсу.

Із метою збільшення фінансової стійкості комерційного банку важливо оптимізувати співвідношення між такими складовими ресурсної бази, як статутний капітал, резервний капітал, умовно постійний залишок на поточних та інших рахунках клієнтів, строкові вклади підприємств і організацій, вклади громадян, міжбанківський кредит.

Використання окремих елементів банківських ресурсів дає змогу виділити як основні такі напрями створення оптимальної ресурсної бази банку в умовах ринкової економіки трансформаційного періоду:

  • формування банківського капіталу, адекватного перехідній економіці;

  • визначення пріоритету коштів на поточних рахунках клієнтів над іншими борговими зобов'язаннями;

  • поступове збільшення частки строкових депозитів та емісії цінних паперів власного боргу в міру розвитку ринкових відносин;

  • використання міжбанківського кредиту переважно як засобу захищення ліквідності комерційного банку.

Таким чином комерційні банки повинні підтримувати визначене співвідношення між власними і залученими коштами. Надмірна наявність залучених коштів посилює ризик і підвищує потенційну загрозу неплатоспроможності комерційного банку, а також можливість попадання його під "контроль" інших комерційних банків і кредиторів, що може дозволити останнім впливати як на поточну діяльність, так і на проведення комерційним банком кредитної політики в цілому.

Переважне формування банківських ресурсів за рахунок власного капіталу – також не краща політика для комерційного банку. Це зв'язано, зокрема, з можливістю втрати певною групою акціонерів контролю над комерційним банком, зниженням рівня виплачуваних дивідендів і ринкової вартості акцій. Як наслідок, незбалансованість у структурі капіталу (значна питома вага власного капіталу або залучених коштів) може привести до погіршення показників, що характеризують діяльність банку, до зниження його іміджу на ринку грошових ресурсів.

Отже, основна мета комерційного банку – вибрати таку структуру банківського капіталу, яка при найменших витратах на формування банківських ресурсів буде сприяти підтримці стабільного рівня дивідендів і доходів, а також репутації комерційного банку на рівні, достатньому для залучення їм необхідних грошових ресурсів на вигідних умовах.

Висновок до розділу 3.

На думку автора управління банківськими ресурсами – складна і багатогранна проблема, що не має однозначної відповіді і потребуюча щоденного аналізу стану не тільки банківських активів і пасивів, але і перспектив її розвитку економіки країни в цілому.

Розглянуті в цьому розділі проблеми формування стратегії банку щодо управління пасивами – важливий аспект банківського менеджменту. Зрозуміло, що прибутковість банку залежить не лише від точності й правильності поставлених цілей. Набагато важливішими для успіху є кваліфікація менеджерів та економічні параметри ринку: рівень попиту на банківські послуги, гострота конкуренції, темпи інфляції. Зауважимо також широкий спектр стилів та методів управління діяльністю банку: економні у витратах лідери часто приводять свої установи до успіху, тоді як ті, хто надавав перевагу підвищенню його безпеки, опиняються серед останніх. Проте, очевидно, що з розвитком банківської системи залишається все менше аспектів управління комерційним банком, якими можуть нехтувати сучасні банкіри.

ВИСНОВКИ

Результати дослідження, викладені в магістерській роботі дозволяють зробити наступні висновки:

Розглядаючи таку цікаву і складну тему у банківській діяльності як формування ресурсної бази комерційних банків у магістерській роботі, на основі вивчених матеріалів та їх аналізі висвітлено і аргументовано обґрунтовано актуальність й доцільність роботи для її практичного використання, адже ресурсна база комерційних банків має важливе значення і являється найважливішим фактором їх успішної діяльності.

В роботі приділена увага особливостям формування ресурсної бази комерційних банків, значенням ресурсів в загальній активній позиції банків на фінансовому ринку, сутність банківських ресурсів, їх склад і структуру. Проведено структурний аналіз вітчизняного ринку банківських ресурсів, формування власного капіталу та аналіз зобов'язань банків. Розглянуто напрями ефективного управління ресурсною базою комерційних банків.

Як рекомендації, щодо вдосконалення вказаних в роботі аспектів, необхідно відмітити наступні питання.

Комерційні банки, в умовах конкурентної боротьби на ринку ресурсів повинні постійно турбуватися як про кількісне, так і якісне покращення ресурсної бази.

Депозитні операції повинні сприяти отриманню прибутку, або створювати умови для отримання прибутку в майбутньому.Банки повинні забезпечувати взаємозв'язок і узгодженість між депозитними і кредитними операціями то термінах і сумах.

Проводячи депозитні операції комерційні банки повинні прагнути до мінімізації своїх вільних ресурсів.

Комерційним банкам необхідно приймати заходи по розвитку банківських послуг, які сприятимуть вирішенню проблеми нарощування різних видів депозитів усіх категорій вкладників. Для цього потенційним вкладникам потрібно пропонувати більш широкий комплекс високоякісних послуг з розміщення коштів і управління ними шляхом впровадження нової техніки і технології ведення банківських операцій із застосуванням різноманітних засобів: використання чекових книжок; впровадження різних видів дебетових і кредитних карток; надання кредитів власникам поточних рахунків у формі овердрафту; провадження гнучкої процентної політики за вкладами; застосування депозитних рахунків із комплексним режимом функціонування.

Підсумовуючи вищевикладене, необхідно зазначити, що формування оптимального складу і структури ресурсної бази комерційних банків – обов'язкова умова повноцінної ринкової економіки, оскільки від цього в значній мірі залежить подальша діяльність банківської системи України.

Список використаної літератури

1. Закон України "Про банки і банківську діяльність" (із змінами та доповненнями від 20.09.2001) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – С.30.

2. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" // Офіційний сайт ВРУ.

3. Закон України " Про платіжні системи та переказ грошей в Україні " // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29. – С.137.

4. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" (зі змінами та доповненнями). – Постанова Верховної Ради України від 18.06.1991 за № 1302-12.


 
 

Цікаве

Загрузка...